tirsdag den 12. marts 2013

Indhold fra bind 3. Jesu Genkomst. Oskar E. Inderg


Kristen Bokproduksjon. ”Jesu Gjenkomst” Indhold fra bind 3.
Forfatter Oskar Edin Indergaard, 6630 Tingvoll, Norge.
Indblik 3

Jesus åbner de 7 segl: s.13. Det første segl: 16. Det er ikke Jesus som er rytteren på den hvide hest.
Det er ikke en fredsbevægelse som er rytteren på den hvide hest: 32. Det er ikke en antikristelig verdenserobrer som er rytteren på den hvide hest: 34. Det er ikke en falsk messias som er rytteren på den hvide hest: 36. Det er antikrist som er rytteren på den hvide hest: 37. Det andet segl: 40.
Det tredje segl: 44. Det fjerde segl: 46. Det femte segl: 48. Det sjette segl: 59. De 144000 beseglede jøder. Den første retrospektive beskrivelse: 69. Den store skare. Den første parentes: 85. Det syvende segl: 95. Den første basun: 107. Den anden basun: 109. Den tredje basun: 111.Den fjerde basun: 114. Ørnen (engelen) med de 3 ve-råb: 131. Den femte basun. Det første ve: 133.

Den sjette basun. Det andet ve, den anden parentes: 143.Englen som satte sin højre fod på havet og sin venstre fod på jorden. Den tredje parentes: 151. Den lille åbnede bog: 158. Guds tempel i Jerusalem. Den fjerde parentes: 161. De to jødiske vidner i Jerusalem. Den femte parentes: 168.
Det himmelske Jerusalem: 185. Den syvende basun. Den sjette parentes: 196. Guds pagts ark i himmelen: 211. Kvinden som fødte Messias 219. Drengebarnet er Jesus fra Nazaret. Den anden retrospektive beskrivelse: 228. Kvinden som flygtede ud i ørkenen231. Det himmelske Harmagedon: 235. Satans angreb på kvinden: 243. De andre af kvindens æt: 246. Antikristen kommer: 249. Den falske profet. Det andet dyr: 263. Åbenbaringen 14. Den syvende parentes: 278
De 144000 beseglede jøder på Sions bjerg sammen med Jesus: 280. Engelen med det tids-allerlige evangelium295. Babylons fald: 299. Dommen over dem som tilbeder Antikrist og tager hans mærke: 303. Trøst til de hellige og martyrerne: 306. Kornhøsten er et billede på dommen over de vantro og indsamlingen af de hellige: 308. Vinhøsten er et billede på dommen over folkeslagene som er samlet ved Harmagedon: 316. De som har sejret over Antikristen. Den ottende parentes: 321. De 7 engle med de 7 sidste plager: 327. Den første vredesskål: 331. Den anden vredesskål: 332
Den tredje vredesskål: 333. Den fjerde vredesskål: 334. Den femte vredesskål: 335. Den sjette vredesskål: 336. Indsamlingen af kongerne over hele jorden. Den niende parentes:339. Den syvende vredesskål: 343. En sammenligning mellem de 7 basuner og de 7 vredesskåle: 348. En beskrivelse af skøge kirken: 351. Kejser Nero kan være Antikristen: 365. Andre vurderinger af hvem Antikristen kan være: 372. Antikristen kommer fra Italien: 375. Antikristen skal ødelægge skøge kirken: 380. Historiske forsøg på at oprette Romerriget: 384. Pavens forhold til de hedenske religioner: 387. Marie-dyrkelsen i den romerske i den katolske kirke: 393. De norske Bibel-oversættelser.: 399. Den Aleksandrine og den byzantinske grundtekst: 402. Origenes: 403. Nye manuskripter: 404. Sammenlignende eksempler: 408. Super kirkens Bibel: 411. Fakta om Vattikanus
Fakta om Sinaiticus: 413. En sammenligning mellem Codex og Receptsus og en del moderne Bibel-oversættelser: 416. En sammenligning mellem Codex Receptsus og den norske Bibel fra 1978: 428.
Dommen over byen Roma. Den tredje re-tros perspektiv beskrivelse: 439. Den sidste advarsel:440.
Dommen over byen Roma og verdenshandlen: 441. Kongerne på jorden klager over Roms fald: 443
Købmændene på jorden klager over Roms fald: 443. Sømændene på jorden klager over Roms fald: De hellige skal glæde sig: Den endelige ødelæggelsen af byen Rom: 444. Lovprisning i himmelen-
Lammets bryllup: 446.447. Jesu genkomst og dommen over Satan, Antikristen, den falske profet og kongerne på jorden: 450. Hvad ligger i benævnelsen ”Babylon” i Åbenbarings bogen? : 451.
Israel er Herrens brud og hustru: 456. Salomons Højsang: 468. En sammenligning mellem den jødiske brud og det kristne legeme: 473. Konge sønnens bryllup: 488.


s.22 Jesus forkyndte ikke NT-menigheden de sandheder som vedrører dem specielt. Men han lovede at sende Den Hellige Ånd, når han kom, skulle han vejlede det troende til hele sandheden. Joh.16,13
s.25 Det sande Guds rige får ikke sin endelige sejer i vor tidsperiode, som er kirkens tid.
Det viser for øvrigt også de 5 andre lignelser i Mat.13. Der er en volsom kamp mellem Gud og Satan i endens tid. Kampen bliver ikke vundet før efter at Jesus kommer tilbage til slaget ved Hamageddon. Se min bog Guds riget i Israel s.46-80. Og Jesu Genkomst b.1-2, om den religiøse sitruation i enden stid.
s.28 Det som først og fremmest vil kendetegne endetiden i Vesten og i U.S.A er frafaldet fra den kristne tro og en religiøs vækkelse til katolisisme og New-Age-filosofi: 2.Tess.2,3.
Vi gør opmærksom på at det ord som er oversat med ”frafaldet” er på græsk ”apostasia” Dette ord kan også oversættes med AFGANG eller BORTGANG.
Dersom vi oversætter ordet efter den sidste betydning- noget som det er mulig at gøre-, så bliver betydningen at før Hererens dag, som er Jesu genkomst til Israel, så sker den kristne menigheds bortrykkelse og Antikrists åbenbarelse. Efter vor opfattelse er det Den Hellige Ånd i den kristne menighed som holder igen, således at Antikrist ikke kan åbenbares, før den kristne menighed er bortrykket til himmelen til ud. Dette vil ske før selve trængselstidem. Ez.38,16. Hos.6,2.
s.54. Hele kristenlivet skal være et offer til Gud: Fil.3,7 v.10. 2.Tim.4,6. 2.Kor.1,5. Kol.2,24.
s.56 At en person eller et forhold er fyldt af en bestemt egenskab ses af flg. Henvisninger.
a.) Hans fylde. 1.Joh.14 v.16. b.) Israels fylde Rom.11,13. c.)Hedningernes fylde Rom.11,25. d.)
En fylkde af Kristi velsignelse. Rom.15,29. e.) En tidsalderlig fylde af herlighed.2.Kor.4,17. f.) Tidens fylde. Gal.4,4. g.) En husholdning i tidens fylde. Ef.1,10. h.) Menighedens fylde. Ef.1,22-23
i.) Guds fylde. Ef.3,18. j.) Aldersmålet for Kristi fylde. Ef.4,13. k.) Åndens fylde. Ef.5,18. l.) Hele hans fylkde og hele Guddommens fylde. Kol.1,19 og 2,9.