torsdag den 14. marts 2013

Ligheder mellem Gog - Haragedom krigene. O.E. I.


LIGHEDER MELLEM GOG-KRIGEN OG HARMAGEDDON-KRIGEN
J.G.2.Vertikal B.
Som vi har beskrevet ovenfor, så vil der blive TO STORE ANGREB PÅ ISRAEL I ENDENS TID. Det er for det første Gog krigen, som vil komme i første del af trængselstiden. Gog er beskrevet som rytteren på den røde hest i Åb. 6,4. Han skal tage freden bort fra jorden og fra Israel.
Begge krige er angreb på Israel og Jerusalem. Gog når ikke frem til Jerusalem. Han vil falde på Israels bjerge.
Antikrist og hans hære vil gå til angreb på selve Jerusalem. Denne store krig vil strække sig helt fra Harmagedon, som ligger i Galilæa, og strækker sig helt til Jerusalem. Vi kan kalde den for Harmagedon krigen eller SLAGET OM JERUSALEM.
Efter at Gog krigen er afsluttet, og Gog og hans hære har fået deres gravsted i Gogs hobens dal, får Antikrist verdens herredømmet i den store trængsel. Vi får et glimt af ham i Åb. 6,2, som rytteren på den hvide hest. Han kommer som en fordækt fredsfyrste, og han drager ud fra den ene sejer til den anden. Dette er både SEJRE I KRIG og IDEOLOGISKE OG RELIGIØSE SEJRE.
Det forhold at der er lighedspunkter mellem Gog og Antikrist, behøver på ingen måde at betyde at disse to krige skal forgå på samme tid, eller at disse endetids personer er identiske. Vi skal i det fl, se på de ligheder der er imellem dem:
 1. Ifm. Gog krigen og hans hæres komme til et folk som er samlet fra mange folkeslag: Ezekiel. 38,8.
Dette er endda mere tilfældet ved Antikrist-krigen. Efter denne krig vil alle jøderne komme hjem til Israel. I 1000 års-riget skal de bo i Israel: es. 43,5-6. Sak. 8,7-8.
 1. Gog skal komme "VED ÅRENES ENDE": Ezekiel. 38,8. Dette betyder at han skal komme ved udløbet af Israels misgernings år, som er 430 år. Ezekiel. 4,4-7. (Se også min bog Jesus Genkomst, bind 1, kap: Israels misgernings år "Dan. 9,24-27" & hedningerne tider.)
På samme måde som Israels misgernings år gik i etabevis ind, går de også ud i etaper. Israels misgernings år vil derfor få sin afslutning før "hedningerne tider" får sin afslutning.
Medens Gog kommer ved slutningen af Israels misgernings år, vil Antikrist afslutte "hedningerne tider".
Når Riget for Israel kommer, er hedningerne tider slut: Dan. 11,40-41. (Edom, Saudi Arabien, Moab Jordan og de ypperste af Amons børn Jordan.)
 1. Både Gog og Antikrist skal komme "I DE SIDSTE DAGE" I Gammeltestamentlig betydning er udtrykket flg. 3 ting:
a.        Messias` første komme
b.       Messias` genkomst og endens tid på 7 år.
c.        1000 års rigets periode.
Til trods for at dette tids udtryk er brugt ifm. Gogs og Antikrists komme, betyder det ikke at disse to personer skal komme på samme tid. Efter som jeg ser det, kommer Gog i første del af trængselstiden, medens Antikrist afslutter den store trængsel.
 1. På samme måde som Gog soldater skal være så mange at DE DÆKKER LANDET: Ezekiel. 38,9, skal dette endda mere være tilfældet ved Antikrists angreb på Israel. Alle jordens folk skal sende soldater til slaget ved Harmagedon. Tallet på de soldater som kommer fra Østen er anslået til 200 millioner: Sak. 12,3. Åb. 9,16.
 2. På samme måde som der vil blive STORE MESSIANSKE VÆKKELSER ifm. Gog krigen: Ezekiel. 38,16 & 22, vil det blive ifm. Antikrists angreb. Først vil Israel omvende sig som rest og levning, og senere vil alle jordens hedningefolk omvende sig til Israels konge som er Jesus fra Nazaret: Hos. 6,2. Joel 3,1. Sak. 12,10. Es. 2,2-3.
 3. Både Gog: Ezekiel. 38,17 og Antikrist er omtalt i G.T og N.T. Dette er så vigtige begivenheder at de ER OMTALT FLERE STEDER og PÅ FORSKELLIGE MÅDER. Antikrist er mest omtalt. Når profeterne profeterede om endetids begivenhederne, var det ikke deres opgave at skille mellem de forskellige udsagn. (Det profetiske perspektiv er således).Det er derimod vores opgave ved Den Hellige Ånd, at forsøge at tolke det profetiske ord og forsøge at adskille det ene profetiske udsagn fra det andet.
 4. På samme måde som der kommer ET STORT JORDSKÆLV OVER ISRAEL ifm. Gog angreb på Israel: Ezekiel. 38,18 & Åb. 6,12-17, skal det samme ske ifm. Antikrists angreb: Hab. 3,6. Sak. 14,4. Åb. 16. 17-21.
 5. På samme måde som Gog soldater skal begynde at KRIGES INDBYRDES OG ØDELÆGGE HVERANDRE: Ezekiel. 38,21, skal det samme ske ved Antikrists angreb på Jerusalem i den store trængsel: Sak. 12,4 & 14,13.
 6. På samme måde som Herren vil SENDE PEST (SYGDOM) OG BLOD over Gog: Ezekiel. 38,22, vil han gøre det samme når Antikrist angriber Jerusalem: Sak. 14,12. Åb. 16,2.
 7. På samme måde som Herren vil lade komme ET SKYLDREGN OG HAGELSTEN over Gog: Ezekiel. 38,22, vil det samme ske under Antikrists angreb på Israel: Åb. 16,21.
 8. På samme måde som Herren lader REGNE ILD OG SVOVL over Gog: Ezekiel. 38,11, vil det samme ske under Antikrists angreb på Jerusalem: Joel 3,3-4. Åb. 2,20.
 9. Både Gog (Ezekiel. 38,6 & 15.) og Antikrists angreb mod Israel VIL KOMME FRA NORD: Dan. 11,44. Es. 10, 27-34.
 10. På samme måde som Herren vil give Gog og hans hære til føde for alle vilde dyr og fugle: Ezekiel. 39,4, vil han også gøre det samme med Antikrist og hans hære: Ezekiel. 39,17. Mat. 24,28. Åb. 19,17-18