mandag den 15. juli 2013

Skålende kristne.

David Wilkerson: Skålende kristne. Filadelfia forlaget, Trondheim 1983.
1.Kor..8,13. (eller Vin) = Mat.18,6-7. Ordsp.23,20..29-32. Habak.2,15.
Jakob 4,4. Lukas 11,4.                                                                                                                                                                    Druesaft blev kaldt nektar eller ambrosia ren druesaft. Joh.2,10. 1.Kor.6,12.  
2.Kor.6,14-18. Hebr.6,4-5. 2. Pet..3,16. Tits 1,7.
Gud har ikke skabt alkohol. Den ugærede druesaft blev kogt for at den skulle
beholde sin søde smag s. 28.
Iflg. historiske fakta var der 2 slags Vin. Alkohol findes ikke i nogen natur=
produkt, den er aldrig blevet skabt af Gud.
Jesus omskabte vand til sød vin, som ikke var alkohol holdig.
Alko holdig vin er en vanhelligelse af Nadveren s. 31.
Paulus anbefaler ikke at drikke alkohol vine .
Vin med alkohol er en spotter og det var ikke alkoholdig vin som Guds Søn
indbød med ordene: ”Spis, drik mine venner” s. 48.
Gud henviser til den ugærede vin når Han taler om velsignelse s.51.
Blæs i horn på Sion: Joel 2,15-17. S.62.
Jeg protesterer i mit indre mod at Jesus lavede eller drak alkohol vin s. 63
den døende 15 årige.
Jesus ville aldrig have skænket et glas vin der kunne føre til drukenskab s. 65.
Skålende kristne er stolte: Som om Jesus gjorde deres vin til vand s. 71 –
Herren er nær: Fil. 4,5. S. 74.
Trangen efter alkohol har sit udspring i utilfredsstillende åndeligt behov s. 76.
1.Kor. 6,9-10, v.18.  2.Tim. 3,13.  1.Pet.1,15-16.  2.Tess. 2,3-8.  Åb.14,4
                                                                                                                                                www.yeshuattsion.webbyen.dk