fredag den 4. april 2014

Artikler og dokumenter i ringbind 1


       Følgende Doc og artikler der flest er fra forfatter cand. phil. Oskar Edin Indergaard.

  Ringbind 1.
  Th. Evald, Hillerød: Israel den brændende tornebusk. Samt: For Krist domstol.

  Anmeldelse af bogen: Kristendommens jødiske rødder.

  Menigheden med de 7 stjerner og de 7 menigheder.

  Tidspunktet for Jesu første komme.

  De 70 år for Israel og Jerusalem.

  Prof Louis Gouldberg: På Jesu tid.

  De forskellige tidsepoker (2)

  Jesu anden undervisning.

  Apostel mødet i Jerusalem.

  Israels lidelser.

  De 6 løfter i Daniel 9,24-27.

  Jøderne Messias er allerede kommet.

  Stjernebillederne og den frie nåden tidsperiode.

  Nogle Bibel henvisninger til Jesu ord hos Matt. 5-7.

  Jesu åbenbaring, Jesu Genkomst b.2.s.17-18.

  Gerningernes betydning i den frie nådes tidshusholdning.

  En beskrivelse af 1.Tess.4,13-18, 5,1-3, 4-7 og 8-10.

  Slægts registrene fra Adam.

  De sidste tider: Poul Hoffmann og Frits Larsen.

  Jesu genkomst bind 5.

  Det himmelske Jerusalem bind 3. (Jesu genkomst)

  Messias i de første skrifter og Jesus i andet testamente.

  Hvad er jøde kristen? Boganmeldelse.

  Det historiske og eskatologiske Guds-rige – Kunne have blevet oprettet-.

  Side 2.

  Jesus beder for de troende på følgende områder.

  Den rigtige oversættelse af det græske ordet  AION.

  Redaktør Chr. Jersild: Jesus citerer Gamle Testamente.

  Jesu genkomst er ikke langt borte.

  Jesu genkomst bind 2. s.13-14.

  Jesu genkomst bind 3. Ægteskabet mellem Gud og Israel.

  Det er ikke evangeliets sejers gang i verden som er rytteren på den hvide hest.

  Både Jesu himmelfart og genkomst er beskrevet i G. Testamente.

  Jesu genkomst bind 3. Kongesønnens bryllup.

  Nogle ord fra Bibelen og fra bogen Jesu genkomst bind 1.

  Ordet og Israels første sekretær H. Seligmann: Religion historisk forsøg - -.

  Den kristne forsamling har fået flg. Løfter – del i rigdomme og nådegaver.

  Temaer i Bibelsk profeti v. O.K.Indergaard: 2.del side 49.

  Jesu genkomst bind 3.: Den store skare, den første parentes.

     ”      ”      ”      ”          Side 196-.
  
  Hvad siger Bibelen om Helvede.

  Stjernehimmelens forkyndelse: Jesu genkomst bind 5.

  Hvad bliver den kristne menigheds opgave i 1000 års-riget: Jesu genkomst b.1. s.114 og flg.

  Tidspunktet for Jesu første komme: Jesu genkomst b.4. Side 369-376.

  Skålende kristne fra bogen af David Wilkerson.

  Fra bogen ”Kender du tiden” Jon  Aurebekk. Forlag Lys på vejen.

  Bibel henvisninger til Bjergprædikenen.

  De 70 år uger i Daniels bog af Knut Jensen.

  Jakobs brev hører med til Jesu første undervisning. Jesu genkomst bind 5. s.460-.

  Det åndelige grundlag for ”Riget for Israel” Side 70, Kristendommens jødiske rødder.

  Side 3.

  Ålesund: Vægter hvor langt på natten. Bortrykkelsens dag. Den store trængsel.
                  Menneskesønnens komme til Oliebjerget. Tusindårsriget.

  Referat fra bogen, Jødernes Konge bind 4.

  Menorah med Moshe Ben Shmuels oversættelse.

  Dårlig leder i magasinet Dagen.

  Forslag til en ny og bedre syndsbekendelse.

  Det ny og det gamle i livet.

  To tidsperioder; Mattæus evangeliet; s.112-113 og 145.

  Efter apokalyptiske forsvindinger, Sejrens dag, lille referat fra bind 12.

  Brevet til Efeserne, kapitel 3.

  Kristendommens betydning, del 2.

  Svar til Leif Erik Dalheim.

  Barnet som offer for egoismen.

  Frelsens sikkerhed.

  Kristen ledere og missionsbefalingen.

  Teologerne og Guds løfter til Israel.

  Se også: vurdering af det teologiske indhold i kirkens syndsbekendelse-
  uddrag af samme forfatter, ”Den frie Nåde”  Ringbind 2.

  Bibel henvisninger der peger på oprykkelse af troende døde og troende levende før –

  Arve og tilgiften: Jesu genkomst bind 1. side 116-.

  De 12 stjernebilleder og Israel 12 stammer: Jesu genkomst bind 5. s.148-.

  Herligheds legemets forskellige egenskaber: Jesu genkomst b.1.

  Kristendom og kultur.

  Dispensation: Israel og folkene – to frelsesveje, ved O.Skarsaune.

  Den som beder han får: Kristendommens jødiske rødder, side 347.

  En håndsrækning til Bibel studie ved: Eyvind von Tangen Sivertsen.

  De forskellige dage i frelseshistorien: Jesu genkomst bind 3. s.199.

  Den kommende åndelige legemlighed: Erich Sauer, Den korsfæstedes triumf. s.139-.

  Rigets dåb: Jesu genkomst bind 5. s.363

  Ikke jøders  forhold til Loven: forfatter O.E.Indergaard

  Herrens opgør med muslimske arabisk nabofolk: Johan Henrik Jørgensen

  Herligheds legemets forskellige egenskaber: Jesu genkomst bind 1.

  Tusindårsrigets tidsalder: Jesu genkomst bind 5.s.223.

  To tidsperioder: Mattæus evangeliet: s. 112-13 og 145. (Det var også S.  Kierkegaards problem.)

  Studie Bibelen: illustreret Bibel leksikon.
  Til de helliges fuldkomne beredelse, recyme af Sv. Aa. Facius.

  Nadverens betydning:  hos The grace Movement er der to vurderinger.

  En sammenligning mellem messiansk og paulinsk lære ud fra Johs. Evangeliet. s.1-30

  Bibel henvisninger, fra gamle og Ny Testamente:: Jødernes konge b.4. s.129.

  Jesu forkyndelse: Jesu genkomst, bind 5. s.299-
  Side 4.

  Hvad er jøde kristendommen: Guds riget i Israel, ved: O.E.Indergaard.

  Romerbrevet ved pastor J. Bendtsen, Randers.

  Skitse af Guds frelses plan: Eyvind von Tangen Sivertsen (stifter af Ordet og Israel)

  Sammenligning med Codex Receptus og den del moderne oversættelser.

  Dr. jur. P.G. Felter: Ethvert Skrift er indåndet af Gud.

  Hvorledes bør vi forholde os overfor jødekristne og Israel folket. v. E.L.K. 7400.

  Uddrag af O.E. Indergaards bog: Israel og den kristne menighed.

  Forskellige Bibel relaterede kliche tegninger.

  Emneregister til Arne Helseth-Dyrseths 2.bind: Spørgsmål og Svar.

  BIBEL – ORDBOGEN.

  Stjerne ledte vise mænd, Brorson salme 492. Jesu genkomst  b.5. s.176.

  Artikler fra blade: A.Helseth-Dyrseth: Denne slægt – den jødiske ætt.
                               Johan I. Holm: Jødeland strejftog i Israels historie.
                               O.E. Indergaard: Bevis på Guds eksistens.
                             : Valget i Israel og Jesu genkomst. Anm. Harald Kjevik, Jesu genkomst b.4.
                               Profetisk perspektiv: Jesu genkomst b.5.
  
  Øivind Andersen: Bibelen er Guds ord.

  Ringbind 3.

  Profetiske budskaber i Salmerne: Jesu genkomst b.4. s. 548-.

  Der er to typer nådeløn: Jesu genkomst b.1.s.116-.

  Den messianske Synagoge: Fremtidsteolog.

  Den åndelige grundlag for ”Riget for Israel” side 70, Kristendommens jødiske rødder

  Den nye pagt i Jesu blod. sider 1-6.
 
  Rigets evangelium ”Den kristne menigheds bort-atomar”, sider 1-6.

  Der er forskel på ”Den nye himmel og den nye jord” og ”Himmelen” sider 1-22.

  Forholdet mellem Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, sider 1-27.

  Lighedstegn mellem Johannes og Paulus, sider 1-50.

  Side 5.

  Den rette fortolkning af brevet til Romerne: 11,16-27.

  Abrahams betydning i frelseshistorien, sider 1-7.

  Et resume af indholdet i Hamas charter. Del 1.   Krigen i Gaza.

  Omtalte rapport fra de kristnes situation i Det hellige Land.

  Guds nåde og Guds lov.

  Brevet til Romerne kap.12.

  Replik til Eystein Alexander Elde. Ulf Ekmans teologi. God leder i Magazinet.

  Hvad er Palæstina, og hvem er palæstinenserne?

  Dyr og billig nåde.

  Vægter- hvor langt på natten.

  Islamisering af Europa og af Norge.

  C.O. Rosenius; Romerbrevets budskab 9-16.

  Stjernehimmelens forkyndelse; Jesu genkomst b.5.

  Den nye pagt i Jesu blod., sider 1-6.

  Israels misgerningsår og hedninger tider, sider 1-8.

  Barnet som offer på egoismens alter.

  Arne Helset6h-Dyrseth;”Spørgsmål og Svar”, i uddrag

  Jesu død er vor død.

  Romanserie; Efter apokalyptiske forsvindinger, referat fra bind 12.

  Poul Sander Olsen; Musikdebat. Med Claus Munk.

  2007 Kan blive vigtigt år i Bibelsk profeti.

  De Åndelige goder som den kristne menighed har i Jesus Kristus.

  Engelsk oversættelse.

  1.brev til Korinterne kap.15.

  Lars Bastrup Jørgensen, genoprettelsen af Davids faldne hytte.

  Side 6.

  Svar til Ivar Bølset.

  Himlenes riges forkyndelse.

  Ringbind 4.

  Kundskab om jødedommen og Bibelsk fortolkning. Sider 1-21.

  Guds nådes evangelium.

  Bibel ordbog, omtale. Åbenbarings bogen er jødernes bog.

  Når skal menigheden oprykkes, af Knut Jensen.

  Forholdet mellem Faderen Sønnen og Den Hellige Ånd, sider 1-27.

  Kristendommens betydning.

  Jesus kommer snart.

  Endetiden var nær ved Jesu første komme.

  Moses 2. Gal.4,1-7 og 22-31.

  Teologerne og Guds løfter til Israel.

  Begravelse – skilsmisse og gengifte.

  Det er to forskellige retfærdigheds begreber som er beskrevet i Rom.2-3.

  Palæstina definitioner fra bladet Dagen.

  Jesu Genkomst. Bind 1, s.114-116-.

  De forskellige niveauer i Guds ord. opgaver og svar.

  Jesu genkomst, b.3. Jesus åbenbarer de 7 segl.

  Jøderne Konge b,3. Spørgsmål og opgaver.

  Jødernes Konge b.1.   ”   ”   ”

  Betydningen af de 12 patriarkers navne.

  Det er jøderne som er Herrens præster og konger.

  En sammenligning mellem den messianske jødedom og den paulinske lære--

  En genfødt kristen kan ikke falde ud af nåden, siderne 1-1

  Side 7.  Fortsættelse af artiklen ovenfor, her: Den frie nåde, siderne 1-17.

  Nådegaverne og embederne er ikke ophævet i vor tidsperiode. Del 3.

        ”      ”           ”     ”            ”      ”           ”      ”            ”      ”   Del 2.

  At kende Guds vilje, siderne 1-9.

  Samarbejdet mellem Peter og Paulus, siderne 1-10.

  Mattæus evangeliet ”Jesu liv og Lære” s.63.

  Jesu himmelfart er min himmelfart, af pastor Roar Lavik, Mårum.

  Bind 5.

  Den kristne menigheds bortatomar før trængselstiden, siderne 1-29

  Tidspunktet for Gog angreb på Israel.

  Forvirring om evangelierne.

  Svar til Leif A. Wellerop.

  Tegnene i endetiden.

  Forureninger, miljøforstyrrelse, hungersnød og dyrtid.

  Temålet skal bygges op igen.

  Figentræets tegn.

  Det store frafald.

  De forskellige tidsepoker.

  De forskellige faser af Guds rige
  
  Den kristne menighed,

  Hedninger forhold til Loven.

  De 5 første frelses tids husholdninger, siderne 1-17.

  Jesu første komme.

  Himlenes rige skal oprettes ved Jesu genkomst.

  Israel og endetiden.

 Side 8.

  Israels misgerningsår og hedninger tider.

  Herligheds legemet.

  Guds nådes evangelium.

  Himlenes riger er kommet nær-

  Himlenes rige skal oprettes ved Jesu genkomst.

  

  Jesu genkomst, bind 2.

  Tiden for Jesu genkomst.
  
  Johannes 3. Brev.

  Kundskab om jødedommen og Bibelsk fortolkning, del 3., siderne 1-27.

  Kristus i mig.

  Oversigter over frelseshistorien således som den er fremstillet i stjernerne.

  Israel & Gog: Ezekiel 38-39, siderne 1-12.

  Rigets dåb.

  To tidsperioder: Mattæus evangeliet, s.112-113 og 145.

  Jesu Genkomst, bind 5. s. 499.

  Johs. Larssons; fantastiske rejser. Af Lars Collmar.

  Er du rede til Jesu komme?

  Jesu første undervisning, bind 5.s.433.

  Snart skal menigheden rykkes op til Jesus; Harald  Avtjern.

  Moseloven blev ikke ophævet før end ved Jerusalems ødelæggelse.  

  Slægtstavle; Abraham blev født 1948 e. Adam.

  Bind 6.
  Side 9

  De 6 løfter i Daniel 9,24-27.

  De forskellige tidsperioder (1)
  Jesu genkomst, bind 1.s.116 Arv + tilgift.

  Gudsriget i Israel.

  Antisemitismens og antizionismens tegn.

  Templet skal bygges op igen.

  De forskellige missionsbefalinger Jesu genkomst, bind 5.s.515-.

  Salme 19. Jesu genkomst, bind 5. s.21-22.

  Den rigtige oversættelse af det græske ord: Aionios, Jesu genkomst, bind 1. s.178.  

  Betydningen af de 12 patriarkers navne, Jesu genkomst bind 5.

  Messias som forsoner og konge, siderne 1-12.

  Hjertelig tak for alle dine bøger; John Tangerås.

  Herligheds legemets forskellige egenskaber, Jesu genkomst, bind 1.

  Der er to typer nådeløn, Jesu genkomst, bind 1.s 116.

  Bibelens talsymbolik og matematiske mønstre, siderne 1-20.

  Huset i Hjembæk.

  En kritisk vurdering af Jostein Gaarders kronik: Guds udvalgte folk.

  Forholdet mellem Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, siderne 1-27.

  Det paulinske evangeliet.

  En vurdering af det teologiske indhold i kirkens syndsbekendelse.

  Samarbejdet mellem Peter og Paulus, siderne 1-10.

  Vigtige begreber i studiet af Guds ord.

  At kende Guds vilje, siderne 1-9.

  Side 10.

  Lidelserne i verden, i forskellige former, siderne 1-16.

  Den frie nåde, siderne 1-17.

  Jakobs Brev er nær knyttet til Moseloven og til endens tid.

  Skriften forklarer Skriften; Jesu første og Jesu anden undervisning.

  Hvad skal til for at få fuld løn.

  Vi må skille mellem det som er skrevet til Israel og det som er skrevet til den kristne menighed.   

  Hemmeligheden med de 7 stjerner og de 7 menigheder.

  Afholdssag er kristen næstekærlighed: Bjørn Hesselbjerg ”Karmel Institut”

  Mindet om Moshe Ben Shmuel

  Israel har juridisk og folkeretslig ret til at bygge og bo i hele Judæa Samarie og Gaza.

  Bind 7.

  Det er Åge Åleskiær som har ret. Guds lov og Guds nåde: Robert Solvang.,

  Foredrag: ”Guds plan med Israel” 5/6. 02.

  Pagts teologien er gal.

  Peters andet Brev, siderne 1-10.

  ”Den rette Lære” i flere dokumenter, sider 1-20 ca.

  Apostlenes Gerninger, siderne 1-15.

  De 10 Bud.

  Mattæus Markus Lukas Johannes evangelierne.

  ”Spørgsmål og Opgaver” Oskar Edin Indergaard, siderne 1-47.

        ”         ”   ”         ”        Oskar Edin Indergaard, siderne 1-49.

  Det er to forskellige retsbegreber som er beskrevet i Rom.2-3.

  En vurdering af det teologiske indhold i kirkens ”Syndsbekendelse”

  Side 11.

  Vranglære, syndsbekendelsen og Israel. Svar til Invald Emil Seglem.

  Syndsbekendelsen og vore medvandrere.

  Jødedom og Kristendom – Jesus og Paulus. Bibelen regner med 4 typer mennesker.

  Jesus som ypperstepræst og den nye pagt i Jesu blod., siderne 1-17.

  Forholdet mellem sygdom og helbredelse.

  Den rette fortolkning af brevet til Ef, kap.2, siderne 1-12.

  Den messianske jødedom og kristendommen.
.
  Foredrag; 1. brev til Korinterne.

  Citat fra Jesu genkomst, bind 4.s.369-376.

  Riget for Israel og nådens tidsperiode, del 1, siderne 1-14.

        ”         ”         ”         ”        ”         ”  del 2.      ”      1-10.

  I Kristus, siderne 1-24.

  Skilsmisse og gengifte; Adolf Bjerkreim.

  Bibelens talsymbolik og matematiske mønster, siderne 191-223.

  Forslag til udvidet Bibel læsning; Skriften forklarer Skriften. E.L.K.

  Ringbind 8.

  Judas Brev, siderne 1-7.

  Johannes Brev, siderne 1-16.

  Peters 2. Brev, siderne 1-12.

  Peters 1. Brev, siderne 1.9.

  Apostlenes Gerninger, siderne 1-18.

  Johannes Evangeliet, siderne 1-10.

  Lukas Evangeliet, siderne 1-9.

  Mattæus Evangeliet, siderne 1-9.

  Paulus brug af Gamle Testamente i sin undervisning, siderne 1-11.

  Side 12.

  Markus Evangeliet.

  Det paulinske evangelium.

  En kristens vandring i lys af vor position i Kristus, siderne 1-11.

  Svar til Kurt Vidar Lehre.

  Brevet til Kolos. Kap.1.

  Paulus forkyndelse om frelsen, siderne 1-21.

  Syndsforladelse og aflad.

  Kristus i os – håbet om herlighed, siderne 1-21.

  Det paulinske jubelår.

  Slutreplik til Leif Erik Dalheim.
  
  Svar til Eystein Alexander Elde.

  Gerningsaspektet i 1.Johannes Brev, siderne 1-15.

  Forholdet mellem Den gamle pagt og den nye Pagt i Jesu blod.

  Foredrag; 2.Timoteus, kap 3.

  Afkristningen af Norge.

  Den profetiske nådegave og tungetalen – ved udformningen af den kristne Lære.

  Udensrigs minister Gahr Støres associationer.

  Jesus som Frelser, siderne 1-6.

  Jakobs brev, siderne 1-7, også kopi fra bind 4.

  Frelsens sikkerhed, del 2.

  Ringbind 9.

  Det tredie Tempel.

  Glenn Nord-Varhaug blander sammen retfærdiggørelsen og helliggørelsen.

  Svar til Einar Helde.

  Det jødiske Tempel skal bygges op igen.

  Side 13.

  Jens Olav Mæland har et urealistisk og u bibelsk syn på konflikten i Midt-Østen.

  Paulus sin forkyndelse, siderne 1-7.

  Den rette tolkning af Johannes Åbenbaring 11,1-2.

  Svar til Jens Olav Mæland.

  Kirkens forhold til Guds pagter med Israel.

  Jesus er kirkens hoved.

  Paulus forhold til den jødiske Torah.

  Udformningen af den kristne lære.

  Udtryk som angår Jesu komme for den kristne menighed.

  Israel og den kristne menighed i endetiden.

  En analyse af den Lutherske lære, siderne 1-25.

  Den messianske undervisning: Jakobs Brev 1 & 2.Peters Brev. 1.2.3. Johannes Brev, siderne 1-19

  Knut Jensen: De 70 år i Daniels bog. 1-3.

  Forholdet mellem astronomi og astrologi, siderne 1-27. også bagsiden.

  Ligheden mellem Gog - krigen og Harmageddon – krigen; Jesu genkomst bind 2.

  Jerusalem Post; talende symbolsk motiv med 144000 tændte lys formet som en harpe

  Herligheds legemets forskellige egenskaber; Jesu genkomst, bind 1.

  Knut Jensen; Israels vej i historien, del 1-2.

  Foredrag; opsummering af Påsken.

  Judas Brev, siderne 1-7.

  Den messianske jødedom og den paulinske lære, siderne 1-10.

  1. Johannes Brev.

  Kopi noder – trofaste ægtefæller i 50 år.

  Den himmelske herlighed, siderne 1-16.

  Bortatomat før trængselstiden, s.113, og efter trængselstiden s.24.

  Side 14.

  Jesu genkomst bind 1. s.42.

  Engelsk oversættelse.

  Den nye pagt i Jesu blod.

  Kirken svigter Israel.

  Den frie Nåde.

  Ytringsfrihed og lovlydighed.

  Fadervor er en jødisk bøn, Jødernes Konge, bind 2.s.273.

  En vurdering af indholdet, emne; ”Om nogen vil have et tilsynsembede, siderne 1-9

  Ringbind 10.

  2.Korinter brev, kapitel 4.

  Mattæus Evangeliet, Jesu liv og lære, side 11.

  Bortatomar før trængselstiden, siderne 1-25.

  Jesu genkomst sker i etaper.

  Roman bogserien 1-12; Tim LaHaye og Jerry B. Jenkins (apokalyptisk forsvindinger)

  Fakta om Jerusalem og Israel fra Moriel org.

  Stor forvirring om vanddåben.

  Paulus brev til Romerne, siderne, kap. 1-5 og kap. 7.

  Kristendommens sande væsen.

  Falske profetiske udsagn.

  Verdens undergang.

  Oplysning om at Moseloven ikke er ophævet: Gal.4,1-7 og 22-31.

  Se artiklerne på hjemmesiden; http://home.online.no/~oskaredi/index.htm

  Sabbatternes navne og læsestykker til dagen af Tora og Profeter.

  Moses og Lammets sang.

  Roy Blizzards og Yavo Digests vurdering af begrebet ”Guds rige”

  Knut Jensen; Figentræets tegn; Knut Jensen.

  Side 15.

  Jesu Krist Åbenbaring – det som snart skal ske.

  Apostel mødet i Jerusalem.

  Hvad siger Bibelen om Helvede.

  Jesu genkomst bind 1.. Spørgsmål og opgaver, siderne 1-30.

     ”      ”      ”      ”     2.      ”      ”      ”      ”     ”      ”      ”      ”

     ”      ”      ”      ”      3.      ”      ”      ”      ”      ”      ”     ”

     ”      ”      ”      ”      5.      ”      ”      ”       ”      ”      ”      ”

  Jesu første undervisning, Jesu genkomst bind 5, s.433-.

  Der er to typer nådeløn, Jesu genkomst, bind 1.s.116.

  Tidspunktet for Jesu 1. komme er også beskrevet i Tanach, Jesu genkomst, bind 4. s.369-.

  Israel er Herrens lidende tjener; Jøderne Konge bind 4.

  Når vi læser punkterne 1-146 Kan vi glæde os og takke Gud for forsoningsværket; J.K. 4.

  Foredrag i Ålesund; Bortatomar dag.

     ”      ”      ”      ”     Den store trængsel.

     ”      ”      ”      ”     Menneske sønnens komme til Oliebjerget.

     ”      ”      ”      ”     Tusindårsriget.

     ”      ”      ”      ”     Vægter hvor langt på natten

  Jesu første undervisning omfatter også 1. del af Apostlenes Gerninger.

  Det Åndelige grundlag for ”Riget for Israel” s. 70; Kristendommens jødiske rødder.

  Kopi fra King James; The second, or Exodus Book.

  De forskellige mis
sions befalinger.

  Den store skare den første parentes; Jesu genkomst, bind 3. s.85-.

  Herligheds legemets forskellige egenskaber. Jesu genkomst bind 1.

  En udfordring til avisen Dagen magazinet.

  Barnedåb og barnevelsignelse.

  Side 16.

  Det er ikke kirken som er Herrens brud.

  Israel kæmper for sin eksistens

  Prof. Leif Aalens syn å¨dåben.

  Mattæus evangeliet, Jesu liv og lære, side 11.

  Verdens undergang.

  Missionsbefalingen i Mattæus 28,18-20. er ikke kirkens missionsbefaling.

  Ringbind 11.

  Ordet og Israels første sekretær, H. Seligmann; Angående Guds løfter om Israel - -.

  Afkristningen af Norge.

  Side 17.

  Et par bibeltimer ved E.B.S. År 1949.

  Amos – Guds hyrde, ved pastor Tage Lund.  Tanker over Romer brevet af pastor Maas Boevtien, Hamborg. (Fra Seligmann)

  Kliche skriveark fra Moshe Ben Shmuel.

  Referat fra Jøderne Konge bind 4. s.291.

  Kristendom og kultur.

  Guds Nåde.

  Odd Sverre Hoves gennemgang af ”Saligprisningerne”

  Den kristne Lærerhøjskole (Israel i centrum)

  Tegning af Eyvind von Tangen Sivertsen; Guds frelsesplan.


  Ringbind 12.

  Kornhøsten er forbi, frugthøsten er til ende, men vi er ikke frelst; Jer.8,20.

  Stjernehimmelens forkyndelse; Jesu Genkomst bind 5.

  Erich Sanuer; Den korsfæstedes triumf.

  Apostel mødet i Jerusalem.

  Bibel henvisninger som peger på himmelfart sammen med døde troende.

  Fremtids-teologi; Jesus og Paulus. Abraham blev født 1948:1.Mos.11.

  Israel har ret til at forsvare sig.

  Råd og dåd for paulinsk gruppe.

  Mit spørgsmål bliver derfor: Hvilke gerninger skal vi gøre for at blive bevaret som troende, når vi    
  bliver bevaret af nåde? Titus 2,11-12.

  Historieløs forståelse af konflikten i Midt-Østen.

  Kirkens syndsbekendelse er gal; forslag til en ny og bedre syndsbekendelse.

  I Gal.4,1-7 og 22-23, oplyses at Moseloven er ophævet.
  
  Ark med Mezuzah Bibel henvisninger.

  ”Israel Nyt” fra 1966 af O.K.Indergaard.

  Oversigt over ”Temaer i Bibelsk profetier” ved. O.K.Indergaard.                                   http://home.online.no/~oskaredi/artikler/artikler.html
                                                        yeshuattsion.webbyen.dk