mandag den 1. april 2013

Åbenbarings bogen er Jødernes bog: Hellig. Hellig. Hellig. er Herren


Hellig, Hellig, Hellig, er Herren. Åbenbaringsbogen er jødernes Bog.
Åb. 1-3., angår troende i menighederne ubetinget frelse. Bogen er sendt til og i første række handler om de 7 forskellige menigheder kristenheden i evangeliets tidsalder: Hoseas 6, 1-2.
Mat. 22,2. Rom.2, 16, og 16,25.
Vi jøde og hedninge kristne regner ikke med de synlige, men med det usynlige: 2.Kor.4,16-.
Åb.1,18: Døren er åben, vi er Kristi legeme: 1.Kor.12,27.
Åb.3,20: Døren er lukket: Jesus står udenfor og banker på døren!
2 hvide heste:
Åb.6,2. Guds og vor modstander omtales symbolsk også i Es.14.Se: Es.66,23-24. Ez.28,13-19.
Åb.19,11: Guds Søn, verdens Frelser.
1.2.3. Pinsedag:
Sina: 2.Mos.32,28. 3000 døde.
Jerusalem: Ap. Gr.2,41. 3000 modtog troen.
Guds Ånd bliver udgydt over Israel: Joel 3. Rom.11,15.
(mit) evangelium:
Saulus` omvendelse: Ap. Gr.9,1-19 og 14,16-17 og 17,24-25. Rom.2. Åb.14,6-7.
Peter: Før verdens grundvold blev lagt. 1.Pet.1,20.
Kundskab: 1.2.
(1.Kor.8,11. 1.Tim.3,6-7.& 4,6.& 6,4. 2:Tim.3,4.) 2.Tim.2,15. Titus 3,9-10.
Himmelens Kongerige:
Herrens løfter til fædrene og Israel: Jerm.31,31-33. Daniel 9,24-. Mat.21,43. Ef.1,10-12 og andre.
Efter bortrykkelsen: Planeten Venus som symbol på Jesu komme: 4.Mos.24,17.Åb.22,16. Es.11,1-. Rom.15,12-13. Hebr.2,10. Åb.2,25-. (sønner)
Fremtids teologi.
www.home.no/oeindergaard Yeshuattsion.webbyen.dk
oskaredi@online.no
www.denpaulinskegruppe.blogspot.com