tirsdag den 12. marts 2013

Indhold fra bind 1. Jesu Genkomst. O.E. Indergaard


Forfatter Oskar Edin Indergaard, 6630 Tingvoll,Norge.
Kristen Bokproduksjon ”Jesu Gjenkomst” Indhold bind 1.

Jesu første komme: s.12. Himlenes rige er kommet nær: 17. Himlenes rige: 22.

Himlenes rige skal oprettes ved Jesu genkomst: 26. Jesu komme for den kristne: 30.

Det er Den Hellige Ånd som gør levende: 38. Udtryk som angår Jesu komme for den

kristne menighed: 40. Jesu genkomst sker i etaper: 42. 3 forskellige græske ord er

brugt om Jesu genkomst: 46. Beskrivelse af Jesu genkomst i Ny Testamente: 49.

Herligheds legemet: 57. Herligheds legemets forskellige egenskaber: 68.

Jesu eller Guds domstol i himmelen: 79. Hvad skal til for at få fuld løn: 83.

De gode gerninger: 87. Den Hellige Ånds funktion: 90. De forskellige kranse

(kroner) og retfærdighedsdragten: 99. Nådelønnes forskellige motiver: 105.

Der er to typer nådeløn: 116. Løfterne i Johs. Åbenbaring: 125. De 24 ældste: 140.

Den rigtige oversættelse af det græske ord ”aion”: 152. Den rigtige oversættelse af

det græske ord ”aionios”: 178. Bibelens talsymbolik og matematiske mønster: 191.

De forskellige benævnelser som angår endetiden: 225. Israels misgerningsår og

hedningenes tider: 273. Israels genoprettelse: 289. Det store frafald: 297.
Romerriget kommer tilbage: 306. New Age; 312, Den store skøge: 319.
Den oprindelige Babylon: 332. Det gamle Babylon skal bygges op igen: 343.
Den katolske kirkes lære: 347. Tegnene i endetiden: 360. Figentræets tegn: 362.
Antisemitismen og antizionismens tegn: 365. Forureninger, miljøforstyrrelser,
hungersnød og dyrtid: 371. Sygdom og pest: 381. Krig og rygter om krig: 383.
Jordskælv og naturkatastrofer: 387. Freds tegnet: 391. Templet skal genbygges: 398.
Evangeliet om riget: 404. Tidens tegn: 414.

http://yeshuattsion.webbyen.dk