fredag den 4. april 2014

Anmeldelse

Annonce – anmeldelse:

Messianske jøder: som er Jesus-troende, må søge at følge Jesu anvisninger som betingede
trosretfærdige - vil blive jordens præster og konger efter Herrens beslutning, den har Herren ikke overladt til kirken: Hebræer 6,20.

Paulinske jøder og hedninger: som er Jesus-troende, er himmelborgere, efter Herrens beslutning, må søge at følge det anderledes evangelium Jesus åbenbarede Paulus, det er ubetinget trosretfærdighed.

Da Luther ikke havde dette syn, fik det betydning for kirkens teologiske linje.
Luther forvirrede psykisk de troende med at sammenblande Jesu evangeliet, med den nye
hemmelighed, som Paulus var den første for hvem det blev åbenbaret.

Vi må fortsat støtte messianske jøder og bede for Israel