mandag den 9. september 2013

Løvhyttesange

Løvhyttesange
nr. 631: Åndelige salmer og sange

1. I den time vi ej mener
kommer Jesus her igen
for at frelse alle sine
med sig hjem til himmelen
bort fra jorden strid og nød,
bort fra synd og angst og død.

2.I den time vi ej mener
skal han røst med herlighed
vække de i Herren døde
op af støvets hvilested,
ved basunene kald dem
uforkrænkelige frem.

3. I den time vi ej mener,
skal da vi som lever end
ved basunens lyd i luften
hastig føres til ham hen
for at møde Jesus der
og ej skilles fra ham mer.

4. I den time vi ej mener,
skal så mange skilles brat,
en medtages og en anden
bliver her tilbageladt.
En er blandt de frelste få,
men en anden ikke så.

5. I den time vi ej mener lad
os alle huske det,
så enhver på Herrens komme
uden ophør er beredt,
vandrede i hellighed,
øvende gudfrygtighed

631 Synges som nr. 625.

1. Tænk når jeg i himmelrige
synge skal den nye sang,
blandt de frelste lykkelige
for Guds trone stå engang!
#Ja,når jeg engang for tronen
smykket står med sejerskronen
og med palmen i mind hånd.#

2. Der jeg salig får at skue,
ham, som mine synder bar,
skal ej mer for synden grue,
som på jord min plage var.

3. Der jeg møder venner kære,
som har stridt den gode strid,
som til Jesu Kristi ære
købte nådens dyre tid.

4. Tænk, hvor sangen der skal tone
om det blødende Guds Lam,
han fik kors, men vi får krone;
evig være ham!

5. Når jeg på min vandringe trænges,
Jesus, vær min ankergrund;
efter dig mit hjerte længes,
følg mig til min sidste stund,
# til den stund da jeg for tronen #
smykket står med sejerskronen
og med palmen i min hånd! #

Nr. 604

1. Den himmelske lovsang
har skønnere toner,
mer liflig og klokkeren klang
end al jordisk musik,
skønt vort hjerte sig fryder,
når dale og høje genlyder af sang.
O herlige lovsang,
som klinger hos Gud,
når Himlenes skarer
skal møde hans brud!

2. Hist oppe er sangen
lig vandenes brusen,
og Himlen er fuld af dens lyd,
hvor de frelste vor himmelske
brudgom lovpriser
de jubler af glæde og synger af fryd.

3. Kun de kan den himmelske
lovsang istemme,
hvis sjæle fandt nåde hos Gud
gennem troen på Jesus,
forsoner og frelser,
kun disse kan se ham
og kaldes hans brud!