lørdag den 2. august 2014

Israel i dag: 6014 e. Adam nu. 5 (2)

Israel i dag: 6014 e. Adam nr.5 (2.)

Bibellærer Malcolm HEDDING: ”Faren for forførelse” 2.Tess.2,11-12.

Den store kamp som menigheden i dag står overfor er den som har med sandheden at gøre – Guds ords sandhed. Paulus advarede om at menigheden i de sidste tider ville give efter for vranglære og lade sig påvirke af det som han kalder ”dæmoners lære” 1.Tim.4,1.

Det angreb som i dag rettes mod menigheden er de som lefler med: herredømme-teologi, erstatnings-teologi og opfyldelse-teologi. Alt dette er et forsøg på at fravriste det jødiske folk en fremtid i Kanaanæisk land. Det betyder i næste omgang dette at de nu vender tilbage til Det hellige land ikke har nogen bibelsk betydning, og at det derfor er en parodi på ret og retfærdighed.
Al mulig anklage, inkluderet beskyldningen om apartheid, bliver derfor fremsat for at undergrave Israel og sætte de kristne som står sammen med dette land, i et dårligt lys. I tillæg pågår der en international kampagne som opfordrer til økonomisk boykot af Israel. Det bliver også støttet af mange kristne.

Herredømme-teologien siger at bibelsk kristendom skal herske over alle områder i samfundet, både socialt, personlig og i den større sammenhæng.
Erstatnings-teologien er i dag kommet i diskredit i mange kredser fordi der er så mange kristne som forkaster den. Denne vranglære undergraver pakten med Abraham ved at hævde at den vigtigste del af den, Kanaanæisk land, ikke gælder længere.

Men en anden teologi, som endda er mere ondskabsfuld og ligeledes gal, er nu på fremgang blandt de som hader Israel, er opfyldelses-teologien.
Den lærer at alle løfterne i pagten med Abraham blev opfyldt gennem Jesu person og tjeneste.
Målet er det samme som for erstatnings-teologien, nemlig at afvise det faktum at dagens genopbygning af Israel har et bibelsk fundament.

Opfyldelses-teologien forsøger også at sætte kristne zionister i et dårligt lys.
Dette angreb på kristne, som tror at Israels genoprettelse i vor tid er et bevis på Guds trofasthed mod sin pagt ned Abraham, er anført af palæstienke kristne, som har allieret sig med fremstående kristne ledere i Vesten. Det offentlige samlingspunkt for disse mennesker er den halvårlige såkaldte ”Christ at the Checkpoint” konferensen bliver holdt i Betlehem og er sponseret af Betlehem Bible College.
I fredens, den sociale retfærdighedens navn har de forførte velmenende evangeliske kristne og fået dem til at deltage og støtte deres agenda, som er at sværte Israel.
Forførelse er en skrækkelig ting. Det er noget vi må vogte os for. Det eneste som kan beskytte os er Guds ord. Vi ønsker ikke splittelse når det gælder uvæsentlige ting, men når det gælder centrale, fundamentale sandheder, som om pagten med Abraham fortsat gælder, er der ikke nogen slingring. I denne sammenhæng slår Bibelen fast, 1.Kor.11,19: der må jo være partier blandt jer,for at det kan blive åbenbaret, hvem blandt jer der er ægte.
Opfyldelsens-teologien lærer, som sagt, at alle løfterne i pagten med Abraham blev opfyldt gennem Jesu person og tjeneste. De som holder sig til dette syn mener at dette også gælder Guds løfter til Israel om Kanaanæisk land. De hævder, at de som mener dagens Israel er opfyldelsen af Bibelens profetier, er forblindet, at de tager fejl og at de står i vejen for fred.

Opfyldelses-teologien er erstatnings-teologiens bror, og begge er et bedrag. Disse to har deres støtter i den historiske antisemitisme der har bidraget til drabene på jøder op gennem århundrede.
Denne teologi har båret dårlig frugt og har et dæmoniske ophav.

Jeg ønsker ikke at have noget med dem at gøre og råder mine kristne Zionist-kollegaer til at rejse sig i protest i denne sag.
Fælleskap i Kristus må bygge på bibelske sandheder, og jeg ønsker ikke at være en del af et system hvor bittert og frisk vand kommer fra samme kilde; Jakob 3,11.re. Egon L. Kristensen, Herning