søndag den 29. december 2013

DET GUDLØSE SAMFUNNET


Kona mi og jeg satt og så på fjernsynet her en kveld. Det var de vanlige reportasjene om mord, robbing og krig og opptøyer. Jeg spurte min kone: Hva er dette som vi ser foran oss? Hun svarte: Dette er en del av det gudløse samfunnet. Det var et rett svar.


  Det er mange som har båret ved til dette bålet. Først har vi  politikerne, ateistene og de verdslige humanetikerne som i løpet av de siste årene har gjort det, som de kan, for at landet skall kunne bli  avkristnet så fort som mulig.
At abortloven har vært med på å avkristne Norge, sier seg selv. Hvert år blir det tatt livet av ca.15000 foster her i landet. Disse fostrene var på vei til å bli fullverdige mennesker. Det var Guds vilje at de skulle få beholde livet, for han hadde en plan med hver av dem.

 Det å ta livet av et foster, er ikke uttrykk for det jødisk-kristne menneskesynet, men det er uttrykk for det hedenske menneskesynet, der det var/er vanlig å ta livet av både foster og barn. Gud tar seg av fostrene så de er i de beste hender. Da er det verre stilt både med dem som tillater og utøver abort.

   Dessuten behøver vårt land alle de individene, som Gud har gitt oss, til å utføre samfunnsoppgaver når den tiden kommer.

  Nå i den siste tiden har det også vært en debatt om sykepleierne og legenes reservasjonsrett til å nekte å være med på tilvisning til abort eller utføring av abort. Man setter en universell menneskerettighet opp mot en oppkonstruert rettighet. Det å ta liv er ingen menneskerettighet.

  Det er ikke bare politikere, humanetikerne som svikter det åndelige grunnlaget for vårt samfunn. Det gjør også kirken selv. Det siste er at en del av biskopene og prestene ønsker å vie og velsigne homofile og lespiske par. Det er ekteskapet mellom mann og kvinne som er den rette rammen om ekteskapet og ikke homofili og lespiskhet. Når ekteskapet mellom man og kvinne går i oppløsning, forsvinner selve bærebjelken i vårt samfunn, og det blir overlatt til fremmede elementer for samliv mellom man og kvinne.

  Mange av våre Stortings-repesentanter ønsker å fjerne det kristne grunnlaget for vårt land. Dette ble også gjort i 2012 da politikerne på Stortinget forandret paragraf 2 i Grunnloven, som uttrykte at statens åndelige basis skulle være ”den evangelisk- lutherske religion.” Det ble erstattet med at det åndelige grunnlaget for staten skulle ”både være kristendom og humanisme.” Dette er en tankemessig kortslutning, for disse to ismene kan ikke forenes. Også Kristelig Folkeparti var med på dette. Etter som jeg husker, var det 2 representanter fra Senterpartiet som stemte imot.

  Det er ikke bare våre politikere som er med på å svekke kristendommens stilling i vårt samfunn. Det gjør også vanlige folk og store deler av kristenfolket. I og med at de er tause og ikke tør å gå imot myndighetene på disse områdene, så blir de tatt til inntekt for de som ønsker å svekke Norge som et kristent samfunn. ”Den som tier, samtykker.”

  Forstår ikke politikerne at når man svekker kristendommens stilling i vårt samfunn, så åpner man opp for islam og andre religiøse oppfatninger?

  Kan vi greie å snu denne trenden? Ja, det kan vi dersom, de som sympatiserer med kristendommen i vårt samfunn, protester mot denne utviklingen som er på gang. Vi har fått en ny regjering som kan bidra til dette, og dessuten er store deler av det norske folket lei av den avkristningen som foregår.
Tingvoll den 20-12. 2013. Oskar Edin Indergaard.