fredag den 8. august 2014

E.L.K. Citater 3


Er du teologisk påvirket af erstatnings-teologien?

E.L.K. Citater 3.

Den 8/8. 6014 e. Adam.

Kan du vidne som apostlen Peter (Matt.16,17.) da er du også i Jesu legeme, trosretfærdig, uden betingede gerninger, dåben er ikke påbudt af Paulus: 1.Kor.1,14 v.17.
Nadveren giver ikke synds-forladelse, men helliggørelse.

Vi hører til de troende som ser at nådetids-husholdningen er i aftagen, dette burde være påpeget søndagen med teksten fra Matt.10,24.,(7.s,e,trinitatis 2.tekst r.) teksten var rettet til jøderne. (1.Mos.12,3.)

Vi blev givet Jesu andet evangelium ved Paulus, efter hans omvendelse. Rom.2,16. 1.Kor.9,21. 2.Tess.2,14.
Forfatter Oskar Edin Indergaard, Norge, fik givet: Helligånds oplysninger. Se bogen ”Paulus brev til Romerne” og flere artikler: www.denpaulinskegruppe.blogspot.com
Sidste år-uge (inden Jesu 7000 tusinds-års freds-rige) omtalt ved Daniel 9, må være begyndt.
Inden værste trængsel forløber- da Paulus oplyser om bort-atomar: 1.Tess.4,13-. 1.Kor.15,51-52. Åbenbaringen 3,10. (Es.57,1 b.)

I begyndelse af oktober måned fejrer jøderne, efter Herrens befaling Løvhytte-højtiden og da vil det vise sig om apokalyptiske forsvindinger har fundet sted.
Biblioteket udlåner aktuel Bibel relateret: romanserien af Tim La Hye og Jerry B. Jenkis, forlag Skandinavist, dansk oversættelse.

Antagelig da vil her ved byens vandtårn på græsplænen igen være opstillet løvhytte, samt lidt israelsk udstilling i Vestfløjen (Sakarias 14.) Velkommen som deltager.

Jesus Kristus, Guds Søn, er profetiens Ånd gennem hele Bibelen.(Læren af Gud: Johs.7,17 v 46.)

Ligeledes har Satans Antikrist, denne verdens fyrste (vor anklager) med sin Ånd influeret Helligåndens gerning i den katolske tid og fortsat i vor protestantiske.

Han vil få lov at prøve menneskeheden, efter bort rykning af alle troende døde og levende med deres børn (Mark-10,13-16.) i 3½ år: Åbenbaringen 3,10.

Erstatnings-teologier: Kristus-transformation, liberals og fremgangs-teologi. Opfyldelses-teologien er erstatnings-teologiens broder og begge er et bedrag, alle har båret dårlig frugt og har et dæmonisk ophav, se artikel af bibellærer Malcolm Hedding