mandag den 25. marts 2013

De 12 Stjernebilleder. Jesu Genkomst bind 5


DE 12 STJERNEBILLEDER OG ISRAELS 12 STAMMER.
De 12 Stjernebilleder i solens Zodiak kredsløb identificeres med Israels 12 stammer: Det ses af to forhold:
  1. For det første havde Josef en drøm der han så faderen, moderen og de 11 brødre bøjede sig for ham. Disse blev identificeret med solen, månen og 11 stjerner. 1.Mos.37,9.
  2. For det andet henviste både Jakob og Moses til ord og udtryk som svarer til beskrivelserne af de 12 stjernebilleder, når de beskrev de 12 stammer. Dette kommer til udtryk i 1.Mos.49 og 5.Mos.33.
Det er ikke usandsynligt at de 12 stammer havde disse 12 stjernebilleder som emblemer på deres stammefaner. 4.Mos.2. Vi skal i det følgende forsøge at finde ud af hvilke stjernebillede hver enkelt af de 12 stammer havde.
I undersøgelsen vil vi benytte os af følgende oplysninger:
  1. Betydningen af navnet til stammen.
  2. De opgaver som stammerne havde.
  3. Det profetiske udsagn som blev profeteret om dem af Jakob og Moses.
  4. Andre oplysninger som Bibelen giver om de forskellige stammer.
1.) Sebulon betyder "BOLIG", "BEBOELSE2 eller "BOENDE" . Sebulons stammeområde lå i nord, mellem Genesaret-søen og Middelhavet. 1.Mos.49,13. 5.Mos.33,18-19. Mat.4,15-16.I og med at Sebulon blev lovet et stort lys (Messias) skulle åbenbares over hans område, er det naturligt at drage den konklution at Sebulon havde stjernebilledet VIRGO som sit emblem. Virgo symboliserer Jesu fødsel og frelsen.
2.) Levi var præstestammen i Israel. Selve ordet betyder "VEDHÆNG" eller "SAMMENFØJNING". Levi havde ikke stammeområde i Israel. 1.Mos.49,5-7. 5.Mos.33,8-11.Levi skulle varetage Guds tjenesten og ofringerne i templet. Denne stamme skulle have ansvaret for at Gud fik de ofringer han skulle have. Den var dermed medvirkende til at opretholde den balance som der altid har været mellem Gud og mennesker med henblik på syndernes forladelse og forsoningen. LIBRA var dermed det stjernebillede som repræsenterede Levi stamme.
3.)Dan betyder "DOMMER". Dan havde to områder i Israel. For det første fik denne stamme området nord for Juda, men i og med at stammen ikke magtede at bemægtige sig dette område, flyttede den helt mod nord i Israel. Udtrykket "fra Dan til Beersheba" er brugt for at udtrykke Israels længde. 1.Mos.49,16-18. 5.Mos.33,22. 1.Mos.49,17. I og med at Dan kommer til at samarbejde med Antikrist og Satan, er der meget som taler for at SCORPIO var det stjernebillede som repræsenterede Dans stamme.
4. Aser stamme betyder "LYKKELIG" eller "DEN SOM ER VELSIGNET" . Denne stamme boede i nord Israel . Den havde sit område ud mod kysten. 1.Mos.49,20. 5.Mos.33,24-26.Ud fra det som er skrevet ovenfor er det sandsynligt at antage at SAGITTARIUS var det stjernebillede som repræsenterede Ashers stamme.
5.) Naftali betyder "MIN STYRKEPRØVE" eller "VUNDET VED KAMP". Denne stamme boede nord i Israel. Den fik sit område på vestsiden af Genesaret og nordover mod Libanon.1.Mos.49,21. 5.Mos.33,23..Det er sandsynlig at tro at CAPPRICORNUS var det stjernebillede som repræsenterede Naftali Stamme.
6.) Ruben betyder "SE EN SØN". Ruben, som var Jakobs ældste søn, fik stammeområde i syd på Den anden side af Jordan mod Moab. Han var dermed den første som fik sit område. 1.Mos.49,3-4. 5.Mos.33,6.AQUARIUS var dermed det stjernebillede, som repræsenterede Ruben stamme.
7.) Simeon betyder "BØNHØRELSE", AT HØRE" eller "AT ADLYDE". Simeon fik Stammeområde i syd Israel mellem Middelhavet og Dødehavet. Dette område befandt sig Indenfor Judas stammeområde. I Jakobs velsignelse over Simeon blev han regnet sammen med Levi. 1.Mos.49,5-7.Moses udtalte ikke noget specielt om Simeon, men i og med at Jakob regnede dem som en Enhed, er det naturligt at antage at PISCES var det stjernebillede som repræsenterede denne Stamme. På samme måde som de to fisk i Pisces var bundet sammen, var også Simeon og Levi.
8.) Gad betyder "LYKKE", "SEEREN" eller "SKÆBNE". Gad fik sit stammeområde på den anden side af Jordan mellem Ruben og Manasse deres område. 1.Mos.49,19. 5.Mos.33,20-21.I og med at Gads navn betyder "seer", peger han på Guds lam som har "de 7 øjne". I tillæg til dette har Messias også al magt. Åben.5,6.Det er derfor meget som taler for at ARIES var det stjernebillede som repræsenterede Gad.
9.) Josef betyder "LAD HAM FORØGE" eller "HAN VIL TILTAGE". Josef fik ikke noget stammeområde i Israel, for han blev i Ægypten til sin død. Begge hans sønner, Efraim og Manasse fik derimod områder i Israel. Efraim fik område nord for Dødehavet mellem Middelhavet og Jordan. Manasse fik to stammeområder. Det ene lå på den anden side af Jordan Nord for Gads område. Den anden lå mellem Middelhavet og Jordan nord for Efraims område. Efraim betyder "DOBBELT FRUGT". Manasse betyder "EN SOM FORÅRSAGER (FORGLEMMELSE)". 1.Mos.49,22-26. 5.Mos.33,13-17.TURUS med sine TO HORN var det stjernebillede som repræsenterede Josefs stamme.
10.) Benjamin betyder "LYKKENS SØN" eller "SØNNEN AF MIN HØJRE HÅND". Benjamin fik sit stammeområde mellem Juda og Efraim. 1.Mos.49,27. 5.Mos.33,12.Når der står at Benjamin bor trygt hos Gud, så betyder det at tempel pladsen og templet lå på Benjamins område. Jerusalem var delt mellem Juda og Benjamins stamme. Grænsen gik langs Tyropeon dalen, som i dag udgør Vestmuren. Når jøderne i dag står ved Vestmuren eller Klagemuren, befinder de sig på Judas område, medens de er på Benjamins område når de er på selve tempelpladsen. I forbindelse med Benjamins fødsel blev han af sin mor Rakel, som døde i fødselen, kaldt"MIN S MERTENS SØN", Jakob derimod kaldte ham for "LYKKENS SØN" eller "SØNNENAF MIN HØJRE HÅND". 1.Mos.35,17-19.Benjamin er derfor et forbillede på de to vigtigste opgaver i Jesu liv. For det første skulle han sone al verdens synd, og derefter skulle han få kongemagten og styre verden. GEMINI var det stjernebillede som repræsenterede Benjamins stamme.
11.) Issakar betyder "HAN KOMMER MED LØN" eller "BELØNNING". Issakar fik sit Stammeområde syd for Genesaret på vestsiden af Jordan. 1.Mos.49,14-15. 5.Mos.33,18-19Alle disse egenskaber som er udtalt om Issakar, svarer til det som er sagt om stjernebilledet CANCER. Cancer repræsenterer derfor Issakars stamme.
12.) Juda betyder "BERØMT", "PRIS" eller "PRISET". Juda fik sit stammeområde syd i Israel på vestsiden af Jordan. Som vi beskrev ovenfor gik grænsen mellem Juda og Benjamin midt i Jerusalem. 1.Mos.49,9-12. 5.Mos.33,7.Det stjernebillede som repræsenterede Judas stamme, var derfor LEO.
Spørgsmål og opgaver.
    Hvordan kan vi vide at Israels 12 stammer blev identificeret med de 12 stjernebilleder ?
  1. Hvilke 4 forskellige oplysninger har vi lagt til grund for denne undersøgelse ?
3.) Hvad betyder Sebulon ?
4.) Hvilke landområde fik denne stamme ?
5.) Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
6.) Hvilket stjernebillede blev knyttet til Sebulons stamme ?
7.) Hvad betyder Levi ?
8.) Hvorfor fik denne stamme ikke noget landområde i Israel ?
9.) Hvilke opgaver fik denne stamme ?
10.) Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
11.) Hvilket stjernebillede blev knyttet til Levi stamme ?
12.) Hvad betyder Dan ?
13.) Hvilket landområde fik denne stamme ?
14.) Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
15.) Hvorfor er det sandsynligt at antage at Dans stamme vil samarbejde med Antikrist ?
16.) Hvad vil der ske nå stammen opdager at Antikrist ikke er Messias ?
17.) Hvilket stjernebillede blev knyttet til denne stamme ?
18.) Hvad betyder Aser ?
19.) Hvilket landområde fik denne stamme ?
20.) Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
21.) Hvilket stjernebillede blev knyttet til denne stamme ?
22.) Hvad betyder Naftali ?
23.) Hvilket landområde fik denne stamme ?
24.) Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
25.) Hvilket stjernebillede blev der knyttet til denne stamme ?
26.) Hvad betyder Ruben ?
27.) Hvilket landområde fik denne stamme ?
28.) Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
29.) Hvilket stjernebillede blev der knyttet til denne stamme ?
30.) Hvad betyder Simeon ?
31.) Hvilket landområde fik denne stamme ?
32.) Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
33.) Hvilket stjernebillede blev der knyttet til denne stamme ?
34.) Hvad betyder Gad ?
35.) Hvilket landområde fik denne stamme ?
36.) Hvilket stjernebillede blev der knyttet til denne stamme.
37.) Hvad betyder Josef ?
38.) Hvorfor fik Josef ikke noget landområde i Israel ?
39.) Hvad hed Josefs to sønner ?
40.) Hvad betyder navne Efraim og Manasse ?
41.) Hvor i Israel fik de landområder ?
42.) Hvad sagde Jakob og Moses om Efraim og Manasse ?
43.) Hvilket stjernebillede blev der knyttet til denne stamme ?
44.) Hvad betyder Benjamin ?
45.) Hvilket landområde fik denne stamme ?
46.) Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
47.) Hvad kaldte Rakel sin søn ved hans fødsel ?
48.) Hvilket stjernebillede blev der knyttet til denne stamme ?
49.) Hvad betyder Issakar ?
50.) Hvilket landområde fik denne stamme ?
51.) Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
52.) Hvilket stjernebillede blev der knyttet til denne stamme ?
53.) Hvad betyder Juda ?
54.) hvilket landområde fik denne stamme ?
55.) Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
56.) Hvilket stjernebillede blev der knyttet til denne stamme ?
Jesu Genkomst bind 5.