fredag den 22. marts 2013

Hvad er åndelig sizofreni: Oskar Edin Indergaard


GUDS NÅDE OG GUDS DOM OVER SYNDEN


Da jeg har vært opptatt med å forklare Guds ufattelige nåde i inneværende tidshusholdning, har det vært liten tid til å skrive noe særlig mye om Guds dom over synden i inneværende tidshusholdning.
Dessuten har jeg også i løpet av vinteren skrevet to nye manuskripter, og det er: Paulus Brev Til Hebreerne og Paulus Brev Til Galaterne. Dersom noen ønsker å støtte meg i disse prosjektene, er det bare å sette inn penger på min konto: 05400766616. For å finansiere mine to nye bøker, har jeg lagt ut mine ”gamle” bøker på billigsalg. Se mininternettside: http://home.online.no/~oskaredi

Før vi ble frelst, var vi ”vantroens barn” og ”vredens barn”. ”Også dere har han gjort levende, dere som VAR DØDE ved deres overtredelser og synder, som dere fordum vandret (tiden er ”aorist” på gresk) i etter denne tidsalderens løp, etter høvdingen (satan) over luftens makter (de onde åndene), den ånd som nå er virksom i vantroens barn blant hvilke vi også alle vandret (aorist) i VÅRT KJØDS LYSTER idet vi gjorde kjødets og tankens vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre. Men Gud som er RIK PÅ MISKUNN, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket (aorist) oss med, gjort (aorist) oss LEVENDE MED KRISTUS, enda vi var døde ved våre overtredelser-av nåde er dere frelst og oppvakt (aorist) oss med ham og satt (aorist) i himmelen i Jesus Kristus. (Ef.2,1-6.)