lørdag den 16. marts 2013

Israels genoprettelse: Oskar Edin Indergaard


Israels genoprettelse.
Israels genoprettelse i moderne tid er det største frelseshistoriske tegn som vi har, på at vi er kommet ind i endetiden
Og at RIGET FOR ISRAEL IKKE ER LANGT BORTE .
Allerede Moses profeterede at jøderne skulle ud i den store landflygtighed til alle verdens lande: 5.Mos. 28,64-65 Moses forudsagde også at jøderne skulle komme tilbage til deres land, men dette skulle først ske ifm. jødernes omvendelse i endens tid: 5.Mos. 30,1-4. (jøderne skal tilbage til lydighed overfor loven) De øvrige profeter profeterede også at jøderne skulle komme tilbage til Eretz Israel fra denne store landflygtighed til alle verdens lande. Dette har begyndt at ske i vor tid. Vi lever derfor i messianske tider. Genoprettelsen af staten Israel viser os at både Messias og messias-riget ikke er langt borte: Salme 107, 2-3. Es. 11,11-12. (Engle, Mat.24,31)- Es. 27,12-13. Es. 35, 8-10. Es. 43, 5-6. (China)-Es. 49,12. Es. 60,4. Es. 66,20. (efter Holocaust)- Jer. 3,14. Jer. 16,15. Jer. 30,18. Jer. 31,2. Jer. 31,8. Jer. 50,4. Ez. 20,42. Ez. 34,13. Ez. 36,24. Ez. 37,12. Hos. 11,10-11. Mika 2,12. Mika 4,6-7. Sef. 3,10. Sef. 3,20. Sak. 8,7-8. Sak. 10,10.
Alle disse Bibelvers, som citeret ovenfor, viser flg. forhold når det gælder jødernes bortvisning og hjemkomst:
 1. De blev bortvist af Herren p, gr. af synd, og p, gr. af at de brød de pagter som de havde indgået m. Herren.
 2. Herren brugte hedningefolkene til at straffe jøderne.
 3. Der er tale om to forskellige landflygtigheder, og det er landflygtigheden til Babylon , som varede i 70 år, og det er landflygtigheden til alle verdens lande, som varede 2700 år.
 4. Jødernes hjemkomst sker i etaper.
 5. Alle jøder skal hjem til Israel.
 6. Det er både hedningerne og Herren selv som fører jøderne hjem til Eretz Israel.
 7. Herren fører jøderne hjem fordi Han skal frelse dem i landet og ophøje dem blandt folkene i 1000 års-riget.
Jødernes åndelige og politiske citruation bliver i Bibelen sammenlignet med forskellige træer. Israels genoprettelse i moderne tid bliver sammenlignet med figentræet. Når der kommer i saft i dets grene, og bladene springer ud, da er både Messias og Messias-riget nær: Mat. 25, 32-34. I det hele er der 14 millioner jøder i verden i dag. Af disse er der bare ca. 4 millioner som bor i Israel i dag. De andre er fortsat spredt rundt i verden. Herren vil efter som tiden går, hente også disse hjem til Eretz Israel. Når 1000 års-riget er kommet vil der ikke findes en eneste jøde tilbage ude i diasporaen.
Jeg vil i.d.f. gerne give en oversigt over hvor de såkaldte "tabte stammer" kan befinde sig rundt omkring i verden. Denne oversigt er hentet fra Evangelisten, nr. 16. 1987: Der findes omkring 12 millioner jøder i verden. 4 millioner af disse er bosat i Israel. Men ifølge. en rabbiner i Jerusalem, er der desuden 22 millioner som kan påberåbe sig at høre til det jødiske folk. Nogle af disse ønsker også at vende tilbage til folden.
Rabbi Eliahu Avichal – som har til opgave at bringe Israels tabte stammer tilbage igen, fortæller Jerusalem post. Rabbineren har bl.a. været i kontakt med stammefolket i grænseområdet mellem Buram og Indien – er er jødisk samfund i stærk vækst. De har synagoger. Torahruller og må gennem omvendelsesritualer for at blive medlemmer af samfundet. Det er en del af Shinlung folket, og de hævder at de er efterkommere af de tabte stammer.
Også nær grænsen til Tibet bor folk som tror på den ene Gud og som hævder at de stammer fra Abraham. I Afganistan og Parkistan bor der 15 millioner Pathanere. Mange hævder at også de er efterkommere af de tabte stammer. Men de eneste som kan bevise sin tilhørighed til det jødiske folk, er alligevel Marranos – efterkommere, hvis fædre gik over til kristendommen under jødeforfølgelsen i Spanien. Blandt disse findes 30000 såkaldte chuetas. De er bosat på Mallorka.
Når det gælder Afrika, så har organisationen endnu ikke studeret raporterne derfra, siger rabbineren.
Jeg vil også gerne citere en artikel fra bladet: "Shalom øver Israel" nr. 2. 1987, som omhandler det sorte Lemba folk i syd Afrika: Medens Israel stræber efter at acobere ca. 15 000 Etiopiske jøder, gør ti tusind tal sorte jøder i Syd Afrika, Zimbabwe og Mocambique krav på at nedstamme fra de tabte Bibelske stammer. Talsmænd for Leba folket siger at de har deres oprindelse i en jødisk stamme fra 600-tallet, som levede i Jamen, men visse antropologer mener at der ikke findes nogen forbindelse mellem Lembas og gammel jødedom.
Dr. Margaret Nabarro er etnisk musikforsker og traf på Lembas første gang i 1957. Hun anser dem til at være 40000 i syd Afrika. Nogle af dem savner de negroide kendetegn som de indfødte Grannere har. De undgår grise kød, holder kød og mælkeprodukter fra hverandre, er godt kendt i G.T. og undgår ægteskab udenfor egen stamme...
Ligesom de Etiopiske jøder, siger Lembas at de blev afskåret fra traditionel jødedom for mange hundrede år siden. Bønner sammen med rituel vin drikning bliver holdt på det gamle Shonas sprog, til trods for at de sydlige Lembas taler venda og de nordlige sotho i hverdagslivet.
Mathivha, som er ordfører for Lembas kulturorganisation, siger at de tror at deres forfædre fandtes blandt dem som vandrede dels mod Etiopien, dels sydover. De blev fordelt omkring Afrikas Horn og nedenfor Det Indiske Havs kyst for at danne en bosætning mellem Mocambique og nordre Transvaal. Helle vort livssyn er jødisk siger Mathivha. De få unge som forkaster omskærelsen ved 15 års alderen, kan ikke gifte sig med en Lembajente. Mænd som ikke er Lembas, kan ikke konvertere til deres tro. Jenter, som gifter sig i stammen, gennemgår et fire måneders kursus, som bliver afsluttet med et hop gennem en ild ring, iflg. Nabarro en, afrikansk version af jødernes rituelle bad.
Renselse bliver også kopieret fra jødisk tradition. Før måltiderne foregår ceremoniel håndvask. Det er en pligt i Transversals karrige bjergtraktater. Lembas bliver inddelt i 11 stammer, nogen med mellemøstlige navne som Sadiki, Hadzhi og Hamisi. Mathivha siger at Lembas bliver betragtet af andre stammer som greie og bliver ønsket velkommen overalt i nord Transvaal. Mathivha siger også at hans folk fulgte med interesse hændelserne omkring de Etiopiske jøder. Nogen Lembaledere har diskuteret muligheden af at skabe kontakt med Israel, selv om de fleste Lembaer længes efter at vende tilbage til Zimbabwe, for at undgå Syd Afrikas aparthei. Udsigten med nogensinde at komme til Israel, er ikke realistisk, siger Mathivha.
Jødernes hjemkomst til Israel i moderne tid og oprettelsen af staten Israel i 1948 er derfor det største frelseshistoriske bevis som vi har på at Messias snart vil komme og oprette riget for Israel. Før han kommer vil verden imidlertid gå ind i en forfærdelig trængselstid på 7år. Hovedhensigten med denne trængsel er at Gud vil prøve dem som bor på jorden. Åb. 3,10, om de vil tilhøre Ham eller Antikrist. De som underkaster sig Antikrist, bliver fordømt, men de som underkaster sig Kristus, bliver frelst og går ind som medlemmer i riget.
(Efter at dette er skrevet , er 100000 jøder kommet hjem fra Sovjet-unionen.)
DET STORE FRAFALD.
Før Antikrist kommer vil vi får det store frafald fra den kristne tro og moral i den kristne verden. Dette vil bane vejen for Antikrist, således at han kan komme i sin tid: 2.Tess. 2,1-11. Dette frafald sker før Antikrist træder frem. Han træder frem efter at Satan har virket på en kraftig måde med forførende undere og tegn. Det er den store skøge som er centrum i dette frafald i endens tid. Efter at Antikrist sammen med de 10 konger har ødelagt den store skøge, vil han selv udbygge sit sataniske trossystem, indtil Herren ødelægger ham ved Harmagedon. Jesus fra Nazaret skal komme tilbage og tilintetgøre Antikrist ved åbenbarelsen af sit komme Se kapitlerne: "Romerriget kommer tilbage, Den store skøge. Den oprindelige Babylomisme og Den katolske kirkes Lære.
Vi ved at lovløshedens hemmelighed var virksom allerede på den tid da 2. Tessaloniker brevet blev skrevet, så det var ikke noget nyt. Frafaldet eller lovløsheden har været virksom helt fra syndefaldets dag, og den som står bag dette er Satan. Han sår tvivl om og sætter spørgsmålstegn ved alt det som Gud har sagt til os mennesker i sit ord. Rent generelt kan vi sige at lovløsheden går på alt oprør mod Gud. Dette tager videre sigte på at bringe mennesker bort fra Gud og bort fra frelsen.
Til trods for dette må vi alligevel skille mellem lovløshed og frafald p.d.e.s. og lovløshedens hemmelighed og det virkelige store frafald p.d.a.s. Lovløshedens hemmelighed vil i endetiden komme klart frem for dagen og blive sat i system, såedes at den ikke længere skal være fordækt og delvis skjult. På Paulus hans tid var lovløsheden endnu en hemmelighed, men i endens tid skal den ikke længere være det. Hovedhensigten med endetiden er at verden skal vælge mellem Jesus og Antikrist.
I endens tid vil frafaldet blive forstærket og intetinficeret således at forholdene lægges til rette for af Antikrist kan komme i sin tid. Efter den kristne menigheds bortrykkelse før selve trængselstiden, træder Antikrist offentlig frem. Det er den Hellige Ånd i den kristne forsamling som hindrer Antikrist i at træde frem. Når den er taget bort (bortrykkelsen), træder Antikrist frem som rytteren på den hvide hest: Åb. 6,2.
Det er ikke bare kristendommen som hævder at før 1000 års-riget kommer, så vil vi få et stort frafald fra den kristne tro og moral. Den jødiske apokalyptik hævder det samme. Den lære at før den messianske tid kommer, vil der blive en tid med frafald. Anti-messias skal fremstå som en stor forfører og forfølger af jøderne. Se min bog: "Jødernes Konge", bind 4, side 180-181.
I vor tid kommer frafaldet bl.a. til udtryk ved den antikristelige lovgivning som er givet os af de folkevalgte myndigheder. Den kommer også til udtryk ved mangel på lovgivning. Den lægger vejen åben for en afkristning af samfundet og fremskynder fortabelsen for samfundets medlemmer. Jeg tænker her på abortlovgivningen og den alt for liberale lovgivning som vi har i vore samfund mod vold og pornografi.
Bare i vort land bliver der taget livet af ca. 16000 fostre i mors liv. I hele verden regner man med at aborttallet er 50 millioner om året. Det siger sig selv at Herren må straffe dette sataniske angreb mod de små børn i mors liv.
Dette vil bare tiltage som tiden går. Når den kristne tro og tradition bliver skubbet til side, så kommer fremmede religioner og filosofiske tankesystemer og fylder det tomrum som er skabt. Der hvor mennesker ikke vil tage imod evangeliet om frelsen i Jesus Kristus, der sender Satan dem kraftig vildfarelse, således at de til slut tror det som er løgn. Dette er en åndelig lov.
Jeg vil gerne citere det som den jødiske professor David Flusser har udtalt angående afkristningen og frafaldet indenfor kristenheden. Han er professor i Det Nye Testamente ved universitet i Jerusalem. Dette udsagn stod i Ordet og Israel nr. 7. 1989: "Det er ubetinget nødvendig at de kristne under ledelse af fornuftige hyrder læser Det Nye og Det gamle Testamente. Det er i dag nødvendigt af befatte sig med de Bibelske udsagn om endetiden. Jøderne gør det, og de kristne skulle gøre det så meget mere. Så de ikke går glip af deres udvælgelse. Jeg antager at endetiden er meget nær. Hvorfor ? ikke på grund af verdens forurening, ikke på grund af de ydre store farer, som nærmer sig, men på grund af det store frafald i de kristne kirker.
Jeg ser at frafaldet kommer, da ikke bare mange vil falde fra, men da det vil vise sig at det de kalder kristendom er antikristendom. De vil forandre Kristus, så det bliver det modsatte. I dette tilfælde består den virkelige fare for de kristne kirker i dag."
På spørgsmålet om Jesus er Messias, svarede Flusser: "Jeg håber det. Han kommer jo meget snart, så da får vi alle at se !"
Vi ser at umoralen tiltager rundt os på mange områder. Dette gælder både sexual moral, arbejdsmoral, handelsmoral og skattemoral. Alt dette vil bane vejen for Antikrist.
Store dele af Vesten har vendt sig bort fra Kristus og de tanker som kristendommen repræsenterer. Frafaldet går også langt ind i Guds menighed. De kristne trossandheder bliver fornægtet og modarbejdet af såkaldte kristne mennesker. Skillet i dag går ikke mellem verden p.d.e.s. Og den kristne menighed p.d.a.s. Men går midt i den kristne forsamling. Den går ved genfødelsen og fornyelsen. Den som ikke er født på ny, kan ikke komme ind i Guds rige.
Vi vil få en stadig stærkere polarisering indenfor den kristne menighed. Navn-kristendommen vil i stadig stærkere grad søge kontakt med verden og med de fremmede religioner, medens de virkelige troende vil bede Herren om at Han må forny og bevare dem i endetiden.
Af Guds ord ved vi at der er to endetids menigheder. Den ene er fuldkommen i Herrens øjne, men den anden står helt udenfor Guds ordninger og Guds løfter. Den første er Filadelfia menigheden, og årsagen til at den er fuldkommen i Guds øjne er det forhold at den har taget vare på Guds Ord, således som det står skrevet, og at den ikke har fornægtet Jesu navn. Den har dermed ikke forladt sin første kærlighed til Jesus, således som f.eks. Efesus menigheden havde gjort: Åb. 2.4. og 3.8.
Den anden menighed er Laodikea menigheden. Den har i det hele taget ikke liv i Herren. Den tror om sig selv at den har del i alle åndelige skatte, men den har ingen ting, for medlemmerne i denne menighed er ikke genfødte troende. Den er lunken, ussel, ynkelig, fattig, blind og nøgen. Jesus står udenfor og banker på og vil gerne frelse menneskene i denne menighed: Åb. 3,14-22.
Filadelfia menigheden som består af genfødte og åndsfyldte mennesker fra mange kirkesamfund, vil få del i Ånds udgydelsen og fornyelsen, som vi vil få i endetiden. Den vil få del i alle nådegaverne. Gud vækker nu op en ny generation af unge troende mennesker, og Han renser os ældre som ønsker at stå med fuldt ud indtil Jesu genkomst.
Vi ser også af Guds Ord at Filadelfia menigheden bliver bortrykket til Herren før den 7-årige trængselstid, som kommer over hele jorden: Åb. 3,10. Se min bog "Den kristne menigheds bortrykkelse".
Laodikea menigheden går derimod ind i selve trængselstiden og vil blive et let bytte for Antikrist. Mange i denne menighed vil imidlertid omvende sig til Herren, når de ser at den kristne menighed er rykket bort til Herren. De opnår frelsen, men de bliver ikke medlemmer af det kristne legeme, som udtages fra Pinsefestens dag og indtil Jesu komme for menigheden. Dette er den frelsesforsamling som på en speciel måde er knyttet til Jesus, hvor Han er det Åndelige hoved og hver enkelt af os er lemmer i dette Åndelige legeme.
De aller fleste af dem som bliver frelst i trængselstiden, må besegle sit liv med martyriet, for Antikrist vil dræbe alle dem som ikke vil tilbede ham og dyrets billede: Åb. 13,15.
I dag ser vi hvordan Åndsudgydelsen finder sted i mange dele af verden. Dette gælder specielt de steder som ikke har hørt evangeliet før. Menneskene i den tredie verden høstes nu ind i det kristne legeme for Herren kommer og henter sine. I Afrika f.eks. vindes der ca. 20000 mennesker for Jesus hver dag. I Syd Korea er trediedelen af befolkningen personlig troende. Inden år 2000 regner man med at 2 milliarder mennesker vil tilhøre den kristne menighed. Dette betyder ikke at alle disse mennesker er genfødte troende.
I Norge og Vesten har vi også vækkelser og fornyelser, og det må vi takke Herren for. Dette vil fortsætte i endetiden, og vi vil stadigvæk få flere og omfattende vækkelser, men det der først og fremmest kendetegner Vesten i endetiden, er ikke de store vækkelser, men det er frafald og forvirring. Vi må ikke lade os blænde af ønsketænkning, men vi må huske på hvad Jesus selv har sagt om denne tidsalder: At det er få som bliver frelst: Mat. 7,13-14. Det som vil kendetegne menneskene i endens tid er følgende:
De vil være egenkærlige, b. De vil være pengekære.
De vil være stortalende, d. De vil være overmodige.
De vil være spottende, f. De vil være ulydige mod forældre.
De vil være ukærlige, h. De vil være upålidelige.
I . De vil være umilde, j. De vil være uden kærlighed til det gode. k. De vil være svigefulde, l. De vil være fremfusende. m. De vil være opblæste, n. De vil elske lyster højere end Gud. o. De har gudfrygtighed-skin. p. De fornægter Guds kraft. : 2.Tim. 3,1-5.
Paulus har videre udtalt sig om det som kendetegner frafald og vranglære i endetiden: 1.Tim. 4,1-3. I endetiden skal der dukke op en del falske lærere, ja, til og med mennesker som giver sig ud for at være Jesu fra Nazaret eller Messias. Det er disse som vil være hovedbærerne for de falske lærdomme som vi skal få så rigelig i endetiden: 2.Tim. 4,3-4. Mat. 24,11. Mat. 24,24. 1.Pet. 1,1-3.
Det som specielt vil kendetegne disse mange religiøse lærere i endetiden, og som vil forene dem, til trods for deres indbyrdes forskellige læresystemer, er det forhold at de fornægter at Jesus fra Nazeret er Messias, at Han er kommen i kød, for at frelse menneskene, og at han og Faderen er et: 1.Joh. 2,18-19 og 22. 1.Joh. 4,1-3.
2. Joh. 7.
Vi skal udfra disse Bibel-vers, som vi har benyttet ovenfor, opsætte en oversigt over disse falske profeters virksomhed og deres lære:
 1. De falske profeter skal gøre undere og tegn, således at til og med de udvalgte skal fare vild, men det er ikke mulig.
 2. De er brændemærket i deres egen samvittighed. Det betyder at de selv ved at de driver vranglære.
 3. Deres lære fører til fortabelse, både for dem selv og deres tilhørere.
 4. De forfører mennesker for egen økonomisk vindings skyld.
 5. Mange af dem har enten været personlige troende selv, eller de har tilhørt et eller andet kirke samfund, eller de forfægter en del af den kristne lære, medens de fornægter vigtige dele i den.
 6. De forbyder folk at gifte sig. Dette er et angreb på ægteskabet, som er en Guds ordning til opbygning af samfundet.
 7. De forbyder folk at spise al slags mad. Dette er også imod Guds ord, som fortæller os at vi trygt kan spise al slags mad. Maden er ikke uren.
 8. De fornægter at Jesus fra Nazaret er jøderne Messias.
 9. De fornægter til og med at Jesus er kommet første gang.
 10. De fornægter at Jesu er en soning for al verdens synd. De mener at frelsen er at finde i deres egne religiøse systemer.
 11. De fornægter Den Treenige Gud, som går ud på at Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er en enhed, som ikke kan skille.
Når vi ser på de mange falske profeter som vi har i dag i de forskellige religiøse retninger, så er det netop det som vi har beskrevet ovenfor, som kendetegner dem. Dette beviser at det profetiske ord er sandhed. Det kan give os fyldig information om begivenheder som endnu ikke er sket. Det er et lys som skinner ind i fremtiden. Det er med til at bevise Guds Ords sandhed og Guds eksistens, som det evige, som har fuld oversigt over det som skal komme. Se kapitlerne: "New Age "og "Den store skøge."
Romerriget kommer tilbage.
I føle Daniel 2,31-45 skal der være 4 verdensriger på jorden før Jesus kommer tilbage og opretter riget for Israel. Det er følgende riger:
 1. Det Nybaboloniske rige som var "hovedet af fin guld" Dan. 2,32. Dette rige varede fra 606-538 før Messias.
 2. Det mediske persiske rige, som var "brystet og armene af sølv". Dan.2,32. Dette rige varede fra 538-331 før Messias.
 3. Det makedonisk-græske rige, som var "bugen og lænderne af kobber". Dan.2,32. Dette rige varede fra 331-146 før Messias.
 4. Det romerske verdens rige, som var "benene af jern og fødderne dels af jern og ler" Dan. 2,32. Dette rige varede fra 146 før Messias og indtil 1453 efter Messias. I endens tid skal det blive oprettet igen som Antikristens rige.
Da Vest Romerriget gik i opløsning i år 476 efter Kristus og Øst Romerriget i år 1453, fik vi de forskellige nationale stater i dette område. Dette gælder stater som England, Frankrig Nederland, Belgien, Luxemborg, Spanien, Portugal, Tyskland, Italien, og de forskellige øst erupæiske stater, Hellas, de forskellige stater på Balkan, Tyrkiet, dele af Sovjet-unionen i syd, Libanon, Syrien, Israel, Jordan, Irak, Ægypten og dele af nationale stater i Nord Afrika, som Libyen, Tunis, Algeri og Marokko. Dette verdensrige strakte sig fra Atlanterhavet i vest til Tigris i øst. Fra Tyskland i nord og til Sudan i syd.
I flg. Bibelen skal dette verdensrige komme igen i endetiden, og det er da beskrevet som de 10 tæer I Nebudkanesars drømmebillede: Daniel 2,42-44.
Der skal opstå et verdensrige i endetiden som skal bestå af 10 lande eller områder med 10 herskere. De skal være Antikrists medspillere i trængselstiden.
Ved siden af at Daniel tydede den drøm som Nebudkanesar havde haft, fik han også sit eget syn på dette: Dan. 7,1-12. Han fik se de 4 forskellige dyr stige op af havet (folkehavet): Dan. 7,3.. Det er flg. dyr:
 1. Det første dyr så ud som en løve: Dan. 7,4. Det var det nybabyloniske rige.
 2. Det andet dyr så ud som en bjørn: Dan. 7,5. Det var det Medisk Persiske rige.
 3. Det tredie dyr så ud som en leopard: Dan. 7,6. Det var det Græsk Makadonske rige.
 4. Det fjerde dyr var det Romerske rige i sin endetids manifestation. Han fik se et dyr som var frygtelig og som var anderledes end de 3 første dyr. Dette dyr havde 10 horn på sit hoved. De 10 horn står for de 10 konger.:Dan.7,7.
Blandt de 10 horn fik Daniel se et andet lille horn som kom frem blandt de 10 andre horn. Det var Antikrist. Han ødelagde 3 af de oprindelige riger, og blev selv den ottende af kongerne: Dan. 7,8.
Vi møder igen både Antikrist og Det Romerske Rige i sin endetids manifestation i Åbenbaringsbogen. Antikrist bliver her beskrevet som både en løve, en bjørn og en leopard. Han har alle de egenskaber som verdensrigerne før ham har haft. I tillæg til dette er han meget mere satanisk end de forrige verdensriger: Åb. 13.1-2 og 17,12-13
EF og EEC vil være en forløber for Antikrists rige i endetiden. Den består af 12 stater, og det er Italien, Frankrig, Vest Tyskland, Belgien, Nederland, Luxenborg, Hellas, Spanien, Portugal, England og Irland. EF vil stadig udvide sig og flere stater bliver medlemmer. EF tager sigte på at oprette en politisk forbundstat i Europa. De nationale grænser skal bort, og de enkelte staters suverænitet skal underlægges det nye verdensrige. Når tiden er kommet så langt, vil det nyoprettede Romerrige i endens tid bestå af 10 landområder og 10 konger.
Det som sker i Øst Europa i dag viser os med al tydelighed at Antikrist og det nyoprettede Romerrige i endens tid ikke er langt borte. De øst europæiske lande river sig løs fra Sovjet-unionens politiske overherredømme og fra kommunismens umenneskelige system og søger politisk orientering vestover. Dette er samstemmende med det profetiske ord. Staterne i Øst Europa skal ind som medlemmer i EF. På samme måde som de hørte med til Romerriget i gammel tid, skal de også høre med til Antikristens rige i endetiden.
Sovjet-unionen vil også søge kontakt med EF og opnå handelsmæssige fordele ved samarbejde. Dette peger også fremover mod Antikristens verdensomspændende rige i endetiden.
Der er mange ting i verden i dag som tyder på at Antikrist ikke er langt borte. Forholdene lægger sig tilrette for ham i Europa i dag både på det politiske, det handelsmæssige, det kulturelle og det religiøse område. Når han kommer vil han gå ret ind i det system som både de politiske og de religiøse ledere i Europa har banet for ham.
Vi skal i det flg. se lidt på det politiske aspekt ved den udvikling som vi er inde i dag.
Vi har for det første EF, som tager sigte på politisk union i Europa. Hovedargumentet for oprettelsen af en politisk union i Europa er at man skal undgå krig. Nationalstaternes egen interesser og politik skal svækkes på bekostning af de bestemmelser som bliver gjort for Bryssel, som nu er hovedstaden i Ef. (Dette kan godt blive flyttet til Rom eller en anden by ved en senere anledning.)
I Løbet af 1992 skal Ef have indført "det indre marked" for sine medlemsstater. Det vil sige at de på det tidspunkt skal have fælles priser på varer, fælles valuta, fri strøm af kapital og arbejdskraft indenfor fællesskabet og fri ret til etablering af kapital og arbejdskraft indenfor fællesskabet og fri ret til etablering af industri og udnyttelse af natur resurser indenfor EF.
Endvidere tager fællesskabet sigte på fælles hær.
På det økonomiske område ser vi videre hvordan forholdene bliver lagt tilrette for Antikrist. Ved den mærkning af alle varer som foregår både i og udenfor EF- området og ved den store udbredelse som vi har fået af person og kreditkort, lægges der op til et system der efterhånden bliver let at kontrollere pengeudtog og køb og salg. Man tager sigte på det pengeløse samfund.
Omkring mærkningen af varer, så benytter man den såkaldte EAN-koden. Dette står for europæisk artikel nummereng. Stregkoderne på varerne er bygget op omkring 3 sekstal. Disse tal fremkommer ikke på gitterkoden, men det udgør de to paralenle strege som står til højre og venstre og de to som står i midten i gitterkoden. Vi ved at de 3 sekstal er tallet for Antikrists navn eller tallet for Antikrist selv. Se kapitlet: "Bibelens talsymbolik og matematiske mønstre".
I den store trængsel vil ingen kunne købe eller sælge som ikke har disse 3 sekstal, som er 666. De som ikke tilbeder Antikrist i den store trængsel bliver overgivet til døden: Åb. 13,15-18.
Vi må være opmærksomme på at de som har indført disse 3, 6-tallene i det betalingssystem som nu udvikler sig verden rundt, har gjort det bevidst. De er Antikrist og Satans repræsentanter på jorden.
De mange kreditkort som vi har, tager sigte på at almindelige penge skal blive overflødige som betalingsmiddel. Når Antikrist kommer, vil det være en let sag for ham at kontrollere køb og salg ved hjælp af disse kreditkort. EF arbejder også med at alle mennesker i verden skal have et personnummer på 18 cifre. Det skal bl.a. bruges til køb og salg. Vi kan forvente at vi finder igen dyrets tal , som er 666, i dette nye personnummer


ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com