torsdag den 14. marts 2013

Stjernehimmelens forkyndelse Oskar E. Indergaard


Forkynder, cand.philol. Oskar Edin Indergaard:
JESU GENKOMST bind 5. Frit oversat fra emne:
STJERNEHIMMELENS FORKYNDELSE”

Fire typer forkyndelse i frelses historien:
 1. Det er for det første forkyndelse som er NEDSKREVET I GUDS ORD. Den står i Bibelen.
 2. For det andet den GENNERELLE FORKYNDELSE som skaberværket og tidsaldrene er et
Bevis på. ”Himlene fortæller Guds ære, og hvælvingen forkynder hans hænders gerning.”
Sl.19,1.
 1. Det er for det tredje den forkyndelse som er nedlagt i menneskenes TANKER og SAMVIT=
TIGHED.” De viser at lovens gerninger er skrevet i deres hjerter, idet også deres samvittighed giver
Sit vidnesbyrd, og deres tanker indbyrdes anklager eller også forsvarer dem.” Rom.2,15.
 1. Det er for det fjerde den forkyndelse som er NEDLAGT I STJERNEHIMMELEN FRA
BEGYNDELSEN AF. Denne forkyndelse er ukendt for de fleste, for den er i løbet af historiens
gang blevet ØDELAGT og KORRUPERET af denne verdens fyrste, som er Satan.
Desuden har store grupperinger af de troende været bange for oplyse derom, da de har ment at
Dette ikke har noget med Guds oprindelige ordninger at gøre, men at det bare er et udtryk for
Falsk og satanisk astrologi.

Der er 12 hovedstjernebilleder i kredsløbet, i alt 48 stjernebilleder: De giver alle hver deres vidnesbyrd
om Guds store gerninger i frelses historien – fra Jesu første komme og til hans genkomst.
De er overbevisende sande oplysende om Guds eksistens og planer.
Vi ved fra Bibelen at det er Gud som har skabt og givet dem navne:
Job 9,9. 26,13. 38,31-33. Sl.14,4. 74,16. 91,13. 147,4. Es. 40,26. Amos 5,8. Luk.10,18-19.
Dette er ældste og første forkyndelse af Guds ord til menneskene, de kunne læse Guds planer og
Frelses historie ud fra de forskellige stjernebilleder og himmelens stjerner. Det er ikke hedensk astrologi
eller filosofi. De skal være til tegn og tider: 1.Mos.1,14.
 1. En mand: Filon, år 20 f. Kristus skriver: Abrahams far Tara levede 100 år sammen med Noa og lærte Abraham astronomi.
 2. Jødisk historiker, Flavius Josephus 1.år f. Kristus skrev: Gud gav denne specielle åbenbaring til Set og sammen med Enok lavede de 2 søjler, hvor de indskrev alle forudsigelserne om stjernerne og disse blev ikke ødelagt af Syndfloden.
Enok kunne have 2 kilder for sin profetiske kundskab:
 1. Direkte fra Gud ved åbenbaring:
 2. Han kunne få den gennem den kundskab som han havde om stjernebillederne.
Den ene kilde behøver ikke at udelukke den anden: Judas 14-15.

Stjernebillederne har to budskaber”
 1. Det generelle budskab af Gud som skaberen: Job 9,7-9. Sl.8,4.
 2. Det specielle frelses budskab:
Fra Jesu første komme og til hans genkomst på 2000 år mange af de begivenheder som skal ske i denne periode er nedskrevet på stjernehimmelen:
FØR DET BLEV FÆSTET PÅ PAPIRET.

Salme 19,1-7.” (side 21.)
Hebraisk: at tælle- at fortælle.
forkynde: fremsætte-vise.
budskab: på en anden måde (kvalitet) udgår uden ord.
sin tale: fortælle profetere.
målesnor: arv som er opmålt frelses løfter.
Solen: et billede på Messias (1000 års riget) Mal.4,2. Luk.1,78.
Guds retfærdighed: Salme 97,6.
Guds himmel: 2.Kor.12,2. Mat.16,2-3. 24,29. Luk.4,25.
Himmelen forkynder ikke bare ”Guds ære”, men de forkynder også hans RETFÆRDIGHED. Himlene kundgør hans retfærdighed og alle folkene ser hans ære (Jesus).” Sl.97,6.:
 1. Det står fast I DEN TREDJE HIMMEL, som er Guds bolig.
 2. Det står fast i STJERNEHIMMELEN.
Selve ordet himmel betyder 4 ting”
 1. Det er den tredje himmel som er Guds bolig. 2.Kor.12,2.
 2. Det er stjernehimmelen, som er det samme som himmelhvælvingen Mat.24,29
 3. Det er atmosfæren eller lufthimmelen. Luk.4,25.
 4. Det er himmelen i betydningen af at være. Mat.16,2-3.
Gudsforholdet” s.24.
Når der står i Rom.10,18. At ”DERES RØST” gik ud til ”AL JORDEN”, så er dette en henvisning til solens, månens stjernernes, planeternes og himmelhvælvingens budskab, som er gået ud til hele verden. Dette udsagn angår ikke profeternes og apostlenes budskab, for det havde ikke nået ud til hele verden. Det er heller ikke nået ud i dag ,men jeg siger: Har de da ikke fået at høre ? Jo til visse: DERES RØST gik ud til al jorden, og deres ORD
(BUDSKAB) til jorderigets ende.”
Hedenskabet forandrede stjernetydningen til astrologi og filosofi: Rom.1,18-21.2,14-16
Herrens advarsel: 5.Mos.4,19. 17,5. Es.47,13. Amos 5,25-26. Ap.Gr.7,42-43.
Babelstårnet skulle være illustreret med billeder af stjernerne og stjernebillederne.:
1.Mos.11,4. (5.Mos.1,28. 9,1.)
 1. Kontrollere Guds budskab, som var skrevet i stjernerne.
 2. Lægge en anden betydning i dette end den oprindelige betydning
 3. Jøderne som måtte drage til Babylon og Assyrien i landflygtighed havde lært dem
Tydningerne. Daniel kom dertil år 607 f. Kristus og blev gjort til øverste chef i landskabet Babel og leder for vismændene i hele Babylon Daniel 2,48.
Således kunne de også udregne tidspunktet for Messias’s fødsel ud fra
Daniel 9,24-27.

yeshuatt@mail.dk
www.denpaulinskegruppe.blogspot.com