onsdag den 27. marts 2013

Korn og frugthøsten er til ende. Jeremias kap. 8,20


     KORNHØSTEN ER FORBI, FRUKTHØSTEN ER TIL ENDE, MEN VI ER IKKE FRELST. Jeremias kap.8,20
Alle religioner har et tilbud om frelse og forløsning til menneskerne. Dette gælder også de forskellige ideologierne. De har et mål som de arbejder imod. De ønsker å vinde så mange som mulig for sit syn og samle dem ind i sit rige. Målet kan være frigjorte fra jordiske plager eller et paradis på jorden en gang i framelding, eller det kan være mer nærliggende og praktiske løsninger på politiske og etiske problemstillinger.
Islam har som mål det islamiske verdensriget der alle er underlagt islam.
Buddhismen har udblokning av alt liv. Det er nirvana.
Hinduismen har opfør av sjælevandringen.
Socialismen har det klasseløse samfundet.
Nazismen havde udryddelsen av alle jøder og Det tredje riget.
Den verdslige humanismen har et liv uden Gud.
Jødedommen har Riget for Israel og en ny himmel og en ny jord.
Kristendommen har et liv i himmelen og en ny himmel og en ny jord.
Det sier sig selv at alle disse svarene kan ikke være ret, av den grund at de modsiger hverandre. Jeg for min del holder mig til jøde- og kristendommen av den grund at jeg har oplever, at kristendommen har svarene på de åndelige spørgsmålene i tilværelsen.
På samme måden som det var et åndelig problem og dilemma for profeten Jeremias, at ikke jødende var frelst på hans tid, er det også en sorg og et dilemma for mig og andre troende at store deler av det norske folket hverken er frelst eller ikke er interesseret i å bliv frelst.
Det er mange mennesker som tror på Guds eksistens eller på en åndelig kraft i tilværelsen som både har skabt alle ting og holder det oppe. De ser at skaperverket er for enestående og kompliceret til at det har blitt til av en tilfældighed eller av sig selv. Men det å regne med Guds eksistens gir ingen tilhørighed til Guds rige. Det gir ingen frelse. Det som gir frelse i jøde- og kristendommen er en personlig og levende tro på Messias eller Jesus fra Nazaret, som både er jødernes konge og frelser og den kristne menigheds frelser.
Det er mange bevis på Guds eksistens, men det BESTE BEVISET er skaperverket selv. Det er vel ingen som vil hævde, at noe er blidt til av sig selv. I tilfælle de vil benikte det, så er det noe i vejen med vedkommendes intellektuelle kapacitet og tankekraft. ”for det som en kan vide om Gud ligger åbent for dem (hedningene), for Gud har åbenbart dem det, for hans usynlige væsen, både han evige kraft og hans guddommelighed er synlig fra verdens skabelse av, idet det kjennes av hans gerninger, for at de skal være UTEN UNNSKYLDNING.” (Rom.1,19-20.)
Hvad er så grunden til at mange mennesker anerkender Guds eksistens, men til trods for det så er de ikke i stand til å komme til en personlig tro på Gud? Svaret på dette er to-delt:
a) Troen på Gud blir formidlet gjennom troen på Jesus. ”Jesus sier til ham: Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig.” (Joh.14,6.)
b) Satan, som er Guds fiende, har forblindet de som ikke tror. ”Er da end vort evangelium skjult, så er det skjult blandt dem som går fortabt, i hvem denne tidsalderens gud har forblindet de vantroes sind, for at lyset fra evangeliet om Kristi herlighed, han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem.” (2.Kor.4,3-4.)
Profeten Jeremias relaterede folkets frelse til indhøstningen av grøden i Israel. Til trods for at allé grøden var samlet ind, så var ikke folket frelst eneå. Innhøstingen av grøden er dermed et bilde på folkets frelse. På samme måden som grøden samles ind hver høst, skal også alle folkesalg samles ind i Guds rige.
Dette gælder både jødefolket, og det gælder alle folk på jord, men tiden er ikke kommet så lang ennå at dette kan ske. I vår tidsperiode bliv enkeltmenneskerne frelst ind i Guds rige, men det skal komme en tid da folkeslagene skal høstes ind i Guds rige. Det første folket som blir frelst, er jøderne. ”Hvem har hørt sligt? Hvem har hørt slige ting? Kommer et land (Israel) til verden på en dag, eller fødes (genfødes) et folk (Israel) på en gang? For Sion har vært i barnenød og med det samme født sine sønner.” (Es.66,8.)
Etter at jødende er blitt frelst som folk og nation i den store trængselen, kommer turen til folkeslagene eller nationene. Troende jøder skal forkynde evangeliet om Riget som et vidnesbyrd for alle folkeslagene, og da skal enden (på denne tidsalderen) komme.(Mat.24,14.), og ALLE NASJONENE skal komme til tro på Jesus Messias.
Det er ikke kirken som skal høste ind folkeslagene, men det er Israel. De misjonsbefalingene, som vi har i Evangeline, gælder ikke kirken, men de gælder Israel. ”… gå derfor ut og gør ALLE FOLKESLAG til mine diszipler…” (Mat.28,19.)
Kirken skal høste ind enkeltmenneskerne ind i Guds rige. Den misjonsbefalingen, som kirken har fået, heter ”forligelsens tjeneste”. (2.Kor.5,16-21.)
Tingvoll den 8-06. 2010. Oskar Edin Indergaard