søndag den 6. september 2015

Himlenes rige består af dem : Matt.19,13-14

                                  Citat fra bogen “Jødernes Konge” bind 2 s. 222
                              Kristen bogproduktion Oskar Edin Indergaard, Norge.
                                        www.denpaulinskegruppe.blogspot.com

                                       Himlenes rige består af dem. Matt.19,13-14

  Hvad der er gældende det sidst udsagn til Jesu om at Guds rige består af små børn, da er dette en alt for dårlig og misvisende oversættelse i vore Bibeloversættelser, både fra 1930 og fra 1978.
  I den første står der : “for himlenes rige hører sådanne til.”
  I den sidste står der : “for himmel-riget hører dem til”.
  Årsagen til at dette er en alt for svag og delvis misvisende oversættelse, er sandsynligvis at man oversætter i henhold til egen fortolkning af Guds ord.
  Der står ikke at Guds rige tilhører småbørn, men der står at Guds rige består af dem. Dette vil sige at de er medlemmer i Guds rige.
  I tillæg til dette siger Paulus også at børn er hellige ved sine troende forældre. 1.Kor.7,14.
  På grund af at børn er medlemmer af Guds rige, så mener jeg at vi også skal døbe dem til Jesu død og opstandelse.
  Vi døber dem ikke for at de skal blive Guds børn, for det er de allerede før undfangelsen.
                             VI DØBER DEM FORDI DE ALLEREDE ER GUDS BØRN.
                                                                    Citat slut.


                 Shalom, re. Egon L. Kristensen, Herning :yeshuatt@mail.dk  mobil 24605838

  Det er forkert ordvalg når der fra talerstol siges “nu vil han/hun tale Guds ord”.
  Godt at vi ved fra 1.Kor.3,15 b. at alle troende bliver frelst - Jesus bestemmer løn og opgaver.
  Troende kan ikke bede mod hinanden, men for hinanden.
  Vi er ikke demokratiske, men vi er teokratiske.
  Efter sin himmelfart, fik vi af Jesus, Paulus som apostel, dermed blev der 2 evangeliet i N.T.
  1. til jøderne betinget. 2.) til hedninger og jøder ubetinget.
     Adskilles de ikke i forkyndelsen da virker de psykologisk-teologisk forvirring.
     Herrens nadver giver ikke syndsforladelse , men helliggørelse.
  Vi lever ikke i “de sidste tider”, men er inde i de før profetiske tider (profetiernes opfyldelse)
  Vi forventer Jesu menighedens himmelfart : 1.Kor.15,51-52-. før Herrens vrede i 7 år.
  Den jødiske løvhytte højtid afholdes i uge 40. Basunklang dagens højtid er 6/10.
  Ved Bibel-samtale kan vi dele flg. henvisninger : 2.Mos.15,2. 3.Mos.23,26-. 1.Kong.8,1-21. Nehemias 8,13-. Salme 118,14. Es.12,2-3. 55,1. 60. Zakarias 14. Johs.4,14. 7,37-38.

  Vi har adgang til lille Israel-udstilling indendørs og løvhytte udendørs  haven : Solvænget 46.
  Se Moses-skulpturen ved vandtårnet Gl. Landevej 1.Tim.2,8-9.
  Herrens glæde er også vor styrke : Nehemias 8,10 b. Vær med til at blæse i vædderhorn !

                                                         På gensyn “her og hinsides” !