onsdag den 27. marts 2013

Kort og kontant, råd og dåd for Paulinske grupper


Kort og kontant råd og dåd for paulinsk grupper.
Bestil bogen: ”Paulus` breve til romerne”. Udkommer inden år: 2011.

Herren Jesus og vor ubetingede trosretfærdighed; Apostlen- Paulus:20,24. Rom.2,16. 6,14. 10,4-13. 1.Kor.1,14-. Gal.1,11-12. 2,7-9.
Gud sendte Paulus til det nabatæiske kongerige der havde Petra som hovedstad, vi forstår han fik 3 års oplæring af Jesus om forsoningen og Jesu anden lære den kristne menigheds mange hemmeligheder.
I året 40 blev Paulus sendt til Tarsus i Kilikia, som var hans hjemby.
Af Gal.3,29 forstår vi at Paulus gik udenom den primære fortolkning som gælder Messias og de troende jøder, altså ikke samme forkyndelse som apostlenes, 1.Kor.3,10.
  1. Hovedhemmeligheden i Paulus` forkyndelse var at jøderne og hedningerne var stillet på lige line i frelsen og opgaverne, Ef.2,11-.
  2. Hemmelighed, Rom.3,21-22 og 6,14.Vi er ikke under tugtemester, 1.Kor.1,30. Gal.3,23-25. Ef.2,8-10. I den messianske jødedom fik man Den Hellige Ånd ved vanddåben, Apostlens Gr.2,38. I vor tidsperiode får vi Den Hellige Ånd ved troens forkyndelse, Gal.3,2-5.v.14. Apostlens Gr. 15,19-29. Desuden skulle de indsamle pengegave til de fattige jøder i Israel, 1.Kor.16,1-3. De jødiske ledere godkendte at hedningerne skulle holde sig til Paulus´forkyndelse, 1.Kor.6,12. 9,20-. Der har foregået sammenblanding af den paulinske lære; helliggørelse med den messianske lære retfærdiggørelse.
  3. Den 3. hemmelighed er at vi bliver frelst af nåde ved tro uden gerninger, 1.Kor.3,10-15. Ef.2,8-. Vi har fået en ny missionsbefaling i den paulinske kristendom. Vi skal ikke bygge vort missionsarbejde på Matt.28,18-19. Men vi skal bygge den på vort nye mandat som hedder forsoningen tjeneste, 2.Kor.5,14-.
  4. Den 4, hemmelighed er at vi både er udvalgt i Kristus Jesus og indsat i himmelen sammen med Jesus allerede her og nu. Den udvælgelse som vi har er fra før verdens grundvold blev lagt. Vi var frelst før vi blev frelst, er det ikke noget at juble over og takke for, Ef.1,4-6 og 2,6-. Jødernes udvælgelse til ”Riget for Israel” er fra verdens grundvold blev lagt Matt.25,34. Luk.10,20-21. Åben.17,8.
  5. Den femte hemmelighed er den kristne menigheds bort atomar, før trængselstiden på 7 år (som er førstegrøde indhøstningen), 1.Kor.15,51-52. 1.Tess.4.14-18. Den kristne menigheds bort atomar bliver kaldt for Jesu Krist Dag. Opstandelsen på den yderste dag bliver kaldt for Herrens Dag. Jesus oplyser at de retfærdige på højre side er mindretallet der ikke ønsker at triumfere: Matt.7,13-14. HJEMKOMSTEN TIL ZION ER DET ENDELIGE BEVIS FOR GUDS NÆRVÆR I HISTORIEN, og hans forudseende styring af mennesker og verden. Esajas 57,14-16.
  6. Vi må være opmærksom på at Paulus` forkyndelse om trosretfærdighed er uden betinget dåb
modsat Johannes` og Jesu ord til jøderne. Vi vil lysende svæve i luften! De medlemmer i den kristne kirke, som er genfødt af Den Hellige Ånd bliver med når Jesus kommer ned i luft himmelen og henter de troende til sig: 1. Tess.3,13.

Om Paulus: http://home.online.no/~oskaredi/artikler/artikler.html
Apostlens Gr. 9,15. 22. 26,16. Rom.1,20-21. 8,18-. 16,25-.1.Kor.13,12. 2.Kor.4,16. Kolos.3