mandag den 15. september 2014

E.L.K. Citat Åbenbaring 3,10. Dos 5


E.L.K, Citat, Åbenbaringen 3,10-. Doc 5

Paulus brev til Romerne, Oskar Edin Indergaard,
Kristen Bogproduktion” Tingvoll 2010

Side 77: Det er ikke bare Guds herlighed som vi roser os af. Vi roser os også af vore trængsel, for de gør vor udvælgelse fast og vor tro stærkere.
Trængsel fører til tålmodighed. Tålmodighed fører til et prøvet sind. Det prøvede sind fører til håb, og håbet gør ikke til skamme, for Guds kærlighed (gr.agape) er udøst i vore hjerter ved Den Hellige Ånd som bor i os: Rom.5,3-5.
Det normale for en kristen er, at han har trængsel i denne verden. Det kan være hån og spot fra vantros side. Det kan være forfølgelse fra Guds fjender. Det kan være modstand fra egen familie og kristne venner som har andre teologiske opfattelser end en selv: (de messianske jøder i endens tid) Matt.10,21-22. Og alle som vil leve gudfrygtig i Kristus Jesus,skal blive forfulgt, 2.Tim.3,12.
På samme måde som Kristus led i denne verden, er det helt normalt at en kristen også må lide. Ja dersom han ikke har del i lidelsen, kan det være et dårligt tegn. Det kan være det at han giver efter for de krav, som verden stiller til ham. Åndelig lidelse for en kristen er et godt tegn. Se Johs.15,20
16,33. Paulus og Barnabas styrkede disciplenes sjæle og formanede dem til at holde fast ved troen (Paulus lære om den frie nåde) og sagde: Vi må gå ind i Guds rige gennem mange trængsel:Apostlenes Gr. 14,22. 2.Kor.1,5.
Paulus sagde at han glædede sig over sine trængsel: Kolos.1,24. Rom.8,17-18.
Den kristne menighed har ingen ting at rose sig af i sig selv, for vi har ikke gerninger at henvise til, som kan komme os til gode. Vi er ikke under Mose og Jesu undervisning til det jødiske folk. Vi er derimod under nåden Paulus hans undervisning til den kristne menighed: Rom.6,14. 3,27. Hebræer.12,6.
Side 78: Paulus hans undervisning har erstattet Mose og Jesu undervisning til det jødiske folk: Ef.2,8-9.
Kirken og de fleste kristne organisationer og trossamfund har ikke forstået at vi har 2 evangeliske-forkyndelser i N.T