lørdag den 30. marts 2013

Astronomi og Astrologi: Jesu Genkomst bind 5


Kristen Bokproduksjon –6630 Tingvoll, Norge.
JESU GJENKOMST, bind 5 FORHOLDET MELLEM ASTRONOMI OG ASTROLOGI.
Det er Gud som både har skabt og lagt navn til stjernerne og stjernebillederne. Både stjernerne og stjernebilledernes oprindelige navn og betydning er i stor grad blevet forandret op igennem menneskets historie af hedensk astrologi (stjernetydning) og filosofi, men til trods for det kan vi alligevel fortsat læse frelseshistorien ud af stjerne-himmelen når vi har kendskab til disse ting.
Når vi i tillæg til dette har Bibelen og kender dets indhold, kan vi genskabe og restaurere Guds oprindelige budskab på dette område.
Når det gælder de navne som vi i dag har på stjernerne og stjernebillederne, så går mange af dem tilbage til latinsk oprindelse, men en god del af dem har også græske, arabiske, ægyptiske, kinesiske og kaldæiske navne.
Endvidere må vi skelne mellem "astronomi", som er læren om stjernerne og himmellegemerne, og "astrologi", som er læren om stjernerne og himmellegemernes betydning for det enkelte menneskes skæbne og livsforløb.
Ordet "astronomi" består af ordene "ASTRON", SOM BETYDER "STJERNE" OG "NOMOS",SOM BETYDER "LOV". Det vil sige læren om eller studiet af stjernehimmelen.
Ordet "astrologi" kommer af ordene "astron", som betyder stjerne og "logos", som betyder "lære". Det vil sige kunsten af forudsige jordiske begivenheder og menneskers skæbne udefra stjernernes stilling på himmelen.
Astronomien er en sund videnskab, men astrologien er en usand og korrumpert religion og videnskab, som er indspireret af denne tidsalderens fyrste, som er Satan. Denne skal Gud dømme.
Allerede Moses advarede jøderne at de ikke måtte begynde at tilbede solen, månen og de andre planeter og stjernerne: 5.Mos. 4,19. De jøder som gjorde det skulle stenes: 5.Mos. 17,5. På samme måde som hedningefolkene begyndte efterhånden store dele af jøderne at tilbede solen, månen de andre planeter og stjernerne, som repræsenterede de forskellige guder: 5.Mos. 4,19.
"Han afsatte de præster som Judas konger havde indsat, og som brændte røgelse på haver i Judas byer og rundt omkring i Jerusalem, og dem som brændte røgelse for Baal (Nimrod), for SOLEN (billede på Nimrod) og MÅNEN (billede på Semiramis) og DYREKREDSENS STJERNEBILLEDER og HELE HIMMELENS HÆR (STJERNERNE)." 2.Kong. 23,5. Es. 47,13.
Under jødernes 40 årige vandring i ørkenen fik Herren ikke nogen slagt eller madoffer fra den samlede jødiske forsamling og det til trods for de mange undergerninger som Herren gjorde der: Amos 5,25-26. Ap.Gr. 7,42-43.
Det var ikke bare i mellem Østen at folk drev med astrologi og stjernetydning. Det forekom over hele verden, men særlig udbredt var det i Babylon. Når der står i vor Bibel at Babylonerne ville bygge en by og et tårn, som skulle nå op til himmelen: 1.Mos. 11,4., så er meningen med dette at de ville bygge et tårn hvis top skulle være illustreret med billeder af stjernerne og stjernebillederne. Dette var også tilfældet med de gamle templer i Ægypten.
Dette tårn med disse billeder var udtryk for to ting:
 1. For det første ønskede de at bringe ned på jorden og kontrollere Guds budskab, som var nedskrevet i stjernerne.
 2. For det andet ønskede de at lægge en anden betydning i dette end den oprindelige betydning.
Når de tre vise mænd (gr. magoi) kom til Israel ifm. Jesu fødsel, sagde de at de havde set HANS STJERNE (det stjernebillede og den stjerne som fortalte om hans fødsel) i Østen. De fortalte også at stjernen havde ledet dem til Israel. Mat. 2,1-2.
Dette må vi forstå helt konkret. Det var en VIRKELIG STJERNE, som lede dem til Israel ved at den afgav sit lys i den retning som de skulle rejse.
Vi må huske på at astronomerne og astrologerne i Babylon ikke bare havde kendskab til astronomi og astrologi, men de havde også kendskab om Bibelens profetier om at Messias skulle fødes i Israel. I tillæg til dette kunne de udregne tidspunktet for Messias` fødsel ud fra Daniel 9,24-27. (Se mine bøger: Israel og den kristne menighed, kap: De 70 åruger for Israel og Jerusalem, og Jesu Gjenkomst, bind 4, kap: Tidspunktet for Jesu første komme og de 6 løfter i Daniel 9,24-27
De bibelske profetier havde Babylonerne lært af de jøder som måtte drage i landflygtighed til Assyrien og Babylon. Daniel som kom til Babylon 607 før Messias, blev gjort til den øverste chef i landskabet Babel og leder for vismændene i hele Babylon. Dan. 2,48.
Den moderne astrologi har opdelt Zodikaen på flg. måde:
 1. ARIES, som er det samme som "BUKKEN" eller "LAMMET". Den kaldes for "VÆDDEREN".
 2. TAURUS, som er det samme som "OKSEN" eller "TYREN".
 3. GEMI, som er det samme som "TVILLINGERNE".
 4. CANSER, som er det samme som "KRABBEN", den kaldes for "KREBSEN".
 5. LEO, som er det samme som "LØVEN".
 6. VIRGO, som er det samme som "JOMFRUEN"
 7. LIBRA, som er det samme som "VÆGTEN"
 8. SCORPIO, som er det samme som "SKORPIONEN"
 9. SAGITTARIUS, som er det samme som "BUESKYTTEREN", Den kaldes for "Skytten".
 10. CAPROCORNUS, som er det samme som "SØGEDEN". Den kaldes for "STENBUKKEN".
 11. AQUARIUS, som er det samme som "VANDMANDEN".
 12. PISCES, som er det samme som "FISKENE".
Denne opdeling er ikke den oprindelige og den rigtige. Den er derfor ikke korrekt.
Vi må forandre i rækkefølgen i stjernebillederne når vi skal have den rigtige kronologi i Guds frelsesplan og frelseshistorien indenfor rammerne af Jesu første og andet komme.:
Vi må BEGYNDE MED VIRGO, og ikke med ARIES. Og vi må AFSLUTTE MED LEO, som er Løven af Juda (Messias), som kommer tilbage for at dømme verden: Es. 7,14. Åb. 5,5.
I de ældste Zodiakene begyndte man også med stjernebilledet Virgo. Dette var f.eks. tilfælde med Zodiaken i Esneh i Ægypten.
STJERNEBILLEDERNE OG DEN FRIE NÅDENS TIDSPERIODE.
Et andet forhold som vi også må være opmærksomme på, er at stjernebillederne ikke kan give oplysninger om de Nytestamentlig hemmeligheder og den frie nådens tidsperiode. Disse hemmeligheder var skjult "i" og "hos" Gud fra verdens begyndelse af: Ef. 3,9, og de blev ikke åbenbaret før end Paulus og de andre Nytestamentlige apostle og profeterne fik åbenbaring om disse: Ef. 3,5. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 4, :Om de 11 Nytestamentlige hemmeligheder.)
De 48 stjernebilleder giver os derfor ingen specielle eller indgående oplysninger om den frie nådens tidsperiode, som ligger mellem Perioden for rigets nærhed og 1000 års rigets periode, men den generelle del af budskabet om Jesu forsoning og frelse gælder også de troende i den frie nådens tidsperiode.
Det budskab som bliver giver i stjernehimmelen gælder først og fremmest jøder og hedninger, og beskriver vigtige frelseshistoriske sandheder fra Jesu første komme og til hans genkomst.
Denne frelseshistorie er forøvrigt nedtegnet på en anden og fyldigere måde i Tanach, hvor den er nedtegnet som en profeti, i de 4 evangelier, i første del af Apostlenes gerninger (til 10,35.), i Jakobs brev og i Johs. Åbenbaring, med undtagelsen af kapitlerne 1,2,3 som angår den kristne menighed.
Guds oprindelige frelsesbudskab, som er nedskrevet i stjernerne, skal nu i endetiden blive gjort kendt igen. Satan må give tilbage det som han har stjålet, korrumpert og skjult for menneskerne. Dette gælder PÅ ALLE OMRÅDER.
Endetiden betyder bl.a. at Satan skal blive AFDÆKKET og AFKLÆDT. Det som han står for og hans gerninger, skal blive åbenbaret for enhver. Han har i stor grad korrumperet og stjålet Guds ordninger. Satan kan ikke skabe noget selv. Han efterligner blot Gud, og han er en løgner. Når han taler løgn, taler han af sit eget, for sandheden er ikke i ham: Joh. 8,44.
Satan står ikke i sandheden. Når han taler, taler han løgn og uretfærdighed. Hans ønsker er ikke at frelse menneskerne, men at føre med sig så mange som muligt i fortabelsen.. Han ønsker at så mange som muligt skal tilbringe evigheden sammen med ham og de onde åndemagter i ildsøen. Ildsøen er ikke skabt for mennesker, men for Satan. "Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: gå bort fra mig, i forbandede, i den tidsallerlige ild (de skal ikke få del i den kommende tidsalder), som er beredt djævelen og hans engle !""Mat.25,41.
Nu i endetiden skal vi få at se HERRENS HERLIGHED så meget stærkere end i tidsperioderne før os. Endetiden er den tid da menneskerne på en speciel måde står på valg mellem Satans ordninger og planer og Guds ordninger og planer: Åb. 3,10.
NÅR DE SIDSTE TING (ESKATOLOGIEN) GÅR IND KOMMER DE FØRSTE TING (PROTOLOGIEN) TILBAGE.
EN KORT OVERSIGT OVER FRELSEHISTORIEN SOM DEN ER FREMSTILLET I STJERNEBILLDERNE.
Før vi går nærmere ind på at beskrive og analysere de 48 stjernebilleder, skal vi først give en kort fremstilling af dem med henblik på Jesu gerning. Vi kan inddele dem i 3, som hver består af 4 hovedbilleder og 12 sidebilleder, og det er:
 1. Den første del beskriver FORSKELLIGE SIDER VED JESU FORSONING, og indeholder stjernebillederne Virgo, Libra, Scorpio og Sagittarius.
 1. Virgo med sidebillederne Coma, Centaurus og Boøtes fortæller os først og fremmest om Jesus som kvindens LOVEDE ÆT eller SÆD.
 2. Libra med sidebillederne Crux, Lupus og Corona fortæller os først og fremmest om JESU FORSONINGSVÆRK.
 3. Scorpio med sidebillederne Serpens, Ophiucus og Hercules fortæller os først og fremmest om JESU KAMP MED SATAN.
 4. Sagittarius med sidebillederne Lyra, Ara og Draco fortæller os først og fremmest om JESU SEJER OG TRIUMF.
 1. Den anden del beskriver forskellige sider angående RESULTATERNE og FØLGERNE AF JESU LIDELSER og SEJER, og den indeholder stjernebillederne Capricornus, Aquarius, Piscres og Aries.
 1. Capriocornus med sidebillederne Sagitta, Aquila og Delåhinus fortæller os først og fremmest om DE VELSIGNELSER SOM ER OPNÅET VED JESU FORSONING..
 2. Aquraius med sidebillederne Piscis Australis, Pegasus og Cygnus fortæller os først og fremmest om DE VELSIGNELSER SOM ER GARANTERET og SIKRET VED JESU FORSONING.
 3. Pisces med sidebillederne Båndet som binder Cetus, Andromeda og Cepheus fortæller os først og fremmest om DE VELSIGNELSER SOM VENTER PÅ DE TROENDE.
 4. Aries med sidebillederne Cassopeia,Cetus og Perseus fortæller os om DE FULDBRAGTE VELSIGNELSER, SOM DE TROENDE ALLEREDE HAR FÅET DEL I.
 1. Den tredie del beskriver FORSKELLIGE SIDER VED JESU GENKOMST, og den indeholder stjernebillederne Taurus, Gemini, Cancer og Leo.
 1. Taurus med sidebillederne Orion, Eridanus og Auriga fortæller os først og fremmest om Messias som DEN KOMMENDE DOMMER.
 2. Gemini med sidebillederne Lepus, Canis Major og Canis Minior fortæller os først og fremmest om MESSIAS` STYRKE SOM FREDSFYRSTEN.
 3. Canser med sidebillederne Ursa Minor, Ursa Major og Agro fortæller os først of fremmest om JESU FORLØSTE EJENDOMSFOLK.
 4. Leo med sidebillederne Hydra, Crater og Corvus fortæller os først og fremmest om JESU FULDBRAGTE TRIUMF og DOMMEN OVER SATAN.
Bogens forfatter omtaler også følgende Stjernebilleder:
Virgo (Jomfruen) s. 37-. Libra (Vægten) s. 44-. Scorpio (Skorpionen) s. 51-. Sagittarius (Bueskytteren) s. 56-.
Capricornus (Søgedden eller Geddefisken) s. 62-. Aquarius (Vandmanden) s. 68-. Pisces (Fiskene) s. 74-.
Aries (Høvdingen eller Hovedet) s. 82-. Taurus (Høvdingen) s. 90-. Gemini (Tvillingene) s.99-.
Cancer (Krabben) s. 108-. Leo (Løven) s. 119-.
MÅNENS ZODIAK side 126-.
På samme måde som solen har sit løb over himmelen fra øst og til vest, har også månen det. Månens løb går over det samme bælte som solen, men deler området ind i 28 deler i stedet for 12. Disse deler bliver kaldt for "MÅNENS RUM" eller "MÅNENS ZODIAK".
På samme måde som de gamle kulturer beskrev solen løb, gør de det samme med månens løb. Vi skal i det flg. gå igennem de 28 dele i månens løb.
 1. Den første hedder: "AI Awa", og det betyder "DEN SOM ER ØNSKET".
 2. Den anden hedder "Simak al Azel", som betyder "KVISTEN TIL GUDS MAGT".
 3. Den tredie hedder "Caphir", som betyder "FORSONINGEN" eller "TILFREDSSTILLELNSEN VED OFFER".
Disse 3 svarer til stjernebilledet Virgo.
 1. Den fjerde hedder "AI Zubena", som betyder "FORLØSNINGEN", "GENVINDINGEN VED HANDEL (KØB) eller "AT KØBE TILBAGE".
 2. Den femte hedder "AI Iclil", som betyder "DEN FULDSTÆNDIGE UNDERGIVELSE".
Disse 2 svarer til stjernebilledet Libra.
 1. Den sjette hedder "AI Kalb", som betyder "AT BLIVE SÅRET".
 2. Den syvende hedder "Shauka", som betyder "STUNGET eller DET DØDELIGE SÅRET".
 3. Den ottende hedder "AL NAIM", som betyder "DEN YNDIGE" eller "DEN VELBEHAGELIGE"
 4. Den niende hedder "AL BELDAH", som betyder "AT KOMME HURTIG".
Disse to svare til stjernebilledet Sagittarius.
 1. Den tiende hedder "AL DIBAH", som betyder "OFFERET SOM ER SLÅET".
Dette svarer til stjernebilledet Capricornus.
 1. Den elvte hedder "Saad al Bula", som betyder "VIDNESBYRDET OM OPSTANDELSEN".
 2. Den tolvte hedder "Saad al Suud", som betyder "VIDNESBYRDET OM UDGYDELSEN"
 3. Den trettende hedder "Al Alchbiya", som betyder "KILDEN TIL UDGYDELSEN"
Disse tre svarer til stjernebilledet Aquarius.
 1. Den fjortende hedder "Ap Pherg al Muchaddem", som betyder "EFTERKOMMERE FRA DE GAMLE DAGE".
 2. Den femtende hedder "Al Pherg al Muachher", som betyder "EFTERKOMMERE FRA DE SIDSTE TIDER".
 3. Den sekstende hedder "Al Sheratan", som betyder "BÅNDET" eller "DET SOM ER FORENET".
Disse tre svarer til stjernebilledet Pisces.
 1. Den syttende hedder "AI Sheratan", som betyder "DEN SOM ER SÅRET, SOM BLEV UDRYDDET".
 2. Den ottende hedder "AI Boetin", som betyder "AT TRÆDE UNDER FOD".
 3. Den nittende hedder "AI Thuraya", som betyder "FJENDEN SOM ER STRAFFET"
Disse tre svarer til stjernebilledet Aries.
20) Den tyvende hedder "AI Debarab", som betyder "LEDEREN", "GUVENØREN" eller "UNDERTRYKKEREN"
 1. Den enogtyvende hedder "AI Heka", som betyder "BORTRIVELSEN"
Disse to svarer til stjernebilledet Taurus.
 1. Den toogtyvende hedder "AI Henah", som betyder "DEN SOM ER SÅRET I FODEN"
 2. Den treogtyvende hedder "AI Dirah", som betyder "DEN SOM ER DÅRLIG BEHANDLET".
Disse to svarer til stjernebilledet Gemini.
 1. Den fireogtyve hedder "AI Netra", som betyder "SKATTEN" eller "EJENDOMMEN".
 2. Den femogtyvende hedder "AI Terpha", som betyder "DEN SOM ER HELBREDET", "DEN SOM ER UDFRIET" eller " DEN SOM ER BJERGET (FRELST)"
Disse to svarer til stjernebilledet Cancer.
 1. Den seksogtyvende hedder "AI Gieba", som betyder "TILBEDELSEN eller "FYRSTEN".
 2. Den syvogtyvende hedder "AI Zubra", som betyder "DEN SOM ER OPSAMLET, SOM SYND OG UDSTÅET STRAF".
 3. Den otteogtyvende hedder "AI Serpha", som betyder "BRÆNDINGEN" eller "BEGRAVELSESBÅLET"
Disse tre svarer til stjernebilledet Leo.
På samme måde som de 48 stjernebilleder i solens Zodiak er symboler eller tegn på Jesu forsoning og vigtige sider ved frelseshistorien – beskriver også uden tvivl de 28 nationer i måneden Zodiak det samme.
DET ER MÅNEN SOM SKAL BESTEMME TIDEN.
Medens solen, stjernerne og de forskellige stjernebilleder har fået til opgave at pege på de forskellige begivenheder i frelseshistorien er det månens opgave at fortælle os HVOR LANGT TIDEN ER KOMMET og HVORNÅR DE FORSKELLIGE FRELSEBEGIVENHEDER SKAL SKE: 1.Mos. 1,4. "Han gjorde månen til at FASTSÆTTE TIDERNE (hebr. moed)." Salme 104,19.
Det hebraiske ord som ligger til grund for "tid" er "moed", og det betyder både "tidspunkt" og "tidsperiode". Det er det samme som ordet "karios" på græsk.
Fra skabelsen af bestod et år af 360 dage. Det blev delt ind i 12 måneder som hver var på 30 dage. Det var månens gang jorden rundt som bestemte tiden. I løbet af et år gik månen 12 gange rundt jorden. Et år var dermed lig med et måneår.
Første gang vi hører om denne kalender, som bestod af måneder på 30 dage, var ifm. syndfloden. Det begyndte at regne på den 17. Dag i den anden måned: 1.Mos. 7,11.
På den 17. Dag i den syvende måned standsede arken på Ararats bjerget. Der var forløbet 150 dage fra den dag da regnen begyndte og til arken strandede: 1.Mos. 8,3-4.
En måned bliver dermed 30 dage, (5 dage delt på 150 dage bliver 30 dage.)
Al bibelsk profeti bliver opgivet med et år på 360 dage. Dette år bliver kaldt for "en tid". "Hans hjerte skal forandres, så det ikke længere er et menneskes hjerte. Et dyrs hjerte skal han få, og 7 TIDER (7 ÅR) skal skride frem over ham." Dan. 4,16.
"og han (Antikrist) skal tale ord mod den Højeste og undertrykke den Højestes hellige. Han skal tænke på at forandre hellige tider og lov, og de skal gives i hans hånd EN TID og TIDER OG en halv tid 3½ ÅR.": Dan. 7,25.
"men forgården udenfor templet, lad den være, og mål den ikke ! for den er givet til hedningerne, og de skal nedtræde den hellige stad i 42 MÅNEDER. Og jeg vil give mine to vidner at de skal være profeter i 1260 DAGE, klædt i sæk." Åb. 11,2-3.
"Og kvinden (en afdeling af troende jøder i endens tid) flyede ud i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort istand til hende af Gud, for at de skulle give hende føde i 1260 dage (som er 3½ år.)" Åb. 12,6.
I vor tid er imidlertid et måneår 354 dage i og med at månens gang jorden rundt veksler med 30 og 29 dage for hver måned. (30x6+29x6 er 354 dage.)
I forhold til det profetiske år mangler måneåret i dag 6 dage. (360 dage minus 354 er 6 dage.)
I vor tid går det ikke an at udregne tiden i måneår, men vi bruger tropiske år eller solår. Det er den tid som solen bruger på "at gå" gennem stjernebillederne på et år: Dette år er på 365,2422 dage.
På et eller andet tidspunkt i historien har der derfor sket en kosmisk forandring eller en katastrofe i universet, som har gjort at året er udvidet fra 360 dage og til 365,2422 dage. Dette kan være på grund af syndfloden, men det er mere sandsynligt at denne forandring har sket på et senere tidspunkt, for de forskellige kalendere blev ført forandre i det 7. Århundrede før Kristus. De blev forandret fra 360 dage til 365,2422 dage. Dette blev gjort for at få året til at samsvare med tiden.
Kong Esekias i Israel forandrede den jødiske kalender i året 7o1.
I Helleas blev kalenderen forandret ca. 640 af Thales.
I det germanske Tyskland blev kalenderen forandret i det 7. Århundrede.
Dette var også tilfældet i Indien
Det samme skete i Persien. Der blev lagt 5 dage ekstre til året.
Dette blev også gjort i Babylon og Assyrien.
Herodot, som var en græsk historiker, som levede i det 5.århundrede før Messias, skrev at grækerne tilføjede 5 ekstre dage for at komme i samsvar med kalenderen. (Se prophecy in the News. Marts 1993.
På grund af denne kosmiske forandring, som har sket, har månen mistet den betydning som den oprindelig havde – at vise os den nøjagtige tid for de bibelske profetiers opfyldelse, vi må regne med et år på 365,2422 dage.
Når det derimod gælder Guds tidsskema på 7 dage af 1000 år, ser det ud til at vi kan regne med et år på 365,2422 dage. Dette ser vi af flg. forhold.
 1. Tiden fra skabelsen og til Abraham var ca. 2000 år.
 2. Tiden fra Abraham og til Jesu komme var ca. 2000 år.
 3. Tiden fra Jesu himmelfart og til Jesu genkomst for jøderne skal være ca. 2000 år. (Se kapitlerne: Jesu genkomst er ikke langt borte og aktuelle årstal for Jesu genkomst.)
MÆLKEVEJEN, side 134-.
Mælkevejen er et bælte af himmelen som strækker sig over hele himmelen fra syd vest og til nord øst. Den skærer gennem solens eklipse. Den består af myriader af stjerner. 12 af solens stjernebilleder befinder sig på mælkevejen. 6 af dem er billeder på Jesu første komme, medens de 6 andre angår Jesu genkomst til verden og Israel.
Mælkevejen starter på det laveste punkt på stjernebillederne Korset og Alteret. Disse står symbolsk for Jesu død for verdens synd. Ved sin død blev han til frelse for alle de som tror. De skal arve det tidsalderlige liv.
Derefter kommer stjernebilledet Scorpio, som symboliserer Satan. Han forsøger at forhindre at Jesu forsoning kan virke til frelse for alle mennesker. Han gør alt som han kan for at lægge et slør over Jesu forsoning.
Derefter kommer stjernebilledet Ørnen, som er såret og Svanen med de udspredte vinger. De er begge et billede på Jesu død og forsoning.
Til slut i den første afdeling kommer stjernebilledet Cepheus. Det er indtegnet som en konge med et septer. Det er et billede på Jesus som kongen. Ved sin forsoning på Golgata lagde han grunden for sin kongeværdighed.
Det første stjernebillede i den anden afdeling er Cassopeia, som symboliserer kvinden eller Israel, som har fået dronningeværdigheden som Jesu brud og hustru i 1000 års-riget.
Det andet stjernebillede er Perseus, som symboliserer Jesus som kongen i riget for Israel.
Det tredie stjernebillede er Auriga, som er indtegnet som en hyrde, som holder sine lammeunger i sit favn. Han skal styre verden og nationerne med jernstav.
Det fjerde stjernebillede er Gemini, som betegner Jesu - to opgaver. Den ene er Jesu forsoning, medens den anden er Jesu kongeværdighed.
Det femte stjernebillede er Orion, som er indtegnet som en mægtig jæger. Han træder på slangen med sin højre fod.
Det femte og afsluttende stjernebillede i Mælkevejen er Argo. Det er det store frelsesskib som sejlede over himmelen. Passagerne i dette skib er både jøde – og hedningetroende fra alle tidsperioder