torsdag den 14. marts 2013

foredrag Vægter hvor langt på natten. O.E. Inderg.


Vægter hvor langt på natten. Ålesund 29/9. 02
Forkynder Oskar Edin Indergaard.

  1. Udsagn om Duma (Edom). Til mig (Esajas) råber de fra Seir. Vægter hvor langt er det på natten ? Vægter, hvor langt er det på natten ? Vægter svarer: Der kommer morgen (fred) men også nat (trængsel). Vil i spørge (senere), så spørg, kom igen” Es.21,11-12.


2. Det betyder at det profetiske ord giver svar på en række ting som har med fremtiden og verden at gøre. "Og des fasteren har vi det profetiske ord." 2.Pet.1,19.

3. Ved universitetet i Chicago har man en "dommedagsklokke", som man stiller frem og tilbage i forhold til politiske begivenheder. Man lavede denne klokke i 1947. Man stillede denne klokke 16 gange fra 17 minutter i 12 (efter Berlins og kommunismens fald i 1991" og frem til 3 minuttet i 12 i forbindelse med Josef Stalins fald. Den 27/2 i 2002 blev klokken stillet frem til 7 minutter i 12.

4. Jeg kommer ikke til at stille på denne klokke, men jeg kommer til at sige en del om hvordan Bibelen ser på dette. Det gælder både TIDSASPEKTERNE og BEGIVENHEDER, som viser at vi er kommet langt ind i ende tiden.

5. Indledningsvis vil jeg også sige at i dag så er det ikke prædikanterne og præsterne som snakker om dommedag, men det er videnskabsmændene. Jeg tror ikke det vil gå akkurat ligesom videnskabsmændene "profeter", for de har ikke det profetiske ord med i deres beregninger. Gud har også en plan med verden - både til dom og til frelse. Vi ved at han holder igen således at hans planer kan fuldbyrdes.

6. I forbindelse med Jesu første komme kunne man udregne EKSAKTE TIDSPUNKTET for dette komme. Det kunne man gøre ud fra Daniel 9,24-27. Israel og Jerusalem havde fået 70 år uger (70 gange 7 er 490 år), hvor flg. ting skulle ske: a. "indelukke frafaldet" (Israels frelse) b. "forsegle synder" (Israels frelse) c. "dække over misgerning" (Israels frelse) d. "fremføre en tids allerlig retfærdighed" (Jesu første komme) e. "besegle syn og profet" (det profetiske ord skal opfyldes) ."Salve et Allerhelligste" (bygge et nyt tempel i Jerusalem.) Daniel 9,24.
Perioden bliver inddelt i 3, og det er, a. 7 uger (49 år). I dette tidsrum skulle Jerusalem genopbygges efter det babylonske fangenskab. Det skete også, Jerusalem blev færdig genopbygget i året 396 (445 minus 49 er 396.)
b. Den anden del består af 62 uger (62 gange 7 er 434 år.) Når vi regner 434 år fra 396, kommer vi til år 32 efter Messias. (434 minus 396 er år 38 efter Messias), men da et profetisk år er på 360 dage, må vi omregne denne tidsperiode på 69 åruger (483 år) til solår (tropiske år). Vi kommer da til 32 år efter Messias. (69 gange 7 delt på 365,2425) minus 445 plus et år er 32,06727.) I år 32 skulle flg. ting ske: a. En salvet, en fyrste skulle fremstå. Det er Messias. b. Efter den tid skal "den salvede udryddes og intet have, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk (romerne) ødelægge. Daniel 9,26.
c. Den sidste periode på en uge (7 år) tilhører fremtiden.

4. I parentes gør jeg opmærksom på at jøderne havde fået endda 4 perioder på 490 år fra Herren, og det er: a. Tiden fra Abraham og til udgangen fra Ægypten er 490 år. b. Tiden fra udgangen fra Ægypten og til det andet tempels indvielse er 490 år. c. Tiden far templets indvielse og til Nehemias tilbagekomst fra babylonsk fangenskab er 490 år. d. Tiden fra Nehemias tilbagekomst fra det babylonske fangenskab og til Jesu første komme er 490 år. Her er kirkens periode ikke med, således som den heller ikke er med i Daniel 9,24-27.

6. Rabbinerne sagde at tiden for Jesu komme var kommet, men de mente at Messias ikke var kommet. De havde mange forklaringer på det, men sagen var den at Messias var kommet, men de kendte ham desværre ikke, for de havde misfortolket det profetiske ord.

7. Kan vi udregne tiden for Jesu genkomst ud fra de bibelske profetier? Vi kan ikke udregne det
EKSAKTE ÅR, men vi skal kende TIDEN. "Men hin dag og time ved ingen, ikke engang himmelens engle, men alene min Far." Mat.24,36. Vi skal kende tiden, men ikke dag og time.8. Jesus har selv sagt at han vil komme tilbage efter 2 dage eller 2000 år. "Jeg vil gå min vej, jeg vil vende tilbage til mit sted (himmelen), indtil de (jøderne) erkender sig skyldige og søger mit åsyn. I deres trængsler (den store trængsel) skal de lede efter mig. Kom (siger de). Lad os vende om til Herren, for det er han som har sønderrevet, men han vil også læge. Han slog, men han vil også forbinde os. Han vil gøre os levende efter TO DAGE. PÅ DEN TREDIE DAG vil han oprejse os. Og vi skal leve for hans åsyn.” Hos.5,15-6,2.

Kan det siges klarere. Jesus vil frelse jøderne 2000 år efter sin himmelfart. Dersom vi sætter den til år 32, så kommer vi til året 2032 (2000 plus 32 er 2032). Dersom vi regner med tropiske år, kommer vi frem til året 2003. (2000 gange 360 delt på 365,2425 plus 32 er 2003.) Jesus kan komme tilbage i løbet af dette tidsrum mellem 2003 og 2032.
Når vi ved at den kristne menighed skal bortrykkers 7 år før, kommer vi henholdsvis til årene 1996 og 2025.

9. Når rabbinerne mente at en dag betyder 1000 år, så grundede de det på 2 Bibelord, og det var: a. Salme 90,4 hvor der står: ”For 1000 ÅR er i dine øjne som DAGEN I GÅR når den farer bort PLUS EN VAGT OM NATTEN.” Og b. For det andet blev der sagt til Adam at DEN DAG han spiste af frugten til godt og ondt, skulle han dø: 1. Mos2,17. Adam blev 960 år. Den vagt om natten som Salme 90,4. taler om er de resterende 40 år.

10. Desuden mente de også at en dag i Skaber ugen stod for 1000 år Se min bog: Kristendommens jødiske Rødder. S.156.

11. De gamle rabbinere inddelte tiden på flg. måde: a. De to første dage (2000) var der KAOS i verden. Det var tiden fra verdens skabelse og til Abraham. B. Fra Abraham og til Messias skulle der igen gå to dage (2000 år). Det var LOVENS (Torahens tid). C. De næste 2 dage (2000 år) var MESSIASES DAGE. Da skulde Messias styre. D. Den sidste dag, som er på 1000 år, skulle MESSIAS REGERE. Det var bare han som var ophøjet i denne tid. Det betyder at han havde besejret alle fjenderne.
Messias skulle altså være kommet for 2000 år siden, og det gjorde han også, men I OG MED AT JØDERNE IKKE MODTOG HAM SOM DERES MESSIAS, vendte han tilbage til himmelen. Sanhedrin 97 d. siger: de to næste århundrede skulle være den messianske tidsalder, men på grund af vor synder, så er disse år GÅET TABT.”
Jesus skal komme tilbage efter de 2000 år og styre riget for Israel, som er de sidste 1000 år af verdens ugen.

12. De gamle rabbinere inddelte Salmerne på flg. måde: a. Salme 1-41. b. Salme 42-72. c . Salme 73-89. d. Salme 90-106. e. Salme 107-150. Der er ingen som ved hvorfor de gjorde det, men EN GRUND må det være. Der er flere teorier om dette, og vi skal medtage to af dem:
  1. Denne opdeling af Salmerne i 5 dele repræsenterer 5 epoker i menneskehedens historie og de er: a. Fra skabelsen og til Moses. B. Fra Moses og til David. C. Fra David og til Golgata d. Fra Golgata og til Jesu genkomst og til riget for Israel. Efter dette vil Salmerne 90-106 indeholde beskrivelser om ende tiden.
  2. Flere Bibel-forskere mener at en del af indholdet i Salmerne tilsvaret hvert år i det 1900 og 2000 århundrede. Dette betyder at Salmerne 1-41 beskriver årene fra 1900-1941. Salme 42-72 beskriver årene fra 1942-1972. Salme 72-89 beskriver årene fra 1972-1998. Salme 90-106 beskriver årene 1990-2006.(selve enden tiden). Salme 107-150 beskriver årene 2007-2050. (tusindårsriget).
Når vi undersøger dette, ser vi at det også stemmer. Der er mange ting i Salmerne som peger på vor tid.

13. I den forbindelse skal vi bare tage for os 3 problemstillinger. a. Spørgsmålet: HVOR LÆNGE? er stillet 18 gange i Salmerne. Den sidste gang de er stillet, er Salme 94,3-5: ”Hvor længe skal de ugudelige, Herre, hvor længe skal de ugudelige fryde sig? De udgyder en strøm af ord. De fører fræk tale. Alle de som gør uret, taler store ord. Dit folk, Herre, knuser de, og din arv plager de,” Dette tilsvaret året 1994. Vi husker på den såkaldte Oslo, proces der begyndte i 1993, og fra den tid har hedningerne på en speciel måde plaget jøderne. De har opdelt landet og svækket jødernes muligheder for at forsvare sig.
På spørgsmålet: Hvor længe har vi også et andet bibelsk svar, og det er: INDTIL. Dette tids verbet forekommer flere gange i G.T. i forbindelse med endetids problematikken. ”Da spurgte jeg (Esajas): hvor længe: (skal jøderne være blinde for at Jesus er Messias), Herre. Og Han (Gud) sagde: INDTIL byerne er ødelagt og folketomme og husene uden mennesker, og landet er ødelagt og blevet til en ørken. Og Herren skal drive menneskerne langt bort, og tomheden blive stor i landet. Og er der endda EN TIENDEDEL, igen i det, så skal også den blive fortæret. Men ligesom der bliver igen en stub af Terebtinte og Egen når de fældes . Så skal en hellig sæd være den stub som bliver tilbage af folket.” Es.6,11-13. B. Udtrykket den ”sidste” eller den ”kommende generation”(hebr. dor archaron) er brugt FØRSTE GANG i Salme 48,14: ”Giv agt på dets (Jerusalems) volde, vandre igennem dets borge, for at i kan FORTÆLLE OM DET til den kommende (sidste) generation. Staten Israel blev oprettet den 14. maj. 1948. Det kan vise sig at det ikke bare er opdelingen af kapitlerne i Salmerne som er rigtige, men også opdelingen af versene.
Den SIDSTE GANG at denne benævnelse er nævnt, er Salme 102,19. ”Dette skal BLIVE OPSKREVET FOR den kommende (sidste) generation, og det folk som skal skabes (genfødes), skal love Herren”. Her har vi to årstal som angår DEN SIDSTE GENERATION, og det er 1948 og 2002. Der er 54 år mellem disse to årstal. Jeg tror at den sidste generation har begyndt i 1948 og at de mennesker som lever i dag (i år 2002) hører med til den sidste generation.
c. Det viser sig også at indholdet i Salmerne 95-106 (årene 1995-2006) skifter tema FRA TRÆNGSEL og TIL LOVSANG.

14. Der er også de som mener at HVERT VERS i de fem Mosebøger repræsenterer ET ÅR. Efter denne vurdering er vi i år (2002) (jødisk år 5762) kommet frem til 5. Mos. 32,9. Her står der: ”For Herrens del er hans folk. Jakob er hans arvelod.”

15. Jeg har brugt en del tid på dette i og med at jeg anser dette for at være vigtigt og i og med at tilhørerne sandsynligvis ikke kender så meget dertil. Jeg kunne også have sagt meget mere derom: Jeg henviser til mine bøger: Jesu Genkomst. Bind 4 og 5 og Kristendommens jødiske Rødder, hvor jeg skriver en del om dette.

16. Ved siden af at vi har TALANGIVELSER, som viser os at vi lever i ende tiden, så har vi også andre tegn. Det største af den er ”FIGENTRÆETS TEGN”. Der er vel ikke tvivl om at ”figentræet” er et billede på jødernes nationale genrejsning i vort århundrede. ”Lær en lignelse om figentræet. Så snart der kommer saft i dets grene, og dets blade springer ud, så ved i at sommeren er nær.” Mat.24,32. Sommeren er et billede på 1000 års riget.

17. Der er også nogen som hævder at ”figentræet” ikke er et billede på Israel. Det kan enten være et billede på a: Jerusalem eller, b: på de tegn som vi har i ende tiden. Det kan ikke være rigtig. Jesus brugte billedet om figentræet flere gange i evangelierne. Se Mat.21 og Luk.13.

18. Vi skal ikke bare se på ”figentræet”, men på alle træer (andre nationer), ”Og han sagde en lignelse til dem: Se på figentræet og på alle træer. Så snart de springer ud og i ser det, da ved i af jer selv (automatisk) at sommeren er nær. Således skal i også, når i ser dette sker, vide at GUDS RIGE ER NÆR.” Luk.21,29-31.
Israel fik deres nationale frihed i 1948. Før 1948 var der bare 50 frie stater i verden. I dag er der over 200. Det er ikke bare Israel som har fået deres frihed, men også mange af de stater som var underlagt kolonimagterne, har fået deres nationale frihed i vor tid.

19. Vi kan også se hvorledes de allerfleste satser behandler Israel. Det er tegn i tiden. De aller fleste er fjendtlige indstillet til Israel .”Hvorfor larmer hedningerne og grunder folket (jødefolket, ordet står i ental i grundteksten) på det som fåfengt er, Jordens konger rejser sig, og fyrsterne rådslår sammen mod Herren og mod hans salvede.” Salme 2,1-2.
Ve mig at jeg (Israel) lever som fremmed blandt Mesek og at jeg bor ved Kedars telt (folk som ønsker ufred). Længe nok har min sjæl (jeg selv) boet hos dem som hader fred. Jeg er bare fred, men når jeg taler er de færdige til krig.” Salme 120,5-7. Dette er den politiske situation i dag.
Og i skal hades af alle for mit navns skyld, men den som holder ud indtil enden (gr.telos), han skal blive frelst.” Mat.10,22.

20. Det er godt at vi endnu har nogle få nationer i verden som har det moralske mod at de kan modstå de løgne som er imod Israel og jøderne. Jeg tænker her på U.S.A. og Storbritannien. De tør endnu tage parti for Israel, for de ser at Israels kamp for at overleve, er vor kamp. Muslimerne siger: Først skal vi slå ”lørdagsfolket”, som er jøderne. Derefter skal vi slå ”søndagsfolket” som er de frie nationer i vesten.

21. ”Sandelig siger jeg jer: Denne generation skal ikke forgå før (heos an) alt dette sker.” Mat.24,34. Den generation som ser oprettelsen af staten Israel, den skal også få OPLEVE ende tiden. Nogen hævder at denne generation begyndte i 1948. Andre at den begyndte i 1967. Jeg tror den begyndte i 1948. Se Elieser Berkovitzs udtale om 1948 og 1967 i min bog: Jesu Genkomst. Bind 1. S.363-364. Se også overrabbiner Gorens udtalelse ifm. indtagelsen af Jerusalem i 1967 i min bog: Jødernes Konge. Bind.1. s.170.

22. Hvor lang er en generations længde ? Der er bare et sted i Bibelen at en generations længde er udregnet, og det er i 1.Mos.15,13-16. Der står at jøderne skal komme tilbage til Israel i det FJERDE SLÆGTLED, efter at de har været 400 år i Ægypten. Efter dette bliver en generation på 100 år. Dersom vi sætter begyndelsen i 1948 kommer vi til året 2048.
Ellers så ved vi at en generations længde er 40 år, men et liv er 70-80 år Dersom vi regner med 40 år fra 1948, så kommer vi til året 1988. Det er passeret. Dersom vi regner med 70 eller 80 år, kommer vi til årene 2018 og 2028. Disse år er endnu fremtidige.

23. Et andet stor tegn i tiden er det forhold at Romerriget i form af EU holder på at tage form igen. Vi ved flg. Bibelsk profeti at det skal komme igen. Profeten Daniel har fortalt os om det, og Åbenbarings bogen udfylder det som profeten Daniel har sagt. Vi kender alle til den drøm som kong Nebudkanesar havde om de 4 verdensriger. Det første rige var det babylonske. Det andet var det persiske. Det tredje var det Græsk Makadonske. Det fjerde var det romerske. Det skal komme igen som det fremtidige Antikristens rige. ” Og i disse kongers (de 10 konger) dage vil himlens Gud oprette et rige som i al evighed ikke skal ødelægges, og dette rige skal ikke overlades til noget andet folk (end jødefolket). Det skal knuse og gøre ende på alle andre riger, men selv skal det stå fast evindelig .”Daniel 2,44. Quisling kaldte dette rige for ”Satans rige”, men der tog han skammelig fejl. Det er Guds rige.
Profeten Daniel havde også en drøm om dette. Ved 2 eller 3 vidner står enhver sag fast. Han så 4 dyr stige op fra folke havet. Det var en løve, en bjørn, en leopard og et ukendt dyr, som var anderledes end de andre. Det havde 10 horn. Han så videre et lille horn som skød op mellem de 10 horn. Det ødelagde 3 af de andre horn og fik magten over de andre horn. Daniel 7.

24. Biskoppen af Salisbury udtalte så tidlig som i 1240 at dette rige ville bestå af flg. stater: England, Frankrig, Spanien, Italien, Østrig og Tyskland, Tyrkiet, Nordafrika og Sicilien. Dette var ikke noget dårligt forslag.

25. Romerriget kommer igen. I dag består det af 15 stater, 11 nye skal optages i nærmeste fremtid. EU har også planer om at knytte til sig alle lande i Nordamerika og en del stater i Midt Østen bl.a. Tyrkiet og Israel. De har planer om at lade det ske inden 2010.
Når tiden er kommet til det, vil det nyoprettede Romerrige bestå af mange lande. De har da opgivet store dele af deres nationale selvstændighed, og området vil være opdelt i 10 større enheder.
Vi ved at EU nu har fået sin egen pengeenhed, Euro. Vi ved at de har fået deres egen hær. Vi ved at der arbejdes meget på egen grundlov. Denne skal være overordnet de andres grundlove. Det ser ud til at den grundlov ikke vil have noget religiøst fundament for ikke at vække strid mellem de forskellige medlemslande. Denne opgave vil EU overlade til Antikrist når han kommer. Vi ved at det demokratiske indslag i EU nødvendigvis efterhånden må bortfalde. EU åbner sig mere og mere imod Antikrists komme og styre.
Dette vil tage sin tid: Der vil endda gå nogle år før det er på plads. Vi som kender det profetiske ord, vi kan sammenligne det som sker med det som står i Bibelen. Vi har en stor fordel frem for de andre, men vi skal ikke have det fort os selv. Vi skal ud med det til folk gennem samtale, læserindlæg, foredrag o.s.v. Der er ingen grund til for os kristne at stå med hatten i hånden. Vi må huske på at det er os der repræsenterer sandheden.

26. Et andet tegn som jeg vil nævne er frafaldet fra den kristne tro i de såkaldte kristne stater. Jeg vil citere det som den jødiske professor David Flusser har sagt om dette. Se min bog: Jesu Genkomst. Bind 1. S.299.

27. Vi har endog mange tegn, som tyder på at vi er gået ind i ende tiden. Det gælder alt som står i Bibelen om krig og rygter om krig, folk mod folk og rige mod rige, jordskælv og hungersnød, pest og sygdom, forfølgelse og frafald fra den kristne tro.
Vi har drivhuseffekten, udtyndingen af
Osson laget, fældningen af regnskovene, regn oversvømmelse, storm og øgningens af temperaturen. Dette er ting som peger fremover og som vil være brikker i ende tids dramaet. Vi har de store oprustninger som er foretaget. Vi kan dræbe hverandre flere gange.
Vi har den tekniske udvikling med kontrol af alle mennesker og små mickro chips som nu kan opereres ind under huden på mennesker, for at vise hvor de er og hvad de foretager sig. Gennem de elektroniske betalingsmåder som vi har, kan myndighederne vide hvad vi har købt og hvor vi har været. Antikrist vil benytte sig af alt dette når han kommer. Først kommer systemerne og derefter kommer Antikristen. Bibelen siger at vi ikke først og fremmest skal kikke efter alle disse tegn, men det tegn vi skal kikke efter er ”FIGENTRÆETS TEGN”. De andre tegn underordner sig dette tegn. På den måde slipper vi for stress med alt det som sker rundt omkring os. Lad os holde fast på ”figentræets tegn”, så slipper vi for at blive draget hid og did af alle vurderinger som der er. ”Således skal også i når i ser dette sker (oprettelsen af Israel og de andre nationer), vide at Guds rige er nr.” Luk.21,31.

28. Det er ikke usandsynlig at U.S.A. og England går til angreb på Irak. Dette kan udlæse en anden verdenskrig. Vi ser for os den tredje verdenskrig som en hændelse i 3 akter. A. Først bliver der krig med Israel nærmeste naboer, Syrien, Iran, Jordan, Libanon. (Det er mulig at Iran, Saudi-Arabien og Ægypten holder sig udenfor i første omgang.) Israels nærmeste naboer bliver slået. U.S.A. bliver svækket under denne krig. Det bliver en fred i verden. B. Derefter kommer Gog krigen Det står om Gog at han skal borttage freden på jorden. D. Dette udvikler sig videre til Antikrist-krigene. Vi ser også denne trinvise udvikling i Sakarias 12,2-3.

29. Alt dette tilsiger at vi i dag er kommet langt ind i det som vi kalder ende tiden. Vi kan forvente Jesu komme for menigheden når som helst. Den har bestandig været overhængende (immanent). De profetiske begivenheder som er beskrevet i Bibelen, er ikke knyttet til menigheden, men til Israel. Den kristne menighed skal bortrykkets mindst 7 år før selve pagten mellem Israel og Antikrist bliver oprettet.

30. Så er spørgsmålet til slut. Er du rede til at være med når Jesus kommer tilbage eller skal du ind i de forfærdelige ting som kommer til at ske. Der er også frelse i trængselstiden, men den går gennem lidelser og martyriet. I dag er nådens tid. I dag er Gud at finde. Valget skulle ikke være vanskeligt.


Tingvoll den 25/9. 02. Oskar Edin Indergaard

yeshuatt@mail.dk
PÅ GENSYN !