tirsdag den 12. marts 2013

Blandede kopier, til eftersyn, ringbind a og b


                                        BLANDEDE KOPIER, til eftersyn

Ringbind 1

Historieløs forståelse af konflikten i Midt-Østen

Israel har ret til at forsvare sig

Jesu forkyndelse, Jesu genkomst bind 5,s.299-311

Bibel henvisninger som peger på himmelfart sammen med døde troende

Rigets dåb, Jesu genkomst bind 5.s.363

” ” ” bind 1. s.116

Verdens undergang

Israel den brændende tornebusk

Kirkens syndsbekendelse er gal, forslag til en ny og bedre

Fadervor er en jødiske bøn, Jødernes Konge, bind 2, s.273

” ” ” ” ” siderne 1-6

Apostel mødet i Jerusalem

Johs. Larssons fantastiske rejser. (børnebog

Knut Jensen, De 70 år-uger i Daniels bog

Erich Sauer, Den korsfæstedes triumf, side 139

prof. Louis Goldberg, på Jesu tid

Herligheds legemets forskellige egenskaber

Fra David Wilkersons bog, ”Skålende kristne”

”En hovednøgle til Åbenbarings bogens hemmeligheder”

Den nye pagt i Jesu blod

Stjernehimmelens forkyndelse

Den rigtige oversættelse af det græske ord ”aion”

Tidspunktet for Jesu første komme er også beskrevet i Tenach

Galaterbrevet 4,1-7 og 22-23 oplyser at Moseloven er ophævet som indirekte frelsesvej


”Spørgsmål og besvarelser” v. Arne Helseth-Dyrtseth, siderne 1-20

Jesu og Paulus; nu og fremtidsteologi. (Abraham blev født 1948.)

Mezuzah henvisninger; Ro.1.2,18,6,10.1.K.1,7&15,51-52.2.K.5,2.

C.O.Rosenius: Romerbrevets budskab; 9-16.

Jesu himmelfart er min himmelfart; pastor Roar Lavik

David Wilkerson ”Skålende kristne”

Hemmeligheden med de 7 stjerner og de 7 menigheder

Tidspunktet for Jesu første komme, Jesu genkomst, bind 4. s.369-

O.K.Indergaard; Temaer i Bibelsk profeti

Oplysninger om bøger af O.K.Indergaard og Oskar Edin Indergaard