mandag den 4. november 2013

DEN NYE BOKA: PAULUS BREV TIL GALATERNE ER NÅ FERDIG

               DEN NYE BOKA: PAULUS BREV TIL GALATERNE ER NÅ FERDIG
Tingvoll den
Jeg takker for gave på kr. som jeg fikk i forbindelse med utgivelsen av min siste bok.
Undertegnede har drevet forlaget: Kristen Bokproduksjon fra 1981 av. Jeg har til nå gitt ut 23 bøker med emner om Israel, Midt-Østen, Det profetiske odet, Endetida, Jesu gjenkomst, Kristendommens jødiske røtter, Forholdet mellom jødedom og kristendom, Jesu forsoning og fire Bibel-kommentarer. Jeg har solgt mer enn 21000 bøker i Norge og i Skandinavia.

Jeg har den glede å kunne meddele at min nye bok: PAULUS BREV TIL GALATERNE. Det er en bok på 239 sider, og den koster kr.200 pluss porto. Den kan nå kjøpes hos meg og senere på de Kristelige Bokhandlene, men dersom dere kjøper den hos meg, får jeg større inntekter av det.
Boka inneholder en vers til vers kommentar av de 6 kapitlene i Galaterbrevet.
I tillegg til det sammenligner jeg hele tiden den paulinske kristendomsformen med den messianske jødedommen, som angår Riket for Israel.
Jeg har til nå gitt ut følgende bøker:

 1. Temaer i Bibelsk Profeti. Del 1,2 og 3. De er skrevet av min far, O.K.Indergaard. Pris er kr.100 per bok.
 2. Guds løfter til Israel. (Den er utsolgt.)
 3. Israel og den kristne menighet. Pris kr.100.
 4. Den kristne menighets bortrykkelse. Pris kr.100.
 5. Guds-Riket i Israel. Pris kr.120.
 6. Jødenes Konge. Bind 1,2,3 og 4. Pris kr. 120 per bok.
 7. Jesu Gjenkomst. Bind 1,2,3,4 og 5. De to første bøkene koster kr. 140 per bok, de to neste koster kr.160 per bok og den siste koster kr.180.
 8. Kristendommens Jødiske Røtter. Pris kr. 200.
 9. Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære. Pris kr. 200.
 10. Jødedom og Kristendom. Jesus og Paulus. Pris kr.220.
 11. Guds Planer Med Israel og Den Kristne Menighet. Pris kr.220.
 12. Paulus Brev Til Romerne. Pris kr.200.
 13. Paulus Brev Til Hebreerne. Pris kr.200.
 14. Paulus Brev Til Galaterne. Pris kr.200. (Porto kommer i tillegg på bøkene.)
De 20 siste bøkene er skrevet av undertegnede.

Jeg ber om at dere fortsatt støtter meg i dette viktige arbeidet med å fordele Guds ord på EN RETT MÅTE. Jeg ber om at dere kjøper mine bøker og gir dem bort til andre. Nå når julen stunder til, kan mine bøker gies bort som julegave.
Jeg ber også om EN ØKONOMISK GAVE til arbeidet slik at jeg lettere kan betale utgiftene til den nye boka og eventuelt gi ut nye bøker.
Jeg takker for den støtten- både forbønn, kjøp av bøker og økonomisk støtte, som jeg
har fått.

Mitt kontonummer er: 05400766616 (Postbanken) og 40501000487 (Tingvoll Sparebank.)
Med vennlig hilsen cand. philol. Oskar Edin Indergaard. Raudstien 6. 6630 Tingvoll.Norge.
Telf: 71531436 og 41303982. e-mail: oskaredi@online.no. Hjemmeside: http://home.online.no/~oskaredi.
Iban-nummer: NO7540501000487. Swiftkode: DNBANOKK.