lørdag den 1. juni 2013

Inden de eskatologiske forsvinden. Egon L. Kristensen, Herning

Inden den eskatologiske forsvinden (bort-atomar)
Egon L. Kristensen, Herning

Man må ikke manipulere (sammenblande) Jesu forkyndelse med Paulus evangelium
til jøder og hedningetroende, med oprettelsen af ”Riget for Israel” (som da blev givet ham af Jesus) dette kan skabe psykisk tros-forvirrings bedrøvelse – af den grund regnede vor kristne filosof Søren Kierkegaard sig ikke for at være en kristen, da han indså ikke at kunne opfylde Jesu betingede krav (som er til jøderne) Matt.11,25-26
I vor 2000 års nådetids udkald, som blev trosretfærdighed, uden betingede gerninger og i stedet Den Hellige Ånds samvittighed til frelse, dette mystiske Jesu legeme, til den hvem troen blev givet er ikke omtalt af Jesus og profeterne.
Løfterne om ”Riget for Israel” begynder efter den profetiske 70. år-uge, der begynder i forbindelse med den mystiske forsvinden som Herren har brug for, se artiklen under samme navn: www.denpaulinskegruppe.blogspot.com

Herren kender alle sine der ønsker at være i sandheden.