fredag den 4. april 2014

Basunklangens højtid 2

BASUNKLANGDAGENS HØYTID.

Når vi nå nærmer oss de 3 siste høytidene i Guds høytider, er det  viktig at vi orienterer oss om, hva de går ut på. (Se også min bok: Jesu Gjenkom. Bind 4. hvor jeg skriver om dem.)
  Dette er bare noen korte notiser som jeg har gjort, men for de som er interessert i Guds ord og det profetiske ordet, vil de være viktige- både som kunnskap om Guds ordninger og som forklaring av ord og begrep som vi finner både i Tanach og i N.T. Vi legger merke til at mye av dette ikke finnes i Paulus sine brever, for de beskriver den hemmelige siden ved Guds ord. Vi finner det derimot i evangeliene og i Johannes Åpenbaring.
1)   Basunklangdagens Høytid står for ”anger” over sine synder. Den begynner den 1.Tishrei. Det er den 7.måned. Den varer i 10 dager. (Yom Kippur står for ”frelse”. Løvhyttefesten står for ”glede”.)
2)   Himellegemene (sola, månen og stjernene) er gitt til å være tegn (hebr.oth) og faste tider (hebr. moed) og dager og år. (1.Mos.1,14.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. hvor jeg skriver om stjernebildene.) Antikrist vil forandre Torah og Guds tider (de jødiske høytidene.) (Dan.7,25.)
3)   Når jødene blåser i bukkehornet, vil Gud høre dem.
4)   De rettferdige talte sammen, og det ble skrevet en MINNEBOK for dem, og Gud vil spare dem på dommens dag. (Mal.3,16.) ”Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og BØKER ble åpnet, og en annen BOK ble åpent, som er LIVETS BOK, og de døde ble dømt etter det som var skrevet i BØKENE, etter sine gjerninger.” (Joh.Åp.20,12.)
5)   Hornet eller trompeten står for ”Guds stemme”.
6)   Mark Biltz mener at bortrykkelsen står for Guds samling av Israel. Han bruker tekstene fra 1.Tess.4,14-18 og 1.Kor.15,51-52 som bevis for det. Jeg er uenig i det, for den kristne menighets bortrykkelse hører med til de paulinske hemmeligheter. At vi vil få en samling av Guds folk til Israel i endens tid, er en annen sak. Det er forskjell på ”Herrens dag” og ”Jesu Kristi dag”. (Se 1.Tess 5.)
7)   ”Herrens dag” er en dommens dag. (Det er forskjell på ”Herrens dag” og ”Jesu Kristi dag”. (Se 1.Tess.5.)
8)   Salomos høysang beskriver Isarels lengsel etter sin brudgom som er Jesus Messias. Bruden (Israel) åpnet opp for sin brudgom, men da var det for seint. Han hadde gått sin vei. Bruden lette etter ham og bad Jerusalems døtre (hedningemenighetene) om å si ifra dersom de så brudgommen. Hun sa: ” Jeg er syk av kjærlighet etter ham.”  (5,6-8.)
9)   Tyven er et bilde på Messias. (Mat.24,43.) Ypperstepresten i templet gikk ut om natta, for å passe på at tempelvaktene passet på templet. De visste ikke når han kom. Dersom de sov, tente han på deres klær slik at de måtte rive dem av seg og fly nakne bort. (Joh.Åp.3,3.) ”Herrens dag skal komme som en tyv om natta.” (1.Tess.5,2.) Ingen vet dagen eller timen. Pass på at ingen tar dine klær. ”Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han skal ikke gå naken, og de skal se hans skam.” (Åp.16,15.)
Tingvoll den 8-9. 2012.

Oskar Edin Indergaard.