torsdag den 27. juni 2013

Flest palæstinensere er oprindelig jøder og ikke arabere

Flertallet av ”palestin-araberne” er opprinnelig jøder og ikke arabere

  Jeg anbefaler at dere abonnerer på et tidskrift: Israel Today. Det er avisa Dagen som redigerer dette tidsskriftet. Det er opprinnelig jødisk, og det gir oss viktig informasjon om det jødiske samfunnet. Det kommer nå ut i 80 land. I juni-nummeret er det en interessant artikkel: Er jøder og palestinere i slekt? Det viser seg i følge artikkelen at store deler av den såkalte palestinske befolkningen var/er jøder, som er blitt tvunget til å konvertere til islam opp gjennom historien. Rabbi Dow Stein hevder at så mye som 85 prosent av den palestinske befolkningen har jødisk opprinnelse. Disse skjuler sin identitet da de  er redde for represalier fra den arabiske befolkningen. Dette betyr at dersom den jødiske staten hadde fått inkludert disse i sin befolking, hadde veien til fred blitt mye enklere.

Tingvoll den 27-6. 2013.Oskar Edin Indergaard.

      www.den