fredag den 21. juni 2013

flycertifikat re. Egon L. Kristensen, Herning

flycertifikat 6013 e. Adam.

Finder du den paulinske gruppes hjemmeside troværdig da
må du også forvente bort-atomar.
Vidnesbyrdet for tilbageblevne bliver at tro elle fornægte Jesus.
Lad os ønske at bortgåede og nulevende med børnene,
Markus 9,36-37 og 10,16, vil blive løftet op til Jesus i Herrens skyer.
Denne begivenhed henviser Paulus til vil finde sted ved den sidste
basun i den jødiske løvhytte-uge, som i år vil lyde i uge 38.
1.Kor.15.52-. 1.Tess.4,16-. Se artiklen ”Herren har brug for os”
På gensyn, Johs.20,31. Gal.1,1 v.12
Egon L. Kristensen, Herning
flycertifikat 6013 e. Adam.

Finder du den paulinske gruppes hjemmeside troværdig da
må du også forvente bort-atomar.
Vidnesbyrdet for tilbageblevne bliver at tro eller fornægte Jesus.
Lad os ønske at bortgåede og nulevende med børnene,
Markus 9,36-37 og 10,16, vil blive løftet op til Jesus i Herrens skyer.
Denne begivenhed henviser Paulus til vil finde sted ved den sidste
basun i den jødiske løvhytte-uge, som i år vil lyde i uge 38.
1.Kor.15,52-. 1.Tess.4,16-. Se artiklen ”Herren har brug for os”
På gensyn, Johs.20,31. Gal.1,1 v.12
Egon L. Kristensen, Herning