tirsdag den 12. marts 2013

Indhold fra bind 2. Jesu Genkomst, Oskar E. Inderg


Kristen Bokproduksjon. ”Jesu Gjenkomst” Indhold bind 2.
Oskar Edin Indergaard, 6630 Tingvoll, Norge.

Side 13: Den kristne menigheds bortrykkelse. 15, De 7 jødiske højtider. 17, Jesu Kristi åbenbaring, 19, Det som Johannes så.(Åb. 19, Åbenbarings indledning. 20, Åbenbarings bogens indgangshilsen. 24, Jesus er det troværdige vidne. 32, Jesus er den første af de døde. 35, Jesus er herre over kongerne på jorden.
42, Jesus elsker os. 48, Jesus har friet os fra vore synder med sit blod. 51, Guds pagt med menneskeene. 54, Jesus som konge og ypperstepræst. 63, Jesus har gjort os til konger. 68, Jesus har gjort os til præster for Gud. 70, Åbenbarings bogens indhold. 74, Åbenbarings bogen introduktion af Johannes. 78, Åbenbarings bogens sigtemål.
85, Åbenbarings bogens første syner. 86, Åbenbarings bogens inddeling. 107, Det som er nu. (Åb. 1-3,22.)Efesus perioden. 117, Smyrna perioden. 119, Pergamum perioden. 121, Tyatide perioden. 123, Sardes perioden. 125, Filadelfia perioden. 130,
Laodikea perioden. 139, Det som sker efter menighedens bortrykkelse.(Åb. 4,1-22,21)
142, Jesu styre i rigets tid. 153, Riget for Israel skal oprettes i Israel. 159, Lovprisning af den treenige Gud. 165, De 7 segl. 170, Antikristen kommer. 176,
Antikristen er beskrevet i Åbenbarings bogen, kap.13. 183, Antikristen er beskrevet i
Åbenbarings bogen, kap.17. 190, Forbilleder på Antikristen i Bibelen. 196, Kain &
Lamek. 198, Nimrod. 200, Farao. 205, Amalek. 206, Bileam. 208, Balak & Goliat 209,Benhadad & Nebudkanesar den store. 210, Antiokus den 4. Epifanes. 215, Haman. 220, Herodes den store. 222, Herodes Agrippa den første. 224, Forbilleder på Antikristen i verdenshistorien & Nero Cæsar. 227, Muhammed. 231, Dsjengis Kahn.
236, Napoleon Bonaparte. 237, Stalin. 241, Adolf Hitler. 243, Benito Mussolini. 248,
Gamal Abdel Nassere. 250, Anvar Sadat. 252, Mikael Gorbatsjov. 254, Saddam Hussein. 258, Antikrists mange titler og beskrivelser. 268, En sammenligning mellem Jesus fra Nazaret og Antikristen. 279, Falske profeter og falske messiaser. 286, Bar
Kochba. 287, Sabbatei Zwi. 288, En oversigt over en del falske messiaser. 289, New Age og Antikristen. 294, Gogs angreb på Israel. 307, Tiden for Gogs angreb på Israel. 327, Tidspunktet for Gogs angreb på Israel. 337, Gog-krigens motiver, gang og udfald. 347, Beskrivelse af Gog andre steder i Det Gl. Testamente. 358, Ligheder mellem Gog-krigen og Harmegeddon-krigen. 361, Uligheder mellem Gog-krigen og Harmageddon-krigen. 368.
Citat: Vi understreger, at de retfærdige på højre side er mindretallet der ikke ønsker at triumfere.(Matt.7,13-14. 2.Kor.6,10.)
Peger vi på det allervigtigste med Jesu forsonings offer da vil Jesus lønne i himmelsk trygheds genfærd sammen med de frelste – før 7 års trængsel for Israel og verden her på kloden. (Es,57,14-16.)
HJEMKOMSTEN TIL ZION ER DET ENDELIGE BEVIS FOR GUDS NÆRVÆR I HISTORIEN, og hans forudseende styring af mennesker og verden.
Vi vil lysende svæve i luften i vor hellige Treenighed.