fredag den 11. oktober 2013

Jens Lomborg ”Ordet og Israel” April 2012


                                    Hold den bibelske balance !

                         Jens Lomborg ”Ordet og Israel”  April 2012
         
                                  re. Egon L. Kristensen, Herning

                              HYPERLINK "http://www.denpaulinskegruppe.blogspot.com/"www.denpaulinskegruppe.blogspot.com 

   Kan en ulykke bruges af Gud til at advare mennesker ? Ja !
   På den ene side må vi aldrig betragte enkeltpersoner skæbne som et direkte udslag ag Guds straf, som om de var mere onde end andre (se Jesus eksempel i Luk.13,1-5) Gør vi det er der tale om u-bibelsk sværmeri.
   Dertil kommer, at Jesus advarer os mod at forsøge at kikke Gud i kortene og fortælle Gud, hvordan han bør agere. Som eksempel kan nævnes en kort beretning fra Lukas 9,52-56, hvor disciplene reagerede på nogle samaritaners u-gæstfrihed med et spørgsmål til Jesus: Luk.9,55.
   På den anden side er det også u-bibelsk at sætte et stort skel mellem historiens gang og Bibelens Gud. Det sker, når Israels land og folk forsvinder fra horisonten og erstattes af menigheden som eneste eksponent for Guds handlen i verden.
   Derved overses, at den kristne menigheds Herre er den samme, som har givet profetiske løfter for Israel og nationerne.
   Disse løfter inkluderer, at det jødiske folk skal bo i Israels land, og der skal komme vækkelse i Israels land og folk til glæde for hele verden.
   Uden dette frelses-historiske perspektiv lever den kristne menighed med et amputeret verdens og guds-billede.
   Den bibelske balance findes ved at bruge hele Bibelen. Vi behøver ikke hjemmestrikkede bud på, hvordan Gud skal forstås. Guds ord er udfordrende nok i sig selv.