tirsdag den 12. marts 2013

Indhold fra bind 4. Jesu Genkomst. O. Edin. Inderg


Kristen Bokproduksjon. ”Jesu Gjenkomst” Indhold fra bind 4.
Forfatter Oskar Edin Indergaard, 6630 Tingvoll, Norge.

Forholdet mellem Tenach og den nye pagt: s.13. Ord, begreber og benævnelser som vil blive forandret i 1000 års-riget: 22. Guds navn i Tenach: 31. Guds navn i Det ny Testamente: 50. Jøderne er fortsat Guds udvalgte folk: 64. Andre vigtige steder i Det ny Testamente som er galt oversat eller udeladt: 71. Jesus henviste til Tenach: 76.
Evangelierne og første del af Apostlenes Gr., er nær knyttet til Tanach: 79. Lov- aspektet ved Jesu og apostlenes forkyndelse: 83. Paulus forkyndte den frie nåde: 90.
Beskrivelser af Jesu genkomst i evangelierne og Apostlenes Gr.: 93. Jakobs brev er nær knyttet til til Moseloven og endens tid: 98. Den kristne menighed skal ikke ind i trængselstiden, som er Guds vrede: 105. Vi må adskille det som er skrevet til Israel og det som er skrevet til den kristne menighed: 125. En beskrivelse af Mattæus 13,36-43 og 47-50.: 129. En beskrivelse af Mattæus 24: 131. En beskrivelse af Johannes 14,1-6.: 137. En beskrivelse af 1. Tessaloniker brevet 4,13-18. 5,1-3, 4-7 &
8-10: 142. En beskrivelse af 2.Tessalonika brevet 1,4-10 & 2,1-12: 146-148. En
beskrivelse af 1. Korinter brevet15,50-51: 152. De første kristne ventede på Jesu snarlige genkomst: 154. De 11 hemmeligheder i Det ny Testamente: 163. Himmelens riges hemmeligheder: 166. Hemmeligheden med jødernes åndelige blindhed i den frie nådes tidsperiode: 169. Hemmeligheden med Jesu legeme, som er den kristne forsamling: 171. Hemmeligheden med den kristne menigheds bort atomar: 173.
Hemmeligheden med Messias i de troende. Det er den Hellige Ånd i os: 175.
Hemmeligheden med at Messias er Gud: 177. Hemmeligheden med at Gud blev menneske. Det er Guds-frygtens hemmelighed: 179. Hemmeligheden med den frie nåde: 181. Hemmeligheden med de 7 stjerner: 183. Hemmeligheden med Babylon, den store: 187. Lovløshedens hemmelighed. Det er hemmeligheden med Den Lovløse: 189. De retfærdiges og de uretfærdiges opstandelse: 195. En sammenligning mellem den kristne menigheds bort atomar og opstandelsen på den sidste dag: 201.
Johs. Åbenbaring og dens forhold til Tenach: 204. Det hebraiske tidsbegreb: 217.
Jesu slægtslinie i 1. Mosebog: 227. Guds løfter til Noa og Sem: 232. Gud udtager sit eget folk: 235. Jakob profeterede om Messias: 238.Messias skal komme fra Isais rodskud: 246. Esekias var ikke Messias: 250. Gud ophævede delvis forbandelsen over Jekonia (Jojakin): 252. Serubabel blev den første statsholder over Juda efter det babylonske eksil: 254. Jesu slægts linie i Det ny Testamente: 256. Jesu guddommelige slægts linje i Tenach: 261. De 4 byer i Jesu liv: 266. Jesus er født fra evighed af: 270.
Fortsat næste side.Fortsat indholds fortegnelse fra bind 4.

Jesus er Guds førstefødte: 274. Jesus skal spire frem fra sin egen rod: 277. Jesu navn
i Tenach: 279. Sammensætningen Jesus Messias i Tenach: 285. Andre steder i Tenach hvor bogstaverne ”aleph” og ”tavh” er brugt om Messias: 286. Jesu navn i de rabbinske skrifter: 287. Jesus er det levende Guds ord: 290. De messianske undergerninger: 294. Jesu ypperste præstelige linje: 305. Esajas beskrev Messias som Herrens lidende tjener: 312. Salmerne beskriver Messias som Herrens lidende tjener: Sakarias beskrev Messias som Herrens lidende tjener: 320-329. Rabbinernes syn på
Messias som Herrens lidende tjener: 332. Forholdet mellem Elias og Messias: 337.
Den Hellige Ånd i Tenach: 346. Den Hellige Ånds forhold til Messias: 354. Bibelske
symboler og billeder på Den Hellige Ånd: 362. Tidspunktet for Jesu første komme:
De 6 løfter i Daniel 9,24-27: 377. Jødernes Messias er allerede kommet: 384.Både Jesu himmelfart og genkomst er beskrevet i Tenach: 390. Der ligger fortsat et dække over store dele af jødefolket: 395. De forskellige vurderinger af Messias` første komme: 400.Den åndelige basis for Jesu genkomst og styre: 408. De 7 jødiske højtider peger på Jesu første og anden komme: 412. Påskefejringen: Jesu dødsdag:
Det jødiske påskemåltid: De usyrede brøds højtid: 416-434. Første-frugtens eller
Svinge korn båndets højtid: 436. Ugefesten, de to svinge korn brødenes højtid eller Pinsen: 438. Basunklang dagens højtid: 442. Den stor forsonings dag: 449.
Løvhytte festen: 461. Israel er Herrens brud og hustru: 469. Den jødiske bryllupsfest
peger på Jesu første og Jesu anden komme: 478. Forberedelserne til templets genopbygning peger på Jesu genkomst: 491. Historiske forsøg på at genopbygge templet: 496. Forsøg som bliver gjort i dag på at genopbygge templet: 500.
De fremtidige templer i Israel: 506. Tiden for Jesu genkomst: 509.
Kirkens opfattelse af 1000 års-riget: 516. Jødisk udregning af tidspunktet for Messias` komme: 523. Den jødiske tidsregning: 526.
Kristne udregninger af tidspunktet for Jesu genkomst: 529. Bibelens udsagn om
tiderne” og ”stunderne”: 536. Figentræets tegn: 541. Vigtige fremtidige årstal: 545.
Profetiske budskaper i Salmerne: 548.
http://yeshuattsion.webbyen.dk