mandag den 11. september 2017

Mindeord for Egon Ladegaard Christensen

Egon Ladegaard Kristensen, som var administrator og initiativtager til denne
blog, er død den 25 februar 2017.

Egon var brændende for at udbrede "Den Paulinske Lære", altså det som
bibelens Paulus forkynder i sine breve i det nye testamente, og han har så-
ledes brugt utallige timer foran computeren på at afskrive det som han vur-
derede som vigtige afsnit i Oscar Edin Indergaard's bøger, og andre doku-
menter, artikler og tekster som han fandt relevante.

Egon var en brændende kristen, så vidt jeg kunne bedømme, og han var utro-
lig gavmild i forhold til at dele ud af sit kendskab til bibelens ord. Desuden
tog han ikke al forkyndelse "for gode varer", men stillede sig derimod kritisk
overfor det kirkesamfund som vi alle mere eller mindre er en del af.

Jeg ved, at Egon's ønske for denne side, var, at den måtte bestå, også efter hans
død, for at så mange som muligt kan få glæde af den, og derfor vil jeg ikke gøre
andet end at rydde op i formatteringen i dokumenterne, så de bliver let læselige
for dem som kunne have interesse heri.

På vegne af Egon Ladegaard Kristensen, ønskes alle god læselyst!


Med venlig hilsen,
Jesper S. Tungelund