tirsdag den 12. marts 2013

Indhold fra bind 5. Jesu Genkomst. Oskar E. Inderg


Kristen bokproduksjon. ”Jesu Gjenkomst” Indhold bind 5.
Forfatter Oskar Edin Indergaard, 6630 Tingvoll, Norge.

Stjernehimmelens forkyndelse: s. 13. Salme 19: 21. Hedningenes forhold til Gud-
Forholdet mellem astronomi og astrologi: 24-28. Stjernebillederne og den frie nådes
tidsperiode: 33. En kort oversigt over frelseshistorien således som den er fremstillet i stjernebillederne: 35. Stjernebilledet Virgo (Jomfruen): 37. Stjernebilledet Libra (Vægten): 44. Stjernebilledet Scorpio (Skorpionen): 51. Stjernebilledet Sagittarius
(Bueskytteren): 56. Stjernebilledet Capriccios(Sjøgita eller GGentefisken: 62.
Stjernebilledet Aquarius (Vandmanden): 68. Stjernebilledet Pisces (Fiskene): 74.
Stjernebilledet Aries (Høvdingen eller Hovedet): 82. Stjernebilledet Taurus (Høvdingen): 90. Stjernebilledet Gemini (Tvillingerne): 99. Stjernebilledet Canser (Krabben): 108. Stjernebilledet Leo (Løven): 119. Månens Zodiak: 126.
Det er Månen som skal bestemme tiden: 130. Mælkevejen: 134. Betydningen af de 12
patriarkers liv: 136. De 12 patriarkers liv peger fremover mod 6000 år, den kristne menigheds bort atomar. (planet konstellation) s.172) endens tid og 1000 års-riget: 138
De 12 stjernebilleder og Israels 12 stammer: 148. Det ny Jerusalem: 157.
Hemmelig budskab om den kristne menigheds bort atomar i Tanach: 162.
Guds navn i Esters bog: 165. Jesu genkomst skal følges af store tegn i Sol, måne,
stjernerne og planeterne: 168. Der var to fuldstændige måne formørkelser i Israel 1996: 174. Andre tegn i himmelrummet: 178. Den rigtige oversættelse af ordene ”aion” og ”aionios”: 182. Begrebene ”pleroma”, ”karios”, ”synteleia” og ”telos”: 190
Andre udtryk i Det ny Testamente som er beslægtet med ”aion” og ”aionios”: 194.
De forskellige dage i frelseshistorien: 199. De forskellige tidsaldre: 205.
Tids-aldrende før skabelsen af Adam og Eva: 208. Den ødelagte himmel og jord: 214.
Tidsalderen før vandfloden: 216. Tidsalderen fra Noa og til 1000 års-riget: 221.
1000 års-rigets tidsalder: 223. Tidsalderen i ”tidernes fylde”: 244. De kommende
tidsaldre: 249. Tids husholdningerne: 250. Uskyldighedens tidsperiode: 253.
Samvittighedens tidsperiode: 254. Tidsperioden for menneskelig styre og autoritet,
Løftets tidsperiode: 256-257. Lovgivningen i Tanach før Moseloven: 261.
Hummurabis love i 1.Mosebog: 269. Lovens tidsperiode: 271. Moselovens hensigt
og begrensning: 275. Tidsperioden for Rigets nærhed. Den afbrudte tidsperiode: 283.
Oprettelsen af ”himlenes rige” er tredelt: 288. Døberen Johannes` forkyndelse: 293.
Jesu forkyndelse: 299. Bjergprædikenen er grundloven i Riget for Israel: 312.
Rigets forkyndelse i Apostlenes Gerninger: 316. Alicisdes Juckschs bog: Eine Reise
durch die Bibel: 319. Det historiske og eskatalogiske Gudsrige kunne have blevet
oprettet ved Jesu første komme: 322. Frelses-principperne i den frie nådes tidsperiode: 327. Frelses-principperne i 1000 års-riget: 329. Moses forskellige møder med Gud peger på tidsperioderne: 331. De forskellige pagter i tidsperioderne: 341.
Enhver tidshusholdning ender med frafald og Guds dom: 343. Renselses dåben for jøderne: 346. Proselyt dåben for hedningerne: 347. Johannes dåben: 349.
At blive født af vand og Ånd”: 352. Johannes døbte Jesus: 354. Apostlenes dåb: 355Fortsættelse af indhold fra bind 5.

Dåben i Den Hellige Ånd: 356. Jesu dåb til døden: 359. Jesus skal døbe jøderne med
ild: 361. Rigets dåb: 363. Den kristne menigheds dåb: 366. Jødefolkets dåb til Moses:
Jordens dåb i syndfloden: 368-370. Jordens og himmelens dåb efter 1000 års-riget:
Den Hellige Ånd: 371-372. De tre personer i Gud-dommen: 375. Den treenige Gud i
Tanach: 381. Den treenige Gud i Det ny Testamente: 387. Den Hellige Ånds forhold til Jesus: 390. Den Hellige Ånds funktioner: 399. Pinsefestens dag: 404.
De troende får hele Ånden: 411. De forskellige trin i frelsen i den kristne menigheds tid: 413. De 8 evangelier i Det ny testamente: 423. Vi må lære os at fordele Guds ord ret: 430. Jesu første undervisning: 433. De jødiske Skrifter: 436.
En sammenligning mellem essernes lære og Jesu lære: 442. Jødedommens syn på tilgivelsen: 444. Jødedommens syn på frelsen: 446. Jødedommens syn på farisæerne:
De 4 evangelier hører med til Jesu første undervisning: 450-455. Første del af Apostlenes Gr. Hører med til Jesu første undervisning: 457. Jakobs brev hører med til Jesu første undervisning: 460. Kapitlerne 4-20 i Johs Åbenbaring, hører med til Jesu første undervisning: 462. Jesu anden undervisning: 466. De 2 menighedsbreve i ny-
testamente: 469. Det teologiske indhold i Paulus` breve: 475. Gerningernes betydning
i den frie nådes tidsperiode: 482. De 10 bud er indtaget i Paulus` undervisning med
undtagelse af sabbats bud og bud om gengældelse i 3. og 4. slægtled: 486. Apostel mødet i Jerusalem: 490. Paulus holdt Moseloven: 495. Jøderne skal fortsat holde store dele af Moseloven i vandringen som troende: 499. I Galaterbrevet 4,1-7 og
22-31. Oplyses at Moseloven er ophævet som indirekte frelsesvej i den frie nådes
tidsperiode: 504. De forskellige Jesus-troende jødiske partier den første tid: 507.
De forskellige evangelier bog deres plads i Det ny Testamente: 513. De forskellige
missionsbefalinger: 515. Roy Blizzards og Yavo Digests vurdering af begrebet ”Guds rige”: 521. Thorleif Bomans vurdering af Skrifterne i Det ny Testamente: 524. Det ny
Testamente: 526. Scofield Reference Bibels vurdering af Skrifterne i Det ny Testamente: 529. J.R.Church og Gary Stearmans vurdering af skrifterne i Det ny Testamente: 533. Horisontal og vertikal læsning af Guds ord: 538. Hvordan skal vi
forklare at Skrifterne i Det ny Testamente er forskellige?: 541. Jesu genkomst er ikke
langt borte: 546. Aktuelle årstal for Jesu genkomst: 550.

Se anmeldelse af forfatterens nye bog: Paulus` breve til romerne:
yeshuatt@mail.dk