onsdag den 10. september 2014

Bibel-studie, Lohse 2005 doc 2Bibel-studie, Lohse forlag 2005. 1 doc
re.. Egon L. Kristensen, Herning.

1.a s 9 Forklaring v. Jørgen Hedager Nielsen: Matt.28,19-20
Denne opgave blev henlagt til alle Jesus-troende. 2.Kor.13,13.

1.b E.L.K: Forklaring af Jesus v. Paulus: Opgaven venter på at folket Israel antager Jesus som deres Messias: Fil.3,9-10. Rom.6,4-14. Sak.14,12-.

2,a s.19, J.H.N: Pinsedag blev Helligånden udgydt i kirken.

2.b E.L.K: Jesu kaldelse, af Paulus udvirkede messianske og hedningetroendes genfødelse, vor opgave er at forkynde forsoningen til trosretfærdighed, uden betingede gerninger. Vor missionsbefaling er ikke Matt.28,19-20. men: 2.Kor.5,16-21.
2.Pet.3,9 får sin opfyldelse ifm. Jesu genkomst (opgaven er ikke overdraget til menigheden) den er blevet hentet til sit borgerskab i himmelen. Fil.3,20-21.

3.a Forklaring s.23 v. J.H.N: At gå ind i Guds rige gennem den smalle port er også at gå ind i efterfølgelse af Jesus. Matt.7,13-14. 1.Pet.1,2-.

3.b Dette er betinget tale til jøderne. Vor adgang er ubetinget forsoningens - trosretfærdighed i samfund med Jesus og Helligånden. Rom.2,16, b. Kolos.3,4. 1.Kor.15,42-49. 2.Tess.2,14.

4.a J.H.N: Jesu omtale af fortabelse i 3 beretninger i Matt.25.

4.b Disse 3 beretninger gælder jøderne efter trængselstiden og inden oprettelsen af ”Riget for Israel” Rom.11,28-36.

5.a s.33. J.H.N: De fleste danskere får meget tidligt i livet del i Jesu opstandelse. Det sker i dåben.

5.b Jesus forsonings-dåb og død gælder enhver troende, derfor er barnedåbs seermonin blot vand og derfor vildledende.

6.a s. 39 . J.H.N: Kristi brud, et billede på forholdet mellem Gud og hans folk.

6.b s. 39. E.L.K: Israel bliver Herrens brud og skal arve jorden. Hos.2,19-20. Mika 4. Menigheden er Jesu legeme og vort borgerskab er i himmelen. 1.Kor.12,27. Ef.1,22-23. 5,21-32.

7.a s.40. J.H.N: Et oprigtigt og rent forhold til Kristus næres af nådemidlerne: dåben, nadveren, Bibelen,bønnen og det kristne fælleskap.

7.b. E.L.K: Dåben er forbeholdt jøderne, og er uden betydning for os. Nadveren giver ikke syndsforladelse, men helliggørelse og forsoningstroen: 1.Kor.1,17.

8.a. s.44. J.H.N: Læs 1.Tess.4,13-18. Hvordan bliver i trøstet af disse ord ? Kan i bruge dem til at trøste andre med ?

8.b. E.L.K: Rom.8,11. 1.Kor.1,7-8. 6,14. 15,51-52. 2.Kor.4,14. Fil.3,9 v.20-21. 1.Tess.4,13-18. 2.Tess.1,6-7.
Trøst og forjættelser fra Jesus Messias, til os (jøder og hedninger) ved vor apostel (Paulus)