fredag den 4. april 2014

1000 års-rigets tidsalder, bind 5, s.223

1000 års-rigets tidsalder. Jesu Genkomst bind 5KRISTEN BOKPRODUKSJON: OSKAR EDIN INDERGAARD, 6630 TINGVOLL, NORGE. ”JESU GJENKOMST” bind 5, s. 223 -. "1000 ÅRS-RIGETS TIDSALDER"
Denne tidsalder hører med til DEN KOMMENDE VERDEN (hebr.olam ha ba), for opstandelsen fra de døde af alle troende vil finde sted før 1000 års-riget: Luk. 20,34-35.
Efter hebraisk tankegang vil frelsen gå ud på hvorvidt man arver Riget for Israel eller ikke. Den som arver det, får del i frelsen. Den som ikke arver det, går fortabt for dette rige: Mark. 10.30, (TIDSALDERLIG LIV).
Det er denne tidsalder som er MEST OMTALT i Skriften, men på grund af at katolsk og luthersk teologi ikke har forstået dette, så har de fleste af teologerne enten bortfortolket eller oversat de forskellige ord for 1000 års-riget galt. Det var denne tidsalder Jesus og de første apostle omtalte, og som Jesus ønskede at oprette ved sit første komme.
Det er denne tidsalder profeterne i Tanach så frem til og profeterede om. Dette gælder både tidsalderen som sådan og de åndelige kvaliteter som høre med til den: 1.Pet. 1,10.
De så det endvidere således at når Messias kom, så ville han oprette Riget for Israel for dem med det samme. De så ikke for sig den mulighed at jøderne ville forkaste deres Messias, og at de ville få et tidsrum på 2000 år (menighedens tid), hvor jøderne som folk og nation var tilsidesat i frelses sammenhængen.
Den kristne menigheds tid var EN HEMMELIGHED for profeterne i Tanach, og denne periode er overhovedet IKKE BESKREVET I G.T.
Riget for Israel har flg. benævnelser i N.T.:
  1. "HIMLENES RIGE". "Fra den tid begyndte Jesus at forkynde og sige: Omvend jer, for himlenes rige er kommet nær." Mat. 4,17
Det er bare Mattæus som bruger benævnelsen "himmelens rige".
Han kalder også dette rige for "DIT RIGE." "komme dit rige, Ske din vilje, som i himmelen, så og på jorden." Mat. 6,10.
"Han sagde til hende: Hvad vil du ? Hun sagde til ham: Sig at disse mine to sønner skal sidde, den ene ved din højre side og den anden ved din venstre side i dit rige." Mat. 20,21.