fredag den 15. marts 2013

Matt. Evangeliet. To tidsperioder. O.E. Indergaard


TO TIDSPERIODER
Bibelforkynder, Oskar Edin Indergaard, 6630 Tingvoll, Norge. Kristen Bokproduksjon, 2004.
MATTEUS EVANGELIET JESU LIV OG LÆRE Side 112-113 og 145:
Det var også Søren Kierkegaards problem (to tidsperioder) !
Han sagde: Jesu lære indeholdt DE STØRSTE UDFORDRINGER til jøderne på en række områder, men han indså også at hverken han selv eller andre formåede at leve op til dette.
Han påstod derfor at Jesus ikke havde vundet en eneste efterfølger, og at kristendommen derfor ikke eksisterede, for mennesker lever ikke i samsvar med Jesu lære. Han tvivlede derfor også på sin egen frelse. (Samlede Værker 2. Bind 14,side 359.)
Det er ikke det mindste rart at en tænkende mand som Søren Kierkegaard mente, at der ikke fandtes nogen som kunne efterleve Jesu lære, og at der dermed ikke fandtes nogen som kunne kalde sig for en kristen.
Dersom han havde regnet med de forskellige tidsperioder og deres egenart, så havde han forstået at Jesu lære angår Riget for Israel og ikke den kristne menigheds tid.
Men han skal æres for at han tog Jesu lære alvorlig. Det er trods alt bedre end den blanding af de to lærer, som vi har i vore menigheder og i den forkyndelse, som bliver givet i de kristne menigheder. (s. 145.)
DE FORSKELLIGE TYPER NÅDE.
Ved afslutningen af denne 2000-årige periode skal jøderne tage imod Jesus fra Nazaret som deres Messias.
I mellemtiden udtages den kristne menighed. Den er baseret på Paulus` Skrifter om den ufattelige nåde, som vi har i Jesus Kristus: Ef. 2,7. Det græske ord som her er oversat med "overvættes", kan lige så godt blive oversat med "USPORLIGE". Det vil sige: Vi kan ikke spore dem op. Det vil sige at vi ikke kan finde denne nåde, som Paulus omtaler i Tanach sine Skrifter eller i de jødiske Skrifter i N.T.
Den nåde som Paulus forkyndte, var en SPESIEL TYPE NÅDE, som ikke havde været før i frelseshistorien. (Se Robert C. Brocks bog: The Importance of the Apostel Paul.,s.14.)
Gud er mægtig til at (give) os ALLE TYPER NÅDE I RIGELIG MÅL: 1.Kor.9.8.
Alt det som Kristus og Den Hellige Ånd giver os, er udtryk for Guds nåde. I Paulus` forkyndelse er ofte ordet "nåden" identisk med ordet "troen". Vi har følgende typer nåde i den kristne menigheds "DEN FRELSENDE NÅDE" : Rom."DEN BEVARENDE og OPBYGGENDE NÅDE" :Ap. Gr. 2. "DEN VOKSENDE NÅDE" : Rom. "DEN HERSEKNDE NÅDE" : Rom. .DEN VIRKENDE NÅDE" : 1.Kor. 15,10. "DEN KALLENDE NÅDE" : Gal. "DEN ÅNDSGIVENDE NÅDE": "DEN KRAFTGIVENDE og HELBREDENDE NÅDE" Ap. Gr. 14,3 "DEN TRØSTENDE og HÅB-GIVENDE NÅDE" : 2.Tes." DEN EVIGE NÅDE" : 2.Tim. "DEN STYRKENDE NÅDE" : 2.Tim. "DEN IBOENDE NÅDE" : 2.Tim. "DEN ÅBENBAREDE NÅDE" : Titus "DEN OPTUGTENDE og OPDRAGENDE NÅDE" : Titus 2,12. Den kristne menighed kommer til at blive et UDSTILLINGSVINDUE for verden i den kommende tidsalder, for at vise hvor ufattelig stor hans nåde har været mod denne frelsesforsamling, og for at vise den ufattelige kærlighed han har lagt ned i denne menighed
ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com