fredag den 24. januar 2014

PÅ TUR TIL ”PALESTINA”

Trond Larsen fra Surnadal har vært på tur til ”Palestina”. Etter gjenkomsten til Norge ble han intervjuet av Tidens Krav, Kristiansund, den 7-1 dette året. Jeg har følgende kommentar til dette intervjuet.

   Det er kjekt å dra på tur, men når en drar til Midt-Østen, må en ta med seg en rekke historiske facts. Dersom man ikke gjør det, men går inn i den politiske situasjonen der, uten å ha særlig med bakgrunnskunnskaper, kan en risikere å bli lurt. Det er det som har skjedd med Trond Larsen.

   Det heter i en gammel slager: ”Der møter han sin mor i Tomrefjord. I Tomrefjord. Hvor er vel det?” Vi vet alle hvor Tomrefjord i Romsdalen er, men hvor er ”Palestina?” Det er ikke noe land som heter ”Palestina”. Det er en gammel betegnelse fra Romertiden, som de araberne, som bodde i dette området, begynte å bruke om seg selv etter krigen i 1967. Før opprettelsen av staten Israel i 1948 het alle som bodde i Judea, Samaria og Jerusalem ”palestinere”. ”Jerusalem Post” het for eksempel ”The Palestinian Post”. Alle, både jøder og araberne, hadde betegnelsen ”palestiner” i sine pass.

   Vestens politikere og andre, som ikke har noen særlige kunnskaper om dette, kaller i dag dette området for ”Palestina”. At araberne ønsker å kalle sin eventuelt nye stat for ”Palestina”, det er en helt annen sak.

  I forbindelse med krigen i 1948 ble ca. 80000 arabere lokket av sine egne til å forlate dette området. Når jødene hadde blitt nedkjempet, så skulle de få reise tilbake, for å ta over jødenes eiendommer. Men slik gikk det ikke. Det er ikke jødenes feil at disse reiste, eller at flyktningeleirene fortsatt eksisterer. Araberne ønsker å ha disse leirene, for å vise resten av verden, hvor umenneskelige jødene er. Ikke en av disse leirene er avviklet. I forbindelse med krigen i 1948 måtte også 80000 jøder rømme fra andre arabiske land. Disse greidde jødene å assimilere i sin egne befolkning.

  Trond Larsen ser på jødenes kamp mot araberne som terror. Det er ikke terror, men for alle som har fulgt med den politiske situasjonen i Midt-Østen, vet vi at jødene må forsvare seg. Dette gjøres i aksjoner mot araberne, Hensikten med muren eller det gjerdet, som jødene har bygd, er også gjort i den hensikt at jødene må forsvare seg. Det gjelder også alle kontrollpostene. Etter at muren/gjerdet kom opp, har antall attentat fra selvmordsbombere i Israel blitt redusert. Det må vi glede oss over.

 Jødene står ovenfor en tredje intifada fra arabernes side. Det vil
komme, for araberne er ikke bare interessert i få dannet en stat i Israels kjernelandskap. De er også interessert i å få ødelegge staten Israel og få fjernet alle jøder fra Israel.

  Araberne snakker med to tunger. Ovenfor Vesten sier de en ting, og ovenfor sine egne sier de noe annet. Det hører med til den arabiske tenkemåten.

  I selve staten Israel bor det nå 1,5 millioner arabere med nesten alle sivile rettigheter unntatt det å delta i militæret, for de er ikke til å stole på og utgjør en trussel for det jødiske samfunnet. Ved en eventuell opprettelse av en ny islamsk stat i Midt-Østen (Det er 21 fra før.), ønsker de også at alle jøder, som nå bor i disse områdene, skal flytte ut fra sine bosettinger. Området skal være ”Judenrein” som også nazistene ønsket at Europa skulle være under 2.verdenskrig. Dette er ikke i samsvar med våre ideer om demokrati og forbrødring.

   Hatet mot jødene er på sterk frammarsj i Europa. Intervjuet med Trond Larsen er med på å bidra til at jødehatet vokser i Norge.

Tingvoll den 8-1. 2014.

 Oskar Edin Indergaard.